Retour au formulaire


/ establ'i estapl'i estApl'i/
/ preb'Ot/
/'A lO r:'asklo/
/'Anto 'Anso/
/'Ego/
/'El g'El/
/'Elo g'Elo/
/'Elses g'Elses/'eles/
/'Erbo dE l kOjs'al/kAjs'al /
/'Erbo dOwr'ado/
/'Erbo de dezOnfl'yro/
/'Erbo de l Ab'eLo/
/'Erbo de lO pAret'aLO/
/'Erbo de lo mAr:'ywo/
/'Erbo de lo pigw'Oto/
/'Erbo de lo r:'ato/
/'Erbo de lo r:'uNo/
/'Erbo de lo t'Oro 'Erbo de lo tw'Oro/
/'Erbo de lo tenj'Ejro/
/'Erbo de los bur:'ygos/
/'Erbo de los kOmp'Onos/
/'Erbo de malfundam'en 'erbo de mArfundom'en/
/'Erbo de sink kw'ostos/
/'Erbo de siùk kw'ostos/
/'Erbo del kArpOntj'O/
/'Erbo del mAtOl'ot /
/'Erbo del sApl'u/
/'Erbo del t'al/
/'Erbo sAl'ado/
/'Erms/
/'Erses/
/'Ewfre/
/'Ewzo j'Ewzo j'Ewso/
/'Obro w'Obro/
/'Ol w'Ol []/
/'Olbo w'Olbo 'Owwo/
/'Oli w'Oli/
/'Olze w'Olze/
/'Ome w'Ome/
/'On w'On l_w'On/
/'Or w'Or/
/'Or:e w'Or:e gw'Or:e g'Or:e/
/'Or:os w'Or:os g'Or:os gw'Or:os/
/'Or:os w'Or:os/
/'Ordi w'Ordi 'urdi g'urdi/
/'Ordre w'Ordre/
/'Orge w'Orge/
/'OrlO w'OrlO/
/'Ort w'Ort/
/'Os 'Ose w'Os w'Ose/
/'Osko w'Osko/
/'Oso/
/'Oste w'Oste/
/'Owto 'awto/
/'Owto bl'Oùko/
/'Z'yn ts'yn/
/'a defwOL'a defjoL'a/
/'a/
/'a[]klo 'e[]klo/
/'a_s/
/'abo_m'ino/
/'ado/
/'afro/
/'aj 'Oj 'Ojo/
/'ajgO fw'Or[t]/
/'ajgo pOn'ado/
/'ajre/
/'ajs 'ejs/
/'akklo/'akkle/
/'akte/'atte/
/'alo 'aro/
/'alo_bl'Oùk/
/'amblo l'amblo 'ambro d'amblo/
/'an 'On/
/'ane 'Ane/
/'api l'api/
/'apo Apo/
/'arbjo 'Aljo/
/'aro s_ez espOs'at/
/'aro_metj'Ow/
/'art/
/'aspre/
/'atSo de tumba p'as/
/'aws l'aws/
/'awtO/
/'aùko 'Aùko/
/'aùko Aùko/
/'eMfle 'aMfle 'OMfle/
/'ebul n'ebul/,/
/'ejme 'ime/
/'eme 'ejme/
/'ento 'anto 'Anto/
/'erbo dAw trw'On/
/'erbo de lo berm'eno / 'erbo de la merb'eLo/
/'estre 'ese/
/'estre sAns kArtj'e/
/'ispe/ispre/b'ispre/Zispre/Zispr'us/
/'ulO/
/'un 'unt 'unte/
/'un 'uùk/
/'urO/
/'urno/
/'us d eskambarL'us/
/'us/
/(1) pr'ene_b'Oùk/
/:aj'ru[] r:Ojr'u[]/
/:amajz'a_s r:amawz'a_s/
/:eb'eL r:eb'el/
/:egret'aple/
/:es'Elbo r:es'erbo/
/:yg'a r:yd'a ry'a/
/A tS'ats pr_Akw'O ke kal b'ejre/
/A A_n/
/A l'eskino se kun'uys se lOj d'enses penS'enu/
/A lA s'ujro/
/A lO pl'ymo e lO kAns'u[] se kun'ujs l'Owsel'u[]/
/A lO s'ujro/
/A lOj m'Os peg'uzOs/
/A lu pj'al r:us'El/
/A s'awre se bendr'O/
/A tup_pl'eses_de Z'endres/
/A ym m'estre em pl'un/
/A yn Am'as A l'esp'allo/
/AGAtS'a/oGots'a/
/AMfle/
/AN'ELo []N'Elo/[]N'ELo/
/AZin'ado/
/AZyL'a atsyL'a/
/A_ eskurbo_s'ElO A_eskurgO_s'ElO/
/A_ kAmbOr'elos/
/A_Z'yn a_ts'yn/
/A_ZinuL'us/
/A_bEl_estr'us/
/A_deskub'Ert/
/A_kAmbAr'Elos/
/A_kOmbOr'Elos/
/A_kukul'us/
/A_kuntro_pj'Ol/
/A_l'AbAl'ido/
/A_l'Ek/
/A_lO_Sikor'aLo/
/A_lOz r;eskw'Ostos/
/A_l_Amj'aplo/
/A_l_ent'ur[]/
/A_l_ist'en/
/A_lo_der:'E/A_der:'E/A_der:'Ek/
/A_lo_r:emb'Erso/A_lO r:Amb'Erso/
/A_mO (n] _tast'a/
/A_mes ke/
/A_mj'EtS_l'Ek/
/A_mj'eZOs/
/A_mj'eZos/
/A_mjeZo 'astO/
/A_nW'etS/
/A_n_'El/
/A_n_Ak'El/
/A_p'aw[]_p'eko/
/A_p'e _d_w'Obro/
/A_p'eLos/
/A_p'e_r:Oùk'et/Al_pAr:Aùk'et/Al pur:Aùk'et/Al pE_r:Oùk'et/
/A_p'eno_de lA mw'Ort/
/A_pl'Ek_de gArgAm'el/
/A_pl'ek/
/A_plem_p'e/
/A_propi[]sj'Ew_ke beN'Ow/
/A_prupi[]sj'ew_ke/
/A_r'atS_de_p'as/
/A_r:'utSo_kjewl'us/
/A_r:eb'es de m'O/
/A_r:up'iLos/
/A_t'up_p'ik/
/A_tut_'ejme/
/Ab'ajso/
/Ab'al /[]n_i p'asO []nO b'unO rejS'adO/
/Ab'al ab'al/
/Ab'als Ab'aws Ab'aw []b'alse/
/Ab'e d 'afro[]/
/Ab'em pas k Ak'elo pesw'Oto/
/Ab'ere lu pud'e/
/Ab'ut/
/Ab'yre d'ApAr'enso/
/Ab'yre de mal Al k'a/
/Ab'yre lOj m'ajsos 'untS'os/
/Ab'yre p'ow/
/Ab'yre pAs ke lO pEl/pEr e luZ w'Oses/
/AbAl'isko/
/AbAlAd'a/
/AbAldrAk'a_s abaldrak'a_s AbuldrAk'a s buldrAk'a_s AbArlAk'a_s/
/AbAns'a abans'a/
/AbAzel'a ApAzel'a/
/AbEst'i_s/
/AbOntAdZuzom'en/
/AbOtOL'ayre/
/AbOws'a AbAls'a/
/AbelOùk'u AmelOùk'u/
/Aben'as/
/Aber en Agr'at/
/AbezAl'/
/Abis'a/
/AbitAsj'ew/
/Abiz'a/
/Abiz'a_s/
/Abizom'en/
/AblAd'a/
/AblAzj'a/
/AblOwz'a AblOwz'a/
/AbrAz'ajre/
/Abridul'a ebridul'a bridul'a/
/Abru'A Abru'a/abrul'a/Abruwa/
/Abrut'a abrut'a brut'a/
/Abrwol'a_s/
/Abu'at/
/AbuS'a/
/Abuk'a/
/Abuk'a_s/
/Abuk'at/
/AbukAd'El/
/AbukAd'yro/
/AbunAt'u/
/Aburd'aple/
/Aburj'ew/
/Abuz'igo/,/
/Abuzig'a/
/Ad'us ad'us/
/AdOwb'yn AdOwg'yn/
/AdZydikAsj'ew/
/AdeZ'a Adets'a/
/Adisj'ew/
/Adisjewn'a/
/AdministrAsj'ew/
/Admisj'ew/
/Adr'etS/
/Adrum'i Odurm'i/
/Adub'a/
/Adub'a_s Adu'a_s/
/Adubj'e/
/Adupsj'ew/
/Adur'ajre/
/AdurAt'u/
/AdurAt'yr/
/Adurosj'ew/
/AfAjsel'i/
/AfAtS'u[]/
/AfOdjul'a/
/AfOjr'a_s Az yn trAb'al/
/AfOlen'a _s/
/AfOlen'a afalen'a/
/AfeNejr'a/
/AfenOd'u/
/AfenOjrun'a/
/Afenojrun'a/
/Afirmasj'ew/
/AfrAb'a/
/AfrOb'a/
/AfurN'Ow/
/Afurt'i_s/
/Afyskod'u/
/Ag'aso bAtAL'Ejro/
/AgAf'al/
/AgAr'uses/
/AgAtS'a de kwO _d_'El/
/AgAtS'a de kwO[] _d_'El/
/AgAtS'a de trAb'e (r] s/
/AgAtSOd'ujros/
/AgAyr'u[] Agejr'u[]/
/AgOf'a/
/AgOjrAd'u[]/
/Agind'u[]/
/Agl'On/
/Agr'eto/
/Agr'ino/
/AgrAndissem'en agrandisim'en/
/AgrAnod'u/
/AgrOL'as/
/AgrOwmel'a/
/Agre'aple/
/Agreaplom'en/AgrablOm'en/
/Agrel'et/
/AgriN'E/
/AgriN'O/
/Agrif'ul grif'ul/
/Agrimulj'e/
/Agrul'i/
/AgrumAndi/
/AgrumOnd'i AgurmOnd'i/
/AgrumOnd'i agurmOnd'i agurmand'i/
/Agrun'i_s/
/AgulArd'i_s/
/AgulOrd'i/
/AgurgAl'i_s Aburgal'i-s/
/Agurn'i Agrun'i/
/AgusteZ'a/
/Aguza nO ejs'aDO/
/Agylj'O/
/Aj bed'Els/
/AjsAd'u/
/Ajs[i]_Am'un/
/Ak'El b'i[] Ez []m'ar/
/Ak'Elos/
/Ak'Elsos/
/Ak'Ordi Akw'Ordi/
/Ak'elO bed'ElO a despOl'a[t]/
/Ak'elses/
/Ak'este_kw'Op/
/Ak'i a nO br'aBO r:Abj'EjrO/
/Ak'i j_'A [y]m pulit pezw'Ot per f'a de pw'Ose/
/Ak'i_[]n_Am'un[]/
/Ak'ut/
/AkAbAd'ujro/
/AkAbAs'it /
/AkAdyk'i/
/AkAl'a/
/AkAr:Ojr'a_s/
/AkArnAs'i/
/AkAt'atse/
/AkAtOd'u/
/AkAwm'a_s/
/AkAwm'i/
/AkObOl'a/
/AkOmp'a/
/AkOwm'a/
/Akel bw'es ez AmAn'it/
/Akel w'Or:o b'Estjo m AkOjs'et pEl kj'ew de lOj k'awsos/
/Akeles/
/Aki _'a de pul'ib bw'es per fa de r:ej'ats/
/Akj_O_p'e kj'O_p'e kj_A_p'e/
/Akl'un akl'un/
/AklAt'a_s/
/Aklun'a s/
/AkruSun'i_s AkurSun'i_s/
/AkrutSul'a_s/
/Akudez'i_s/
/Akukel'i _s/
/Akukul'i-s/
/Akul'a/
/Akul'at/
/Akum'etre/
/Akupel'a_s/
/Akupl'a/
/Akusum'i_se/
/Akut'a OkuS'a/
/Akut'a/
/Akut'i_s/
/AkutS'aLos/
/AkutSul'i_s/
/AkutrAL'a/
/AkutrAL'at/
/Akutrom'en/
/Akw'O del f'abre/
/Akw'O nw'Ol/
/Akw'O s pa[s] de mis'On[t] kumpr'ene/
/Akw'O serj'O n r:Aùkw'Ontre/
/Akw'O_ []s pas mArm'ando/
/Akw'O_j bert'at/
/Akw'o dEl p'Ejre/
/AkwO: _p'e/
/AkypOsj'ew akypasj'ew ukypAsj'ew/
/Akyturb'a_s/
/Akyz'at/
/AkyzAsj'ew/
/Al mez d Abrij'el t AlewZ'Ejres pas d ym pj'El/
/Al p'ajre Al p'ajde/
/Al ras'es dEl sur'el/
/Al'Oko Alw'Oko Arw'Oko/
/AlAk'a_s/
/AlAtS'a/
/AlAwkj'e/
/AlOt'a/
/AlOt'ajre/
/Al_Zur_d_w'ej/
/Al_k'ad-de/
/Al_k'ad_de_l_'On/
/Al_m'ens Ow_m'ens Ow_m'ensos Ow_m'enses/
/Al_p'e/
/Al_r':Esto/
/Al_r:'as_de/
/Al_r:egArd'On del mjets'un/
/AlebAd'a/
/Aled'u Ared'u Owged'u/
/Aligj'O n'egre/
/Aligj'e_r:'udze AligjO_r'udze/
/Alikw'Ot/
/Als'a lu k'ap/
/Als'a m'aj/
/Als'et Ows'et/
/Als'yro/
/Alt'o/ 'Awto/
/Alygyr'On Alegur'An/
/Alz ef'Ons Ojz ef'Ons/
/Am'Owre Amw'Ojre Am'Ojre Amw'Ejre/
/AmAgAt'al amagat'al/
/AmAlyg'a_s/
/AmAr'El/
/AmAr'O /
/AmAr'Ono mAr'Ono/
/AmAr'anto amar'anto/
/AmAr'ino sOwb'atSo/
/AmAr'u amar'u/
/AmAr'ygo mAr'ygo/
/AmArik'O mAlik'O /
/AmArik'Ono omolik'Ono mOlik'Ono/
/AmAs'a l Agl'On/
/AmAtus'a/
/AmErm'a/
/AmOl'yk/
/Amejgr'it/
/Amel'aùko Abel'Oùko/
/Amir'amir'a/
/AmitjO_ke/
/AmjeZAjr'at/
/AmjeZejr'a AmjeZOjr'a/
/Amojs'u/
/Amud'a ley b'akos/
/Amud'a/
/Amulej'a_s/
/Amulun'a/
/Amuned'a amuned'a/
/Amuntul'a_s/
/Amur'a_s/
/Amur:AS'a_s/
/Amur_sO_k_e/
/Amuruzj'e Amuruzj'O/
/AmutOS'ajre/
/Amutas'a/
/An'Eri/
/An'On regurts'a de pAst'uro (A] kest 'An/
/An'a A lO p'eskO/
/An'a A_p'e/
/An'a r:Am'a/
/An'a/
/An'a_n An lA p'El/
/An'a_n An lu trw'Os/
/An'a_n kum lu b'en/
/An'a_s'en/se_n An'a/
/An'az Am'un/
/An'en/
/And'es/
/And'yro/
/Andr'al/
/Andrij'Ejros Andrej'Ejros AndOrj'Ejros Andelj'Ejros/
/Andrij'ejros AndreL'Ejros AndArj'ejros Andelj'ejros/
/Anet'u anet'u/
/Anet'u/
/Anik'a anik'a/
/Anikom'en Anijom'en/
/Anil'as/
/Ann'ado de f'e Ann'ado de r:'e/
/Ann'ado de f'e[] Ann'ado de r:'e[]/
/Antw'eno_de_pAd'u/
/ApAl'yses pAr'yses/
/ApArAm'en aparam'en/
/ApErteg'a lOs s'Obros/
/ApErtez'i_s ApArtez'i_s/
/ApelAd'u/
/Aperteg'ado/
/Apertj'ejro apartj'Ejro pertj'Eyro pertj'Ejros/
/ApetArd'i/
/ApetOrd'i/
/Apez'a apez'a pez'a/
/ApitrAs'a Apetrys'a/
/AplOwd'i/
/ApleS'ajre/
/Aprendis'atSe Aprentis'atSe/
/AprijOnd'a/
/AprubAsj'Ew/
/Aps'enso/
/Apumel'a_s/
/Apurt'a/
/Apwentom'en ApOntom'en/
/ApyN'Astr'a_s/
/Apyj'atSe apy'atSe Apy'atSe/
/Ar'On/
/Ar'a/
/Ar'ado/
/Ar'esto/
/Ar'et/
/Ar:'usto/
/Ar:As'a/
/Ar:Asuw'a_s/
/Ar:Aùk'a/
/Ar:Eire/
/Ar:egun'a/
/Ar:enn'a/
/Ar:enuz'it/
/Ar:ib'al/
/Ar:ib'aw/
/Ar:igul'a/
/Ar:jejr'atSes/
/Ar:um'et/
/Ar:w'Odo Ar'edo Al'edo/
/ArSiS'aw r:iSiS'aw/
/ArSiS'aw_sowb'atSe r:iSiS'aw_sOwb'atSe/
/ArSib'aùk/
/ArZj'Olo/
/ArZjel'us/
/Ar_s'ero/
/ArdeZyn'a ardetsyn'a/
/AreùkAd'u AleùkAd'u/
/Arisk'a/
/Ark'Ono/
/Ark'anZe/
/ArkOn'el/
/ArkOnZ'El/
/Ark_An_sj'el/
/Arkin'uzo/
/Arkl'u A[]kl'u/Owkl'u/
/Arkus'els arkunsEls Arkuns'Els/
/ArmAL'as ArniL'as/
/ArmAt'ike armat'ike AzmAt'ike/
/Armin'as/
/Armin'aso/
/Armw'ezo/
/Arnisw'Ol Anisw'Ol/
/Arp'a arp'a/
/Arp'al/
/ArpAnt'yr/
/Ars'ino/
/Art'el del p'ero/
/Arund'as/
/As p'astres/
/AsArp'a/
/AseLun'a AsiLun'a/
/Asensj'ew/
/Asp'erSo sOwb'atSo/
/AsusjAsj'ew asusjAsj'ew/
/At'ako de pArAliz'io/
/At'ako/
/At'apo l'u pel p'etSe/
/AtAk'a atak'a/
/AtOr'i/
/AtS'u/
/AtestAsj'ew/
/Atr'apos/
/AtreSen'a/
/AtretSen'a AtrAtSen'a/AtrAtSel'a/
/Atyr'a/
/Atyr:'a/
/Awberigj'e OwbAribj'e/
/Awbjejr'a/
/AwfAbr'ego/
/Awm'at Owm'at um'at/
/Awmar'aDO ulmar'adO urmar'adO urmen'aDO/
/Awr'aLo Owgr'aLo/
/Awt'un/
/AzAg'a/
/AzAg'al/
/AzAgAd'u[]/
/AzAgAd'ujro AzZg'ujro/
/AzAgOd'u/
/AzArp'a/
/AzArt'us AzArd'us/
/Az_'El/
/Az_W'els_bez'ens/
/Azeg'ajre/
/Azejg'a/
/Azim'a/
/Aùg'Eri/
/Aùgr'em:u[]/
/Aùk'ado aùk'ado/./
/Aùk'al/
/Cratoegus aria de L./Cratoegus torminalis de Linné./
/E:tol'itro/
/Edsist'a/
/EdzAmin'a/
/Edzekyt'a/
/Ej re_saz'u rejre_sOz'u/
/El Am'aj j'Ew/
/ElOs/g'ElOs/
/Endibid'y/
/Enem'ik inem'ik inim'ik/
/Enemist'at inimist'at/
/Er:es/'Erses/
/Erbo de lO mAtr'iso/
/Erbo de lo kl'uko/
/Erbo de lo sAbun'ado/
/Erbo dejz end'erbis/
/Erbo del t'al/
/Erbo del trw'on/
/Erbo des pAnOr'is/
/Erd'al Ard'al/
/Erk_an_s'el/
/Ers'a/
/Esk'ONOs/
/EskArtyL'at/
/Esklup'u/
/Esklup'u[]/
/Eskr'yns'El eskryns'Ew Esk[]yns'Ew Eskryns'Ew r:eskuns'Ew arkus'El/r:igus'Ew/
/Eskul'a Esku'a/
/Eskyll'a/
/Esp'Ers/EspErses/
/EspalaL'a/
/Espinw'Olo/
/Establarj'e/Establarj'O/
/Estim'aple/
/Estr'iLo/
/EstrOd'al/
/Estre gul'awt kumo []no m'arto/
/Estrip'ajre/
/Estumag'ado EstumOg'ado/
/Esturdarje/esturdarj'O/
/Ets'es/
/EtsEtsj'ew/
/Etsel'en/
/Etsel'en[]/
/Etset'at/
/Ett'o/
/L'Ews/
/L'ato/
/L'ewZo L'ewzo l'izo l'ewbo l'ewdo/
/LanseZ'a lAnseZ'a/
/Lij'An L'An/
/N'Ejro/
/N'ifu_N'afu N'ifu_N'Ofu N'ifu_Nuf'as/
/N'isko_N'asko/
/N'isku_N'asku/
/N/nZ/]/
/N_a pru /
/O lent'iLo ent'iLO/
/O m'alos O m'aros/
/O/
/OMfle/
/O_p'E/
/O_p'e/
/O_pe_t'An/
/Ob'yre mal Al k'a/./
/ObOst'a/
/ObOtaL'a/
/Obedisj'E/
/Obere/
/Obukod'yro/
/Obuleg'a/
/OfenAjr'a/
/Oful'a/Ofrob'a/
/Ofurn'a/
/OgerL'a/gErL'a/
/Ogrep'it AgErp'it/
/Ogrumel'a/
/Oj'atSe Ojg'atSe Oj'atse Oj'ase Aj'asi/
/Oj_d'a/
/OjgAdj'Ejro/
/Ojs'ado/
/Ojsod'u/
/Ok'elo kul'u r:etr'aj syl ts'awne/
/OkOb'a/
/OkOtyr'a/
/Okul'a/
/Okusum'i s/
/Okw'O fO spAb'en/
/Okw'O fO []spAb'en/
/Okw'O se f'O ajt'al/
/Okw'O_ z yn g'abre/
/OlOt'a/
/Olt'O Owt'O/
/OmOjsun'ajre/
/OmutOsj'e/
/On'en r:Aj'a/
/Ond'eso/
/Onfl'a/
/OpleS'ajre/
/OpunjAstr'a_s/
/OrZ'Ol ArZw'Ol urZ'Ow/arZ'Ow/
/OrZ'Ol OrZw'Ol/
/Ordik'al wOrdik'al/
/Org'yl urg'yl/
/OrgyL'us urgyL'us/
/OroNod'u/
/OsumOd'u/ [N_instrumental/déverbal/assomar/assomador SMSG]/
/Outuriz'a awturiz'a/
/Ow Ab'ydos kw'alkos r:Az'us/
/Ow piket'a(t) lO nub'elo r:'uto/
/Ow_m'ens aw_m'ens Ow_m'en ow_m'enso ow_m'ensos/
/Ow_m'enso lu dim'erge cal ese prw'Op [r] es/
/Owb'ado/
/Owb'art awb'art/
/Owb'eno/
/Owb'er3o awb'Ergo alb'Ergo/
/Owb'er3o awb'erZO/
/Owb'eùko/
/Owbel'u Owbl'u Owgl'un/
/Owber'igo/
/Owber3'isto/
/Owbergj'Ejro/
/Owbj'Ejro/
/Owbj'e/
/Owbjejr'a/
/OwdZ'abo Awts'aBO/
/Owfeg'a/
/Owg'An Ab'en fw'Orso kAst'ANOs/
/OwgloN'EjrO AglAN'EjrO oùglON'EjrO abelaN'Ejro/
/Owk'Osi/
/Owk'eto/ [SFSG]/
/Owkl'u[]/
/Owm'Orno Omw'Orno omw'Orno/
/Owm'Orno awm'Orno Owm'orno alm'OjnO am'Orno arm'Orno Armw'ErnO/
/Owm'edO Awm'eDO urm'eDO/
/Owmel'etO awmel'etO/
/OwmurN'e/
/OwmurN'ejro/
/Owp'et/upet/
/Owr'atSe awr'atSe/
/OwreL'al/
/OwreL'us/
/OwreljeZ'a/
/Owrj'ejro/
/Owrj'ol OwrW'Ol/
/OwrjEjr'a_s/
/Ows'El/
/Ows'el de lo pl'etso/
/Ows'enk Ows'ens/
/Owsel'a_s/
/Owsel'as/
/Owsel'u[]/
/Owsin'al/
/Owt'uno/
/Owtrw'e/
/Owzj'EjrO/
/Oyrij'e/
/Oùg'ilo eùgj'Olo/
/Oùkuntr'a/
/S'adrO Z'adrO/
/S'ompo ts'ompo ts'oumpo/
/S/tS/
/SAmbrij'Ejro/
/SApel'et Sipel'et/
/Samwazarj'o/
/SiS'et/
/SigAn'a/
/Sik'Ono/
/Sopl'a/
/Sub'ate/
/Sw'Ol/
/Sw'Ot ts'Ot/
/Sw'Ot tsw'Ok/
/SyS'u/
/W'el w'el j'Ol/
/W'o/j'O/
/Z /ts/
/Z'Eino Zajno/
/Z'Emo Z'Ermo Z'ajno/
/Z'Emo/
/Z'Ojo Zw'Ojo dz'OjO ts'OjO/
/Z'Ok Zw'Ok ZW'Ok/
/Z'Ows/
/Z'agOs Z'AgOs/
/Z'ambre Z'Ambre S'ambre ts'ambre/
/Z'ejs Zj'ejs/
/Z'elbe Zj'ew:e ts'Elbe/
/Z'ente Z'ante Z'anti Z'onti Z'inte/
/Z'ermo Z'emmo Z'emo/
/Z'igo_l'un/
/Z'ip/
/Z'iskul z'iskle/
/Z'ispre ispre b'ispre/
/Z'u/
/Z'uNe Z'unZe ts'untse/
/Z'ube ts'ube/
/Z'uk Zj'uk ts'uk/
/Z'unSo Z'untSo/
/Z'ur[] Z'un ts'u[]n/
/Z'us Zust tsus/
/Z'ydZe ts'ytse /tytse/
/Z/ts/
/Z/ts/dz/d/
/Z/ts/tS/S/
/ZAj'an ZAj'On Zaj'an Zag'an Zig'an/
/ZAk'at tsik'a(t) /
/ZAkut'i[]/
/ZAl'us/
/ZAl'yn/
/ZAlibr'a tsalibr'a/
/ZAlibr'ado tsalibradO/
/ZAlibr'at tsalibrat/
/ZAmb'art/
/ZAn'eùk ZwAn'eùk tsAn'eù[]/
/ZAnZibr'a tsOntsibr'a/
/ZAnik'al/
/ZAnikuL'as/
/ZApOr'el Zapar'el/
/ZAz'en[]/
/ZAùgul'a Ziùgul'a tsAùgul'a tsiùgul'a/
/ZAùgul'ado Ziùgul'ado/
/ZEjl'eto/
/ZErlo Zj'Erlo/
/ZOb'art/
/ZOlb'Ert Zub'Ert/Zawb'Ert /Zowb'Ert Zumb'Ert Zimb'Ert Zyb'Ert Zilb'Ert/Zib'Ert/
/ZOwn'iso/
/ZOwneZ'a ZawneZ'a tsAwnets'a/
/ZW'eLo Z'yLo/
/ZW'er Zw'Or/
/Z_e Edzamin'e sa/
/Zal'a ZAl'a tsal'a/
/Zal'at ZAl'at/
/Zal'un ZAl'un/
/Zalibrad'yro ZAlibrad'yro tsalibradyrO/
/Zaluzj'e/Zaluzj'O/
/Zam'aj ZAm'aj tsAm'aj/
/Zambj'e Zombj'e/
/Zan'ado ZAn'ado tsAn'adO/
/Zan'es ZAn'e(s) /
/Zan'es/
/Zan'et ZAn'et/
/Zandu'a Zondu'a tsAndu'a/
/Zap'a ZAp'a/
/Zard'in ZArd'in/
/Zard'in ZArd/
/Zardin'adZe Zordin'adZe/
/Zargu /
/Zarnibj'ew/
/Zas'iLa/
/Zawb'ert ZOwb'Ert Zyb'Ert/
/Zaùgul'inO/
/Zejs'a Zjejs'a/
/Zejso Zj'ejso/
/Zemisom'en/
/Zen'uL gin'uL tsin'ul/atsinuL'a-se/
/ZenZ'ibo ZinZ'ibo Zens'ibo/
/Zend'armo ZAnd'armo/
/Zend'armo Zand'armo/
/ZenerAsj'ew/
/Zenis'Ol sanis'Or/
/ZezW'ito ZezW'isto/
/ZiL'a Zila/
/ZibAd'ujro tsibad'ujrO/
/Ziburn'a tsiburn'a/
/Zimbel'eto Zimel'eto Zimbl'eto tsimbletO/
/Zimbl'as tsimbl'as/
/Zin'Ebre ZiN'Ebre tsin'Ebre/
/Zin'es Zin'est Zin'este/tsin'Es[]/
/Zin'ul tsin'ul/
/Zins'Ono tsins'Ono/
/Zir'Ofle Zirw'Ofle tsir'Ofle/
/Ziscl'as tsiskl'as/
/Ziskl'a Siscl'a tsiskl'a/
/ZisklOr'El ZiskOr'El/
/Zispr'us tsispr'us []ispr'us/
/Ziùg'a tsiùg'a/
/Ziùgul'a tsiùgul'a Zaùgul'a Zoùgul'a Zondu'a/
/Ziùgul'ado Zaùgul'ado ZAùgul'ado ZAndu'ado/
/Zj'Ok Zw'Ok ZW'Ok/
/Zombj'etS/
/Zon'eto Zan'eto tsan'etO/
/Zor:O tsOr:O/
/Zowmin'a/
/Zown'i/
/ZuAtj'e Zwatj'E Zutj'E/
/Zug'a Az Atr'apos/
/Zug'a a_r:eskundyd'us/
/ZugAd'u tsugAd'u/
/ZukAd'u/
/Zump'et/
/Zunt'yro Zynt'yro/
/Zuzj'ew Zyz'iw Zyzj'Ew/
/Zw'El AZw'El ezw'El ezW'El Z'Ol/
/ZwAn'eùko tsAn'eùkO/
/ZydZom'en tsytsom'en/
/Zym'elo Zim'elo/
/Zyrarj'e/
/Zyskl'ano/
/Zyst'a AZyst'a atsyst'a Atsyst'a/
/Zystom'en/
/[]beZ'etO []bets'etO/
/[bes'u[]/
/[h]'Erso/
/]/garl'EskO grel'EskO r:el'EskO bErl'EskO/
/_ z Ets'e mO/
/_garsOn-os'i/
/_garsOn_os'i/
/_pressentide/
/a l'Okustym'ado/
/a la m'alo f'atSo/
/a la rascla/
/a'Zino ajZ'ino ojZ'ino/
/a:'a Ar:'a/
/aBurj'Ew/
/aGust'eùk awst'eùk Awsteùk []ust'eùk/
/aL'ado AL'ado/
/aL'et AL'et/
/aLad'eto ALad'eto ALAd'eto/
/aMf'anso AMf'anso/
/aN'Elo AN'Elo/
/aN'el AN'el/
/aNEwl'a/anjEwl'a/
/aNel'a ANel'a Anil'a/
/aNel'u ANel'u Anil'u AniL'u/
/aS'at oS'at/
/aSaland'a ASAlAnd'a/
/aSur:'it/aSur:idO/
/aZ'ille AZ'ille/
/aZ'ino AZ'ino EjZinO/
/aZ'ydo AZ'ydo Ats'ydo ats'ydo Ad'ytso Ad'yZo/
/aZas'a AZas'a Atsas'a/
/aZil'ensO aZid'ensO/
/aZin'a AZin'a/
/aZinuL'a_s AZinuL'a s AtsinuL'a_s/
/aZurn'a AZurn'a Atsurn'a/
/aZyd'a AZyd'a atsyd'a Atsyd'a adyts'a adyZ'a AdyZ'a/
/aZyd'ajre Atsyd'ajre Adyts'ajre odyZ'ajre/
/aZyst'al AZyst'al Atsyst'al/
/aZyst'un AZyst'un Atsyst'u atsyst'u/
/a_ [y]n bOr:u din lu k'a[p]/
/a_'pEw A_p'Es A_p'Ewt/
/a_beg'adOs A_beg'adOs/
/a_djew_sj'Os a_djew_sj'ats adisj'as Adisssj'as Adesj'as Adesj'os/
/a_f'in a_f'i A_f'in A_f'i/
/a_is'able a_is'abre is'abre/
/a_is'aple/
/a_l_amag'at A_l_AmAg'at/
/a_l_amag'at/
/a_la_gArg'aLo/
/a_m'alos a_m'aros A_m'alos A_m'aros/
/a_mesk'as/
/a_p'Ew A_p'Ew/
/a_p'ew A_p'ew/
/a_pErp'aws/
/a_plam_puN'a A_plAm_puN'a/
/a_puNard'Elo A_puNArd'Elo/
/a_r:ab'es de m'a/
/a_r:abaL'us A_r:AbAL'us/
/a_r:ep'el a_r:epj'al A_r:epj'Ol/
/a_r:esk'Ost A_r:esk'Ost A_r:eskw'Ost/
/a_r:utSO_kjEwl'us/
/a_raZ'Ow/
/ab'Ol/Ab'Ow/ab'ul/Ag'ul/
/ab'Ort Abw'Ort/
/ab'anci Ab'ansi Ab'Onsi/
/ab'are Ab'are/
/ab'at Ab'at/
/ab'atre Ab'atre/
/ab'e Ab'e Ab'ejre Ab'yre Ab'ere/
/ab'e n r:'iske/
/ab'eLo Ab'eLo []b'eLo/
/ab'en Ab'en/
/ab'ens Ab'ens/
/ab'erso Ab'erso/
/ab'eske Ab'eske eb'eske/
/ab'eso Ab'eso/
/ab'et Ab'et/
/ab'ewre Obj'ewre/
/ab'eùk ab'en Ab'en Ab'eùk/
/ab'ille Ab'ille/
/ab'is ab'ist Ab'ist/
/ab'it Ab'it/
/ab'ize Ab'ize Ab'it Ab'its Ab'ik/
/ab'izo Ab'izo/
/ab'ygle ab'ykle Ab'ykle/
/ab'ys Ab'ys/
/abAstArd'i/
/abErtissAm'en AbertisOm'en/
/abajs'a AbAjs'a bajs'a bAjs'a/
/abajs'a AbOjs'a abejs'a/
/abajsom'en abEjsOm'en AbOjsom'en/
/aban'i/
/aband'u AbOnd'u/
/abandun'a AbOndun'a/
/abandun'at AbOndun'at/
/abansom'en AbAnsom'en/
/abant'adZe/AbOnt'adZe AbOnt'atse/
/abantadZ'a AbAntOdZ'a/
/abantadZ'us AbOntAtS'us/
/abar'i AbAr'i Abur'i AbOrm'i AmOrm'i/
/abastard'i AbAstArd'i/
/abat'is AbAt'is/
/abawt'i_s/
/abed'iNo abar'iNo/
/abed'is Abed'is/
/abed'iso Abed'iso Abedisj'e Abedisj'o bed'iso bel'iso bil'iso ber'iso/
/abel'a_s Abel'a_s aleb'a_s Aleb'a_s/
/abel'ano Abel'ano Abel'Ono Owgl'Ono/
/abel'aùk abel'an Abel'Oùk Amel'Oùk Abel'aùk/
/aben'a Aben'a/
/aben'al Aben'al/
/aben'as Aben'as/
/aben'at Aben'at/
/aben'en Aben'en/
/abent'yro Abent'yro AbOnt'yro [a]bent'yro/
/abentyr'a Abentyr'a/
/abentyr'at Abentyr'at/
/aber'a_s Aber'a_s/
/abert'i Abert'i/
/abewr'a Abjewr'a/
/abewrad'u AbewrAd'u AbjewrAd'u/
/abezAl'a bezAl'a abezal'a abezar'a bezar'a/
/abezal'a abeZal'a AbezAl'a/
/abezin'a Abezin'a Abizin'a/
/abid'a_s Abid'a_s/
/abim'a Abim'a Abirm'a/
/abirm'a Abirm'a/
/abit'a Abit'a/
/abit'an Abit'an Abit'en/
/abit'ydo Abit'ydo/
/abity'a Abity'a/
/abiz'at Abiz'at/
/abj'ewz'a Abjewz'a/
/abjejs'a_s Abjejs'a_s/
/abjewr'adZe Abjewr'atSe abewr'atSe/
/ablad'a AblAd'a/
/ablaz'i AblAz'i/
/ablaz'i_s AblAz'i_s/
/ablazig'a AblAzig'a ablazij'a AblAsij'a/
/abr'O/abr'Os/
/abr'igo/Abr'iGo AbrijO ObrijO/
/abr'ijo abrigo/
/abr'ik Abr'ik Abr'i /
/abr'il abrij'al/ Abrij'al Abrij'El Abrij'Al/
/abrak'a_s AbrAk'a_s/
/abrand'a_s AbrAnd'a_s/
/abras'a AbrAs'a/
/abrasel'a AbrEsel'a brasel'a brAsel'a barsel'a barSel'a baSel'a/
/abrasel'a AbrOsel'a/
/abraz'a AbrAz'a/
/abraz'ajre AbrAz'ajre/
/abridul'a Abridul'a Abridu'a /bridu'a/
/abrig'a Abrig'a/
/abrij'a Abrij'a/
/abrit'a Abrit'a/
/abru'a_s/
/abrut'at Abrut'at/
/abrut'it Abrut'it/
/abs'udre Aps'udre/
/abst'ene_s Abst'ene_ s/
/absulgydom'en Absulgydom'en/
/absulysj'ew Absulysj'ew/
/abu'a Abu'a/
/abuSel'a amuSel'a omuSel'a/
/abuSel'i amuSel'i AmuSel'i/
/abuSun'a amuSun'a AmuSun'a muSun'a/
/abuSun'i/
/abud'a Abud'a/
/abuk'a Abuk'a/
/abuk'a_s Abuk'a_s/
/abuk'i Abuk'i/
/abuleg'a Abuleg'a buleg'a/
/abun'a Abun'a/
/abund'a Abund'a/
/abund'en Obund'en/
/abund'enso Abund'enso abund'anso AbundAnsjo/
/abund'us Abund'us/
/abunom'en Abunom'en/
/abur'ibo Aburj'Ebo/
/abur'iw aburj'Ew Aburj'Ew/
/abur:'i_s Abur:'i_s/
/aburd'a Aburd'a/
/abusin'a AbuSin'a/
/abykl'a abygl'a Abykl'a/
/abyklam'en Abyklom'en/
/abyz'a Abyz'a/
/ad'ub'a adu'a adug'a Adub'a Adu'a/
/ad'ub'a odub'a odu'a odug'a/
/ad'us/
/adZw'en AdZw'en/
/adel'i_s Adel'i_s/
/ader'a Ader'a/
/adj'ew Adj'ew/
/adm'ete Adm'etre/
/administr'a Administr'a Aministr'a ministr'a/
/admir'a Admir'a Amir'a amir'a mir'a/
/admir'a Admir'a/
/admir'aple A[d]mir'aple/
/admiraplom'en Admiraplom'en/
/admirasj'ew /AdmirAsj'ew/
/adr'et/Adr'e/Adr'etS/
/adr'ets Adr'etS Adr'e[tS] /
/adraL'a AdrAL'a/
/adrap'i AdrAp'i/
/adres'a Adres'a/
/adretSarj'e/adretSarj'O/
/adretSom'en AdretSom'en Adretsom'en/
/aduB'a/AduB'a/Adu'a/
/adub'a Adub'a adug'a Adug'a/
/adub'a Adub'a/
/adub'a adu'a odu'a/
/adub'ajre Adub'ajre Adug'ajre/
/adubj'e Adub'je/
/adubj'e/
/adug'yn Adug'yn/
/adun'a_s Adun'a_s/
/aduniz'a Aduniz'a/
/adupt'a Adupt'a/
/adupt'a adut'a adutt'a Adut'a/
/adupt'a/Adupt'a/adut'a/
/adur'a Adur'a/
/adur'aple Adur'aple/
/adus'a Adus'a/
/adus'i Adus'i/
/adusim'en Adusim'en/
/adusis'en Adusis'en/
/adusisem'en Adusisem'en/
/aduziL'a AduziL'a/
/aduziL'a_s AduziL'a_s/
/af'Ermo Af'Ermo/
/af'a Af'a/
/af'ajre Af'ajre/
/af'aple Af'aple/
/af'iSo Af'iSo/
/afErm'a Aferm'a/
/afaLuk'a AfOLuk'a/
/afaLuk'a ofoLuk'a afalyk'a AfAlyk'a/
/afaLuk'a_s AfALuk'a_s faLuk'a s/
/afaLuk'i AfALuk'i/
/afaLuk'i_s AfALuk'i_s/
/afajr'a_s AfOjr'a_s/
/afajs'a Afejs'a ofojs'a/
/afalen'a_s/
/afan'a_s AfAn'a_s/
/afast'at AfAst'at/
/afeNajr'a AfeNoyr'a feNajr'a feNojr'a AfeNejr'a/
/afeNant'i_s AfeNAnt'i_s/
/afeksj'Ew Afe (k] sj'ew/
/afen'a Afen'a/
/afen'ajre Afen'ajre/
/afenajr'a AfenAjr'a/
/afepl'i Afepl'i/
/afiNul'a_s AfiNul'a_s/
/afiS'a AfiS'a/
/afiS'ajre ofiS'ajre/
/afil'a afjal'a AfjAl'a AfjAg'a/
/afil'a afjal'a afjOl'a AfjOl'a AfjOg'a AfjOw'a/
/afin'a Afin'a/
/afin'ajre Afin'ajre/
/afirm'a Afirm'a afjErm'a/
/afirul'at Afirul'at/
/afj'EtS/
/afj'etS Afj'etS/
/afj'etS ofj'etS/
/aflak'a oflok'a/
/aflak'a_s AflAk'a_s/
/aflak'i AflAk'i/
/aflak'i_s AflAk'i_s/
/afliZ'a OfliZ'a aflits'a/
/afliksj'ew Afliksj'ew/
/afr'au Afr'aw fr'aw/
/afrajr'a_s Afrejjr'a_s/
/afrajrom'en/
/afranS'i AfrAnS'i/
/afraùk'i AfrAùk'i/
/afraùk'i/AfrOùk'i/
/afreskajr'a ofreskojr'a/
/afrunt'at Afrunt'at efrunt'at/
/afug'a Afug'a Afu'a/
/afug'at Afug'at Afu'at/
/aful'a_s Aful'a_s/
/afur:ats'a afur:Ats'a afur:AtS'a/
/afurn'a Afurn'a/
/afurnel'a Afurnel'a/
/afurt'i Afurt'i/
/afurt'i_s Afurt'i_s/
/afyst'a Afyst'a/
/ag'aSO Ag'aSO g'aSo g'aso/
/ag'al Ag'al/
/ag'aso Ag'aso g'aso/
/ag'ast Ag'ast/
/ag'atSo 'a:tSo/
/ag'ust Ag'ust Ow'ust/
/ag'yLo Ag'yLo g'yLo/
/ag'ydo Ag'ydo g'ydo/
/ag'ydo og'ydo owg'ydo g'ydo/
/ag'yt Ag'yt/
/agabel'a AgAbel'a/
/agadj'ejro AgAdj'Ejro/
/agafet'at AgAfet'at/
/agajr'u[] AgAjr'u[]/
/agajrw'Oto/
/agal'a_s/
/agal'is AgAl'is/
/agaliz'a AgAliz'a/
/agar'us AgAr'us/
/agas'a AgAs'a /
/agas'i[] AgAs'i AgAs'is AgAs'ik/
/agatS'a AgAtS'a a:tS'a A:tS'a /
/agatS'a AgAtS'a/
/agatS'a AgOtS'a gatS'a gOtS'a/
/agerL'a AgerL'a gerL'a/
/agj'Ejro Agj'Ejro egj'Ejro aj'Ejro Aj'Ejro []j'Ejr/
/agl'an Agl'an Agl'On Agl'On, AL'On/
/agleb'i_s Agleb'i_s/
/agr'as Agr'as/
/agr'u Agr'u/
/agrad'a AgrAd'a/
/agrad'èl AgrAd'El/
/agram'en AgrAm'en/
/agran'a ogron'a/
/agrand'i AgrAnd'i/
/agrawp'i AgrAwp'i/
/agre/
/agreZ'a AgreZ'a/
/agrel'et Agrel'et/
/agremul'i Agremul'i/
/agremul'it Agremul'it/
/agrom'en AgrAm'en/
/agrupel'a Agrupel'a/
/agrymel'a Agrymel'a/
/agryn'El Agryn'El/
/agrynelj'e Agrynelj'e/
/agulard'i AgulArd'i/
/agun'io Agun'io/
/aguniz'a Aguniz'a/
/agurn'i agrun'i Agurn'i/
/agusteZ'a AgusteZ'a/
/agut'al Agut'al/
/agyL'Ejro AgyL'Ejro/
/agyL'ado AgyL'ado gyL'ado/
/agyL'ado OgyL'ado/
/agyL'e AgyL'e gyL'e/
/agyL'e AgyL'e/
/agyL'un AgyL'u / []gyL'u/
/agyLEjr'a AgyLEjr'a/
/agyLun'a AgyLun'a gyLun'a/
/agyz'a Agyz'a Azyg'a/
/agyz'a Agyz'a azyg'a Azyg'a/
/ahyk'a Ahyk'a/
/ahyk'al ohyk'al/
/aj'atSe Aj'atSe/
/ajZin'ado ejZin'adO/
/ajg'adO ejg'adO Ojg'adO oj'adO ag'aDO Ag'adO/
/ajg'ado ejg'ado ag'ado Ag'ado/
/ajg'al Ajg'al/
/ajg'al Ojg'al ejg'al/
/ajg'asO Ajg'asO Aj'asO/
/ajg'aso Ajg'aso Aj'aso/
/ajg'atSe Aj'atse Aj'atSe Ojg'atse Aj'asi/
/ajg'atSe Ojg'atSe Aj'atSe/
/ajgaN'al ejgAN'al OjgoN'al/
/ajgad'us EjgAd'us Ojgod'us/
/ajgadj'ejro ejgadj'EjrO Ojgodj'Ejro/
/ajgal'us Ejgal'us AjgAl'us/
/ajgal'us Ojgol'us ajgad'us Ajgod'us/
/ajgaseZ'a EjgaseZ'a OjgaseZ'a/
/ajgaseZ'a EjgaseZ'a/
/ajgaseZajre OjgasseZajre/
/ajgrAd'yro/
/ajgw'al/
/ajm'a ejm'a Ajm'a/
/ajm'aple ejm'aple ojm'aple/
/ajn'at ejn'at Ojn'at/
/ajr'Ol Ejr'Ol Ajr'ol ojrij'Ol/
/ajr'adO Ojr'adO/
/ajr'al Ejr'al Ojr'al/
/ajrij'EjrO Oyri'EjrO/
/ajrij'e/
/ajs 'i_Ab'al/
/ajs'adO Ojs'adO/
/ajs'elO Ejs'ElO Ojs'ElO/
/ajs'este Ojs'este/
/ajs'et Ojs'et/
/ajsad'u[] Ejsad'u[] Ajsad'u[] OjsAd'u[]/
/ajsel'adO ejsel'adO Ojsel'adO/
/ajselj'e Ejselj'E Ojselj'e/
/ajt'al Ojt'al at'al At'al At'ales Ajt'ales/
/ajz'a_s ejz'a_s Ojz'a_s/
/ajz'ensO Ojz'ensO/
/ajz'inO ejz'inO Ojz'inO OjZ'inO AZ'inO enZ'inO/
/ajzadom'en ojsadom'en/
/ak'el Ak'el/
/ak'este Ak'este/
/ak'i Ak'i ajk'i Ajk'i ejk'i/
/ak'o Ak'o Akw'o Okw'O/
/ak'ur!e Ak'ur:e/
/ak'ut Ak'ut k'ut/
/ak'yL/
/ak'yl ok'yl/
/ak'ys Akys/
/akOst'a Akust'a/
/akab'a AkAb'a/
/akajs'a akajS'a AkOjS'a/
/akal'a AkAl'a/
/akal'at AkAl'at/
/akamp'a AkAmp'a/
/akamp'a okomp'a/
/akan'a AkAn'a/
/akanel'a okonel'a/
/akant'it Akont'it/
/akantel'a AkAntel'a/
/akap'a_s AkAp'a_s/
/akapar'a AkApAr'a/
/akapar'yr AkApAr'yr/
/akapl'a AkApl'a/
/akaplom'en AkAplom'en/
/akar'at AkAr'at/
/akar:ajr'a akar:ejr'a AkAr:Ojr'a/
/akarp'a AkArp'a kArp'a/
/akas'it AkAs'it/
/akat'a AkAt'a/
/akats'a AkAts'a AkAtS'a/
/akaz'j'ew ukAzj'ew AkAzj'ew/
/akazel'a AkAzel'a/
/akazel'i_s AkAzel'i_s/
/aked'yk Aked'yk AkAd'yk/
/aker'i Aker'i/
/akez'i Akez'i/
/akezisj'ew Akezisj'ew/
/akj'ewl'a Akjewl'a Akjewr'a akj'Ewr'a/
/akjEwl'a_s akj'Ewr'a_s/
/akkl'as akl'as Akl'as Akkl'as ekl'as/
/akklo/
/akl'u Okl'un awkl'u/
/aklat'a AklAt'a/
/akliùk'a Akleùk'a/
/akliùk'a_s Akleùk'a _s/
/akr'Ok Akr'Ok Akrw'Ok/
/akr'ist Akr'ist/
/akruk'a Akruk'a/
/akrutSun'i_s AkrutSul'i_s/
/akruzel'a Akruzel'a/
/aks'en Aks'en/
/aks'es Aks'es ats'Es/
/aksid'en oksid'en /Atsid'en/
/akud'a_s Akud'a_s/
/akud'at Akud'at/
/akufes'it/akufes'ido/
/akujd'a Akujd'a Akujr'a/
/akukel'at Akukel'at/
/akukin'a_s Akukin'a_s/
/akukul'a s Akukul'a s Akutul'a_s Akukun'a_s/
/akul'ito okul'ito/
/akulitr'a okulitr'a/
/akumpl'i Akumpl'i/
/akumud'a okumud'a/
/akupl'a Akupl'a/
/akurd'a Akurd'a/
/akurs'a akurS'a AkurS'a kurs'a/
/akuseL'a akuseL'a okunseL'a kuseL'a kunseL'a/
/akustajr'a akustejr'a AkustOjr'a/
/akustym'a Akustym'a/
/akut'i Akut'i/
/akutS'a_s AkuS'a_s/
/akutr'a Akutr'a/
/akyl'i Akyl'i/
/akyp'a_s Akyp'_a s awkyp'a-s ukyp'a_s/
/akyz'a Akyz'a/
/al del'a/
/al'Oùgi Al'Oùgi alw'Oùgi Alw'Oùgi/
/al'ado Al'ado/
/al'aj Al'aj/
/al'armo Al'armo/
/al'aro/
/al'as Al'as Ow'as/
/al'at Al'at/
/al'awzo l'awzo l'Owzo/
/al'e Al'e Ow'e ar'e /
/al'egro Al'egro/
/al'et/ag'et/agejt/
/al'igjo Al'igjo al'egro Al'igo/
/al'igjo Ol'igjo 'arjo 'Oljo/
/al'izo Al'izo/
/al'yn Al'yn/
/al'ys ar'ys Al'ys/
/alEwZEjr'i AlAwZEjr'i AlOwZEjr'i/
/al_gal'et /Al gAl'et/
/al_par:aùk'et Al_pAr:Aùk'et Al_pe_r:Aùk'et Al pAr:uùk'et Al_par:uùk'et/
/alamb'ik AlAmb'ik /Alamb'i /
/aland'a AlAnd'a land'a/
/alant'i alent'i AlAnt'i/
/alantim'en AlOntim'en/
/alarZ'i AlArZ'i/
/alarg'a AlArg'a/
/alarm'a AlArm'a/
/alas'a AlAs'a las'a/
/alat'a_s AlAt'a_s/
/alateZ'a AlAteZ'a/
/alauz'eto AlOwz'eto lawz'eto lOwz'eto/
/alb'atre Alb'atre/
/ale _pyd'en Ale_p'yd'en are_pyd'en/
/aleb'a_s Aleb'a_s/
/alegrij'e Alegrij'e/
/alegrij'e Awberigj'e AwbOribj'e arbj'e arj'e alj'e Alj'e Aligj'e aligj'e Arigj'e Alij'e Aligj'o/
/alem'an Alem'an/
/alen'a aren'a Alen'a/
/alen'ado Alen'ado Owen'ado aren'ado Aren'ado/
/alent'ur[] Alent'ur[]/
/alewZ'i AlAwZ'i alawZ'i/
/aleùg'a Aleng'a/
/aleùk'i_s Alenk'i_s/
/alfOys'us/
/alfab'et AlfAb'et AwfAb'et ArfAb'et/
/aliMf'at AliMf'at/
/aligOt Alig'Ot Aligw'Ot/
/aligj'e Aligj'e Olij'e Olj'e Olj'o arj'e/
/alik'Ot Alik'Ot Alikw'Ot Arik'Ot arik'Ot/
/alim'en Alim'en lim'en/
/aliment'a Aliment'a/
/alinZ'a_s AlinZ'a_s alints'a_s/
/alip'ino/
/alit'a_s Alit'a_s/
/aliz'a Aliz'a/
/aliz'ajro Aliz'ajro liz'ajro/
/alj'a_s Alj'a_s/
/alj'anso Alj'anso Alj'Enso/
/alj'at Alj'at/
/aljetS'a s aljets'a_s AlitS'a s AljetS'a_s/
/alk'Obo Alk'Obo Alk'ObrO r:ek'ObrO/
/alkal'i AlkAl'i arkal'i ArkAl'i/
/alman'ak AlmAn'ak/
/als'a Als'a Ows'a/
/als'a s Als'a_s/
/als'et Als'et Ows'et/
/als'u Ols'u Ows'u/
/alt'a Alt'a/
/alyS'a/
/alyk'a Alyk'a/
/alyk'al olyk'al/
/alyk'et Alyk'et lyk'et/
/alykaL'a AlykAL'a/
/alykar'El AlykAr'El/
/alym'eto Alym'eto/
/alys'a arys'a Alys'a/
/alyz'i Alyz'i lyz'i/
/alée _p'ydre/
/am'Ello Am'Ello/
/am'Orso Amw'Orso m'Orso m'urso/
/am'aj Am'aj/
/am'an Am'an/
/am'anto Am'anto/
/am'ar Am'ar Am'are/
/am'as Am'as/
/am'endo om'endo em'endo/
/am'es Om'es/
/am'igo am'ijo/
/am'ik Am'ik/
/am'un ab'un Om'un/
/am'un[]/ab'un[]/
/am'uro Am'uro/
/amEll'u AmEll'u/
/amEll'u/
/amOg'yt AmOwg'yt mOg'yt amawg'yt amOwg'yt mawg'yt mOwg'yt/
/amOjsun'a OmOjsun'a mOjsun'a/
/amaZin'a amaZen'a AmAZen'a emAZen'a mAZin'a/
/amad'u AmAd'u/
/amadyr'a AmAdyr'a madyr'a mAdyr'a/
/amadyr'a AmAdyr'a/
/amadyr'a omodyr'a/
/amag'a AmAg'a/
/amagad'u AmAgAd'u/
/amagr'i AmAgr'i/
/amajr'a omojr'a/
/amajr'it AmOjr'it/
/amajsant'i Amejs'anti amisant'i AmisAnt'i AmOjsOnt'i AmiSOnt'i/
/amanad'u OmOnOd'u/
/amanlevar de pan/
/amar'el AmAr'el/
/amar'ino AmAr'ino/
/amar'u AmAr'u/
/amar'u/AmOr'u/
/amar'yk AmAr'yk mAr'yk/
/amar'yn AmAr'yn/
/amarb'i_s amarm'i_s AmArb'i_s AmArm'i_s amErb'i-s amjErb'i_s/
/amarb'it amarm'it AmArb'it AmArm'it amErmit amjErmit/
/amareZ'a AmAreZ'a amarets'a AmArets'a/
/amaret'at AmAret'at/
/amarg'an AmArg'an mOrg'an/
/amariN'e AmAriN'e/
/amarin'u AmArin'u/
/amaruj'e AmAruj'e/
/amas'a AmAs'a/
/amas'ajre AmAs'ajre/
/amas'ajre AmAs'ajro/
/amatin'a AmAtin'a/
/amazel'a AmAzel'a Am'Azer'a/
/amazel'a AmAzel'a mazel'a mazer'a AmAzer'a mAzer'a/
/amazel'a mazer'a amazer'a AmAzer'a AmAzel'a AmOzel'a/
/amazer'at Amazer'at/
/amazer'at amazel'at AmAzel'at AmAzer'at/
/ambe ame Ambe Amme On/
/ambisj'ew Ambisj'ew/
/ambisj'ews Ambisj'ews/
/ambisjewn'a Ambisjewn'a/
/ambr'at Ambr'at/
/amejZajr'at AmejZEjr'at AmeZEjr'at AmejZOjr'at/
/amel'aùko Amel'Oùko Abel'Oùko owbel'Oùko Abl'Oùko/
/amelaùkj'e AmelOùkj'e AblOùkj'e owbeloùkj'e/
/amell'u Amell'u/
/amenyd'a Amenyd'a/
/amerkad'a Amerkad'a/
/ames'u Ames'u Amejs'u/
/amid'un Amid'un/
/amik'al Amik'al/
/amikalom'en Amikalom'en/
/amins'i Amins'i/
/amist'at Amist'at/
/amist'us Amist'us/
/amistul'ensos Amistul'ensos/
/amitad'a AmitAd'a AmintOd'a/
/amjeZajr'a/
/ampl'u Ampl'u/
/amuSel'a AmuSel'a/
/amuSun'a_s AmuSun'a_s/
/amud'a Amud'a/
/amul'a Amul'a Amur'a/
/amul'a omul'a/
/amul'ajre emul'ajre/
/amur:'a Amur:'a/
/amurj'e Amurj'e murj'e myrj'e/
/amurs'i Amurs'i Amu (r] s'i Amyrs'i/
/amurt'i Amurt'i/
/amus'a Amus'a/
/amutas'a Amutos'a/
/amyz'a omyz'a/
/amyzel'a Amyzel'a/
/amyzom'en Amyzom'en/
/an'El An'El/
/an'a An'a/
/an'a_[]n_mar'awdO/
/an'a_s An'a_s/,/
/an'iLo An'iLo n'iLo/
/an'ises An'ises/
/an'unsjos An'unsj'Os An'unsOs/
/anZ'elys onZ'elys/
/anZel'yro OnZel'yro/
/an_'un An_'un nunt al'unt/
/an_Ak'el/
/and'al/andar/
/anel'a Anel'a/
/anel'a Onel'a/
/anel'a onel'a/
/anibel'a Anibel'a nibel'a/
/anid'a aniz'a Aniz'a niz'a/
/anij'a Anij'a Anik'a/
/anikr'OSo Anikr'Oso nikr'OSO/
/anilj'e Anilj'e/AniL'E/
/annad'us Annod'us/
/annadj'e AnnAdj'e/
/ansj'en Ansj'en/
/ansjEnom'en AnsjEnom'en/
/ant'ike Ant'ike/
/antif'aso Antif'aso/
/antik'aLo Antik'aLo/
/antikit'at Antikit'at/
/antimw'eno Antimw'eno/
/antre/
/antun'ino ontun'ino/
/anuns'a onuns'a/
/ap'El Ap'El/
/ap'Ostu Apw'Ostu Ap'Ostu/
/ap'imp'a pimp'a/
/ap'yj Ap'yj/
/ap'yo Ap'yo p'yo/
/apEjsun'a/Apejsun'a/
/apErsawp'yt ApersOwp'yt/
/apErteg'a ApErteg'a/
/apaL'atSe ApAL'atSe/
/apaL'yn ApAL'yn/
/apajz'a ApAjz'a/
/apajz'a ApOjz'a/
/apajzand'i_s ApAjzOnd'i_s/
/apal'ys ApOl'ys/
/apapez'i_s ApApez'i_s/
/apapez'it ApApez'it/
/apar'Ejse ApAr'ejse/
/apar'Etre ApAr'Etre/
/apar'a ApAr'a pAr'a/
/apar'el ApArEl/
/apar'enso ApAr'enso pAr'enso/
/apar'enso ApOr'enso []pAr'enso/
/apareL'a ApAreL'a ApArj'a aparj'a/
/apareL'a ApAreL'a/
/aparent'a s ApArent'a s/
/aparisj'Aw ApArisj'ew/
/apart'ene ApArt'ene/
/apartOm'en ApArtOm'en ApArtem'en/
/aparten'enso ApArten'enso/
/apartez'i apertez'i ApArtez'i/
/apastyr'a ApAstyr'a ApAstyrg'a/
/apatSel'a opotSel'a apatsel'a ApAtsel'a ApAZel'a ApAZil'a/
/apawr'i apOwr'i/
/apawrisem'en opowrisem'en/
/apawt'a_s ApOwt'a_s/
/apawz'a ApOwz'a/
/apazim'a ApAzim'a/
/apeg'a_s/
/apel'a Apel'a/
/apelOwd'i_s/
/apeluz'i apeluz'i/
/apers'awpre Apers'awpre/
/apes'a Apes'a pes'a/
/apet'it Apet'it Apet'is/
/apetis'a Apetis'a/
/apetis'en Apetis'en/
/apetrys'a Apetrys'a/
/apez'a Apez'a AppeB'a Apew'a/
/apezaz'u ApezAz'u pezAz'u apyaz'u apybaz'u/
/apezaz'u ApezAz'u apJaz'u apybaz'u/
/apieZ'a/ApjeZ'a/
/apitSut'i ApitSut'i/
/apitans'a ApitAns'a/
/apitar:'a ApitAr:'a/
/apitun'a Apitun'a/
/apjad'a ApjAd'a/
/apl'eS apl'ets Apl'eS/
/apl'ets Apl'ets Apl'its/
/apl'un opl'un/
/aplan'a AplAn'a/
/aplat'i AplAt'i/
/aplatisem'en AplAtisem'en/
/aplawd'i/
/aplawdisem'en AplOwdisem'en/
/apleS'a ApleS'a aplets'a Aplets'a/
/apleS'a_s ApleS'a_s/
/apleS'ajre ApleS'ajre/
/apleZ'it ApleZ'it ApluZ'it AplyZ'it/
/aplik'a oplik'a/
/aplikasj'Ew AplikAsj'Ew/./
/apr'Est Apr'est/
/apr'ene Apr'ene/Apr'endre/apenre/Ap'enre/
/apr'es Apr'es apr'eso/
/aprEst'a AprEst'a/
/aprEst'atSe AprEst'atSe/
/aprad'i AprAd'i/
/apratik'a AprAtik'a/
/aprent'is aprend'is Aprend'is Apendr'is Aprent'is/
/apriand'a ApriAnd'a/
/apriand'a/AprijOnd'a/
/apribad'a ApribAd'a apribaz'a/
/aprim'a Aprim'a/
/apruS'a ApruS'a/
/aprub'a Aprub'a/
/aprubez'i Aprubez'i ApArbez'i apErbez'i prubez'i pErbez'i/
/aprufund'i Aprufund'i aprefundi Aprefund'i apregund'i/Apregund'i/
/aprum'a/Aprum'a/
/aprum'etre oprum'etre prum'etre/
/apuder'a Apuder'a/
/apulakr'i_s ApulAkr'i_ s/
/apuntS'a ApuntS'a apynts'a/
/apust'at opust'at/
/aputik'ajre Aputik'ajre/
/apy'a Apy'a apyj'a Apyj'a Apyjg'a/
/ar'Esto Ar'Esto/
/ar'aNo Ar'aNo ir'aNo ir'ONo/
/ar'ado Ar'ado/
/ar'ajre al'ajre Al'ajre Ar'ajre/
/ar'ajre al'ajre Ar'ajre Al'ajre/
/ar'eno Ar'eno/
/ar'et Ar'et/
/ar'iskle Ar'iskle Ar'eskle Ar'yskle/
/ar:'E Ar:'E ar:j'E Ar:j'E Ar:j'Es/
/ar:'Est Ar:'Est/
/ar:'az'a Ar:Az'a Ar:AZ'a/
/ar:'edre Ar'edre/
/ar:ab'a Ar:Ab'a/
/ar:ab'an Ar:Ab'an/
/ar:am'un Ar:Am'un/
/ar:ap'a Ar:Ap'a r:ap'a r:Ap'a/
/ar:ap'a Ar:Ap'a/
/ar:ap'it Ar:Ap'it/
/ar:as'a/
/ar:aùk'a Ar:Aùk'a/
/ar:emOwz'it Ar:emOwz'it/
/ar:enn'a_s Ar:enn'a_s Ar:en'a_s/
/ar:enuz'at Ar:enuz'at/
/ar:eùg'a Ar:eùg'a Ar:enZ'a/
/ar:eùg'a Ar:eùg'a Ar:enn'a/
/ar:eùgom'en Ar:eùgom'en Ar:enZom'en/
/ar:ib'a Ar:ib'a/
/ar:ib'al Ar:ib'al r:ib'al/
/ar:ib'al Ar:ib'al/
/ar:igul'a Ar:igul'a/
/ar:igul'a_s Ar:igul'a_s/
/ar:jEjr'a Ar:jEjr'a/
/ar:jEjr'at Ar:jEjr'at/
/ar:ujn'a Ar:ujn'a/
/ar:und'i Ar:und'i/
/ar:undisem'en Ar:undisim'en/
/ar:us'i_s Ar:us'i_s/
/ar:utin'a_s Ar:utin'a_s/
/ar:uz'a Ar:uz'a/
/ar:y'i Ar:y'i/
/ar:y'it Ar:y'it/
/ar:yg'a Ar;yg'a Ar:y'a/
/ar:yk'a Ar:yk'a/
/ar:yk'a_s Ar:yk'a_s/
/ar:yll'a Aryll'a/
/arEstj'e ArEstj'e/
/arEstj'e Arestj'e/
/arSeb'eske ArSeb'eske/
/arSi_d'yk ArSi_d'yk/
/arSit'etto ArSit'etto/
/arSitett'yro orSitett'yro/
/arSj'e ArSj'e/
/arZ'Ela/ArZj'alo/
/arZ'en ArZ'en Ardzen/
/arZ'ol arZ'Ow ardjOl arz'Ol garZ'Ol gArAZ'Ol urZ'Ow/
/arZelh'E Arzelj'E/
/arZelj'EjrO/
/arZent'a Ardzent'a/
/arZil'us ArZAl'us/
/arZj'alo ArZj'Olo orZ'Olo/
/ar_s'e Ar_s'es/
/arb'itre Arb'itre awb'itre/
/arbitr'atSe Arbitr'atSe/
/ard'al Ard'al Ard'au/
/ard'en Ard'en/
/ard'it Ard'it/
/ard'u Ard'u/
/ardaL'u[] ArdAL'u/
/ardidom'en hArdidom'en/
/ardj'eso Ardj'eso/
/ardw'ezo Ardw'ezo/
/aren'a Aren'a/
/aren'as Aren'as/
/arenk'ado Arenk'ado/
/arg'al Arg'al/
/arg'aw Arg'aw/
/argal/
/arjo/
/ark'ado Ark'ado/
/ark'ano Ark'Ono/
/ark'et Ark'et/
/arkan'el ArkAn'el/
/arm'El Arm'El/
/arm'a Arm'a/
/arm'ado Arm'ado/
/arm'ari Arm'ari/
/arm'el Arm'el/
/arm'yro Arm'yro/
/armel'a Armel'a/
/armyrj'e Armyrj'e/
/arn'a Arn'a/
/arn'es[] Arn'esk/
/arnesk'a Arnesk'a/
/arnisulj'Ejro Arnisulj'Ejro/
/arnit'yro gArnityro/
/arp'a Arp'a/
/arp'aDo/
/arp'ado Arp'ado/
/arp'yt Arp'yt/
/arpaL'Ow ArpAL'Ow/
/arpaL'an ArpoL'an/
/arpateZ'a ArpAteZ'a/
/arpateZ'ajre ArpAteZ'ajre/
/arpent'a arpant'a ArpAnt'a/
/arpent'ajre arpant'ajre ArpAnt'ajre/
/arpiL'un arpiL'u ArpiL'un/
/arpj'un Arpj'un/
/ars'Ew Ars'ew/
/ars'at Ars'at/
/ars'ino Ars'ino/
/ars'uLo Ars'uLo/
/ars'u[] Ars'un/
/arsin'at Arsin'at/
/arsuL'a_s orsulj'a s/
/art'El Art'El/
/art'isto Art'isto/
/art'u[] Art'u[]/
/arteL'a_s ArteL'a_s/
/arteL'al ArteL'al ArtiL'aw/
/artiLarj'e ArtiLorj'O/
/artiS'aw/
/artifisj'ews Artifisj'ews/
/artikyl'a Artikyl'a/
/artilj'E/artirj'E/
/as tyd'Els/
/as'izo As'izo s'izo/
/as'ujro As'ujdO/
/asErg'a/asArg'a/
/asabent'at AsAbent'at/
/asadul'a AsAdul'a/
/asadul'a_s AsAdul'a_s/
/asal'a ASAl'a/
/asal'a AsAl'a/
/asal'a asal'a_s/./
/asas'in AsAs'in/
/asasin'a AsAsin'a/
/asaz un'a AsAzun'a/
/asazun'a AsAzun'a/
/asegyr'a Asegyr'a asigyr'a/
/asegyr'a Asegyr'a/
/asem'a asim'a/
/asem'a/
/asembl'a Asembl'a/
/asembl'ado Asembl'ado/
/asent'it Asent'it/
/aset'a Aset'a/
/asfeg'a esfeg'a awfeg'a Owfeg'a/
/asiN'a asinn'a/
/asibad'a AsibAd'a/
/asigyradOm'en/
/asim'a_s Asim'a s/
/asimAm'en AsimAm'en/
/asimAn'a AsimOn'a/
/asin'a Asin'a/
/asist'a asist'a/
/asist'enso Asist'enso/
/asist'i Asist'i/
/asiz'a Asiz'a/
/asj'e Asj'e arsj'e/
/asj'ut Asj'u /Asj'ute/
/asjEjr'a OsjEjr'a AsjEjd'a arsjEjr'a ArsjEjr'a/
/asjawz'a Asjawz'a/
/asjeZ'a AsjeZ'a AsjedZ'a/
/asjet'ado Asjet'ado sjet'ado/
/asjutom'en Asjutom'en/
/askl'a Askl'a/
/asp'ErZo Esp'ErZo Asp'ErZo/
/asp'a Asp'a/
/asp'et Asp'et/
/ast'ado Ast'ado/
/ast'ik Ast'ik/
/astad'eto AstAd'eto/
/astik'a estik'a Astik'a/
/astj'e Astj'e/
/astj'ejro Astj'ejro/
/asul'a asur'a Asur'a Asul'a/
/asulid'a Asulid'a/
/asum'a Asum'a /Asawm'a/
/asusj'a Asusj'a/
/asusj'at Asusj'at/
/asyk'a Asyk'a esyk'a/
/asyr'a Asyr'a/
/asyr'enso Asyr'enso/
/asyrOm'en aserOm'en AserOm'en/
/at'ako At'Ako/
/at'al At'al ayt'al Ojt'al at'ales At'ales Atalses/
/at'eNe At'eNe At'endZe/
/at'endre At'endre/
/at'ur At'ur/
/at'ut At'ut/
/atEwn'i AtEwn'i/
/atS'a OtS'a/
/ata'yt AtA'yt []tah'yt/
/ata'yt AtA'yt/
/atab'e otob'e tab'e tob'e/
/atak'a AtAk'a/
/atal'a AtAl'a/
/atal'atSe AtAl'atSe/
/atalAd'u AtAlOd'u []tAlOd'u/
/atalAd'ujro AtAlOd'ujro []tAlAd'ujro/
/atar'i AtAr'i/
/atar:'a AtAr:'a/
/atard'a AtArd'a/
/atardib'a AtArdib'a/
/atawl'a_s Atowl'a_s/
/atelj'e Atelj'e/
/atendr'i Atendr'i/
/atendrez'i otendrez'i/
/atensj'ew otensj'ew/
/atent'if Atent'if/
/atern'it Atern'it/
/atif'ets Atif'ets/
/atir'a Atir'a/
/atir'al Atir'al/
/atir'an Atir'On/
/atis'a Atis'a/
/atj'Ew/at'iw/
/atr'apo Atr'apo/
/atraSel'a AtrASel'a/
/atraSel'at AtrASel'at/
/atrantul'i_s AtrOntul'i_s/
/atrap'a AtrAp'a trap'a/
/atras'a AtrAs'a/
/atrefl'a Atrefl'a/
/atriby'a Atriby'a/
/atribysj'ew otribysj'ew/
/atrik'a Atrik'a/
/atrist'a Atrist'a/
/atrup'a Atrup'a/
/atrupel'a Atrupel'a/
/ats/
/atukam'en Atukom'en/
/atyb'a Atyb'a/
/atyd'a Atyd'a/
/atyr:'a Atyr:'a/
/aub'ygo Owb'ygo/
/awZ'Ol OwZ'Ol/
/awZ'Ols OwZ'Ols OZ'Ols/
/awb'a/
/awb'yn Owb'yn/
/awbel'u Owbel'u/
/awber'igo Owber'igo arb'igo/
/awbj'Ejro Owbj'ejro/
/awbr'ado Owbr'ado/
/awbr'eùk Awb'en Owbr'en/
/awbrif'On awbrif'Ol Owbrif'on Owbrif'ol awrif'Ol Owrif'ol awbrif'El awrif'El Owrif'El/
/awbrik'Ot Owbrik'Ot Owbrikw'Ot/
/awbrikutj'e Awbrikutj'e/
/awd'i awz'i Owz'i/
/awd'idO awz'idO Owz'idO/
/awd'u Owd'u ud'u/
/awdj'enso Owdj'enso/
/awdur'us Owdur'us udur'us/
/awf'enso Owf'enso uf'enso/
/awfab'et AwfAb'et AlfAb'et/
/awfens'a Owfens'a ufens'a/
/awg'an Owg'an Owg'On ow:'On ug'an uw'On awb'an aw:'an aw'an/
/awgl'anO Owgl'OnO Agl'OnO abel'anO/
/awgol'eùk Owgol'eùk AjAl'eùk AjAl'eù eùgol'eùk ajgil'eù[] agil'eù arZil'eù arZel'eù eùguv'eù/
/awk'u[] Owk'u/
/awkl'u[]/
/awkyp'a akyp'a Akyp'a/
/awl'iBOs Awr'iBOs uw'ibOs/
/awlibj'e awribj'e ulibj'e/
/awm'aLO Owm'aLO/
/awm'adO Owm'adO Own'adO/
/awno/
/awr'aLO Owr'aljO ur'aLO/
/awr'eLO Owr'eLO/
/awr'et Awr'et/
/awrAd'u AwrAd'u/
/awreL'u[] OwreL'u[]/
/awreZ'a OwreZ'a/
/awrj'Ejro Owrj'EjrO urj'EjrO/
/awrj'Ol Owrj'Ol orj'Ol Owrj'ol ojrw'ol Agrij'Ol/
/awrj'ew/
/awrjEjr'a OwrjEjr'a/
/aws'El Ows'El awz'El Owz'El/
/awsel'as Owsel'as/
/awt'an Awt'an Owt'On/
/awtan'El AwtAn'El/
/awtrW'i OwtrW'i/
/awturit'at Owturit'at/
/awturizasj'ew Owturizosj'ew/
/awtyr'eùk Owtyr'eùk/
/awz'a Owz'a/
/awzer'al/Owzer'al Owzer'an/
/awzid'u owzid'u/
/az'Ek Az'Ek/
/az'art Az'art/
/az'il Az'ir/
/az'ille Az'ille az'ile Az'ile/
/az'ime Az'ime/
/azErb'a AzErb'a/
/azOwbr'a_s AzAwbr'a_s/
/azW'el AzW'el/
/azajr'a_s AzOjr'a_s/
/azard'a/asart'a/
/azart'a AzArt'a AzArd'a/
/azartib'ul azartib'u[]/
/azeN'e AzeN'e/
/azeg'a Azeg'a/
/azeg'ado ozeg'ado/
/azem'a Azem'a Azim'a/
/azem'ajre Azem'ajre Azim'ajre/
/azen'adO /Azen'adO/
/azen'adO Azen'adO/
/azen'adO/Azin'aDO/
/azen'as Azen'as/
/azen'u Azen'u/
/azenarj'e/
/azim'a Azim'a/
/azir'a Azir'a/
/azir'a ozir'a/
/azuL'a AzuL'a/
/azumbr'a_s Azumbr'a_s uzumbr'a_s/
/azumbr'a_s a Azumbr'a_s/
/azund'a Azund'a Azynd'a/
/azund'a Azund'a/
/azur'a Azur'a/
/azur'ajre Azur'ajre/
/azy'r Az'yr/
/azyL'a AzyL'a OZyL'a/
/azyr'a Azyr'a/
/aùk'al Aùk'al/
/aùk'eto Aùk'eto/
/aùkalj'a AùkAL'a/
/aùkj'e Aùkj'e/
/aùkrij'e Aùkrij'e/
/b'Efi g'Efje/
/b'Efje g'Efje/
/b'Erme b'Ermi/
/b'Erp/
/b'Estje kumo nO gr'ibo/
/b'Ojo b'wOjo/
/b'OlfO bw'OlfO b'OwfO b'Ofo/w'Ofo/w'Olbo/'OwbO/ 'Owgo/or'Ofo/
/b'Olo bw'Olo/
/b'Omi bw'Omi/
/b'On/b'Oùk/
/b'Onk/
/b'Ono/
/b'Onso/
/b'OrLe bw'OrLe b'Orli bw'Orli/
/b'OrNO bw'OrNO b'urNO/
/b'OrdO bw'OrdO/
/b'OrjO bw'OrjO/
/b'Orli bw'Orli/
/b'Ormo g'Ormo bw'Ormo/
/b'Oto bw'Oto/
/b'Oùko/
/b'aj r:epAs'a ta lOjs'u/
/b'ajso/
/b'am/
/b'an b'On b'Oùk/
/b'an b'On/b'Oùk/
/b'argos/
/b'asjO/
/b'atu[]/
/b'awZo/
/b'aùko b'Oùko/
/b'eZo/
/b'ejre b'e[]re/
/b'en[t]/
/b'endre de mOjr'On/
/b'eni m otsyd'a A karg'a/
/b'entre mw'Ol/
/b'entre-n'egre/
/b'ewre bj'ewre/
/b'ews bj'ews bj'ewze/
/b'ewzo/
/b'i de trW'El/
/b'ibo/
/b'in b'ime/
/b'inOs/
/b'irO_buk'a/
/b'irO_d'en[]/
/b'iro_brek'i[n] bErbek'i[n] bErlek'i[n]/
/b'iro_bw'Olto/
/b'iro_pAsk'ado/
/b'ispre ts'ispre []ispre/
/b'iw bj'ew/
/b'uL b'ul/
/b'uS'ol buSw'Ol/
/b'uSo/
/b'uZO/
/b'ufe b'ufre/
/b'ufo bw'Olfo/
/b'ujrO/g'ujro/],/
/b'ujs/b'ujsO/
/b'ulo/b'Olo b'Oro/, bOrno /bw'Orno/
/b'ulzo/
/b'ulzos/
/b'urNO/
/b'ygjo b'ykjo/
/b'yrgo/
/bAL'ako/
/bAL'en[t]/
/bALOnt'izo baLant'izo bArent'izo/
/bAN'Etso/
/bASOn'a bAtsAn'a/
/bASurl'ado/
/bAb'aw/
/bAbur'al/bApur'al/
/bAd'Ew/
/bAdAL'ado/
/bAdin'a/
/bAk'ado/
/bAkOjr'als/
/bAkOjrj'als/
/bAkOsj'E/
/bAksin'a/bA[]sin'a/
/bAl'an bAl'On/
/bAl'at tOwpj'E/
/bAl'at/
/bAl'atS bA'atS/
/bAl'atso/
/bAl'en[t]/
/bAlOd'a/
/bAlOd'u[]/
/bAlOndr'an bAlOndr'On/
/bAlOndr'as/
/bAlOndran bAlOndr'On/
/bAld'Ono/
/bAldOn'yt/
/bAlondreZ'a/
/bAmod'ujro/
/bAmod'yro/
/bAn'asto/
/bAnd'a s/
/bAndo b'undo b'unto/
/bAneZ'a BAnets'a/
/bAr'at/
/bAr'aw/
/bAr'eno/
/bAr'u/
/bAr'yfo/
/bAr:'iko/
/bAr:'ul bur:'ul/
/bAr:Ad'u/
/bAr:Ob'On/
/bAr:Og'aNo/. /
/bAr:ik'ado/
/bAr:ik'ajre/
/bAr:ik'at/
/bAr:ik'u[]/
/bAr:j'as/ [SMSG]/
/bAr:uL'a buruL'a /
/bAr:yskl'a/
/bArObOnd'as/
/bArb'al Berbj'al/
/bArbOr'i/
/bArbOrw'Ot/
/bArbOst'a/
/bArbw'Ot/
/bArdineZ'a bArdinets'a/
/bArdut'ado/
/bArg'ajre/
/bArg'yn/
/bArg'yn/breg'yn/
/bArgOd'yn/
/bArgOr'ysto/
/bArgiL'E/
/bArguL'a/
/bArt'as n'egre/
/bArt'as/
/bArt'as_n'egre/
/bArtAbel'izo/
/bArtAs'ado/
/bArtAsj'e/
/bArtAsj'ejro/
/bArtOsj'ejro/
/bArtur'ino/
/bArun'at/
/bArw'/
/bAs'ibo bas'ibo/
/bAs'inO/
/bAsib'ado/
/bAsibj'E/
/bAsin'adO/
/bAsiw bAsj'Ew/
/bAsj'ewo/
/bAskur:'asku/
/bAst'a/
/bAst'i/
/bAst'ido/
/bAst'iso/
/bAst'it/
/bAstid'u/
/bAstim'en/
/bAstun'a/
/bAt'an/
/bAt'ut/
/bAt'ydo/
/bAtOd'ujro/
/bAtOr'el/
/bAtOrj'e/
/bAteZ'ajre bAtets'ajre/
/bAted'u/
/bAtikw'Or/
/bAtsAn'a/
/bAtsOn'a[] /
/bAz'alto/
/bAz'ano/
/bE_f'atS/
/bEjr'eù[]/beireùkO/
/bErN'adO/
/bErZ'awno bErts'awnO/
/bErZawd'o/
/bErb'al/barb'al/barbj'al/
/bErbj'al/
/bErd'uLO/
/bErm'a/
/bErmAt'at/
/bErmAt'us/
/bErmj'EjrO bErN'EjrO/
/bErs'Ono/
/bErt'eL bErt'el/
/bErt'uL bErt'ul/burt'ul bErtW'El bartW'El bartj'Ol /bartrij'Ol/
/bErtulenk/burtuleùk/bErtul'in/
/bON'a/
/bOS'a/bAS'a/
/bOSOkun'ado/
/bOSel'a/
/bOSuk'ado/bASuk'ado /
/bOb'is/
/bOb'u gab'u/
/bOd'uso/
/bOdOL'a/
/bOjr'u A sebr'ak es pas k yn r:ibAt'El/
/bOjs'El bejs'El/
/bOjs'yro/ [SFSG baissura PROX_baissar/bais]/
/bOjsj'EjrO/
/bOkOjrjOls/
/bOl'at _r:Atj'E/
/bOlOZOd'yros/
/bOld'Ono/
/bOldrOk'a_se/
/bOlk'a/
/bOltO bw'OltO/
/bOn'a/
/bOn'ado/
/bOn'asto/bOn'astro/
/bOn'eto/
/bOnd'a s/
/bOnd'ado/
/bOndeZ'a/
/bOntor'ysko/
/bOr:ik'at/
/bOrb'asto/
/bOrg'a/
/bOrgOz'u[]/
/bOrt'as/
/bOs'ino/
/bOsel'a/
/bOstin'a/
/bOt'ysto botw'Osto/
/bOtOL'a/
/bOtOd'esto/
/bOtOd'iso/
/bOtOd'ujro/
/bOted'u/
/bOtist'u[]/
/bOwpiL'EjrOs/
/bOwpiL'Eèjros/
/bOws'el Ows'El us'El/
/bOz Ar:j'Es/
/bOz'akle/
/bOùk'al/
/bOùk'eto/
/bW'EtS/
/bWeL'a bwaL'a bygOL'a byroL'a/
/bWets'a/
/b[]etjul'a/
/baBurN'Ol bapurN'Ol/
/baN'a bAN'a/
/baSejr'etO/
/bab'O/
/bab'Oto bAb'Oto/
/bab'Oto/
/bab'ajre bAb'ajre/
/bab'art bAb'art/
/bab'aw bAb'aw/
/bab'is bAb'is/
/bab'is bab'ises/
/babar'El bAbOr'El/
/bad'ajre bAd'ajre/
/bad'al bOd'al/
/bad'awt bAd'awt/
/badin'ajre bAdin'ajre/
/bado_m'O/
/baj kiL'a/
/bajad'yro/
/bajr'a bOjr'a/
/bajs'El bAjs'El/
/bajs'El bAjs'el Ows'el/
/bajs'El bOjs'El/
/bajs'Elo bOjs'Elo/
/bajs'a bojs'a bejs'a/
/bak'u[] bAk'u[]/
/bal'anso bAl'Onso/
/bal'at bol'at/
/bal'at/
/bal'e bAl'e/
/bal'et bAl'e[t]/
/bal'u bAl'u/
/bal'wOLO/
/balaZ'a bAlAZ'a bAlAts'a/
/balats'a/
/balsj'Ejro bAlsj'Ejro/
/band'a bOnd'a/
/band'at bOnd'at/
/bar'afO bOr'afO gar'afO/
/bar'al bAr'al/
/bar:'a bAr:'a/
/bar:'al bAr:j'Ol/
/bar:'eZo bAr:'eZo bAr:'etsO/
/bar:eZ'a bAr:eZ'a bAr:ets'a/
/barb'asto bArb'asto/
/barbar'is barbar'ys bArbAr'is bArbAr'ys/
/barbast'a bArbAst'a/
/barbez'i bErbez'i/
/barbujs'at barbobujs'at/
/bard'a bArd'a/
/bard'ado bArd'ado/,/
/barduN'E/bOrduN'e/
/barg'a bArg'a/
/baroun'at/
/bart'as bl'Oùk/
/bartab'Elo bartOb'Elo/
/bartasj'ejro bArtAsj'ejro/
/bas'Eèl bAs'El/
/bast'i bAst'i/
/bast'u[] bAst'u[]/
/bat'a bAt'a/
/bat'al bAt'al/
/bat'al bOt'al/
/bat'iLo bOt'iLo/
/bat_s'en/
/batar'El bOtOr'El/
/bateZ'a bAte'Za bAtets'a/
/batiL'u[] bAtiL'u[]/
/batikur'a botikur'a/
/batobyr'Ow/
/bauZeZ'a bautsets'a/
/bawZarj'O/bawZarj'e bawtsarj'e/
/bawZj'ejro bowZj'ejro buZj'ejro/
/bawm'etO/
/bawtS b'awtse b'awtSe/
/beS'igo/
/beZ'at bets'at/
/beZ'etO/
/beZun'ari/
/bed'ElO byd'ElO/
/bed'el byd'el/
/beg'ujs bob'ujs bobw'is/
/begw'is/,/
/bekAsin'eto/
/bekw'Ot/
/bel'a bed'a/bjal'a/bew'a/gel'a/genl'a ginl'a/
/bel'igo bed'igo/
/bel'isO ber'isO bed'isO/Abed'isO/
/bel'ygO b[]l'ygO beL'ygO/
/belig'as/
/ben'edz ensA:_[]m'un/./
/ben'ez asi_Ab'al/
/benadrets benedrets benadrEtS/
/bendeN'a bendiN'a bendemj'a/
/bendeg'Eire/
/bened'i benez'i/
/bentOd'u/
/bentr'yt/bentrydO/
/bentrW'el bErtrW'El/
/bentri'EjrO/
/ber'al/
/ber'en b[[]r'en/b[]r'in/
/ber:'ygo bAr:'ygo bur:'ugo/ [SFSG verruga PROX_verruga/borruga/borrugós/borrugosa]/
/ber:'ygo bar:'ygo bAr:'ygo bur:'ygo AmAr:'ygo/
/berd'uLo/
/berdAn'El/
/berdOjr'Ol/
/berdOwrj'Ol/
/berg'uNo breg'uNo/
/bergouN'aple/
/berin'us/
/bermAt'at/
/bertW'el bErtw'el bretW'el bArtw'el bErtj'Ol bErtrij'Ol/
/bes'a/bjEjs'a/
/besAL'ado/
/beskOjrw'Olo/
/besp'ulo/
/bet[]rin'ajre/
/bewr'atse bewr'atSe bjeur'atSe/
/beyrets'a/
/bez'al be[]al/
/bez'al/
/bez'alo b[]j'alO/
/bez'un/
/bez'utS/
/bezAg'ydo/
/bezAg'yt/
/bezAl'u/
/bezAl'u[]/
/bezen'adO/
/bezeùg'ys/
/bezinets'a/
/bezod'yn/
/bezukArj'O/,/
/bezw'Ok/bezw'Oko/
/bezw'Oko/
/bezykOrj'e/
/biEjs'a bjOjs'a/
/biLod'u[]/
/biN'u/
/big'al/bj'al/
/bigw'/
/bigw'Os bj'Os/
/bigw'orno/
/bikat/
/bikod'u/
/bimAtj'EjrO/
/bimOtj'e/
/bimeN'E/
/binogr'Elo/
/bintj'E/
/bir'Olo birOro birw'Olo/
/bir'a A l Adr'etS/
/bir'a Al_r:eb'es bira a_l_Ar:eb'es/
/bir'a_bAt'Onos/
/birAd'is/
/birAd'ujros/
/biro_bw'Olto/
/biro_bw'Oltos/
/birod'ujros/
/bis'Ol bisw'Ol/
/biskal'en[]/
/biskj'OtS/
/bistAL'a/
/bistAL'ado/
/bistAL'ayre/
/bisturtj'e bisturtrij'e/
/bisw'Ol/
/biz'awdo/
/bj'Ewze AbjEwz'a/biOwze abjOwz'a/
/bj'Ol by'OR bj'ar by'al/
/bj'Ondo bj'endo bj'ando/
/bj'atse bj'atSe/
/bj'ewre d'ajo r:uL'ado/
/bj'ewre de r:ek'at/
/bj'ewre p'awko/
/bjAjs'a/bjejs'a/
/bjAjs'ado bjEjs'ado/
/bjAl'a bel'a beD'a bewa gel'a/
/bjArn'es/
/bjEn upliZ'e/
/bjajs'yt bjEjs'yt bjOjs'yt/
/bl'Oùk/
/bl'ad del dj'aples/
/bl'ando bl'Ondo bl'undo/
/bl'at AgAn'it/
/bl'at korbun'at/
/bl'et bel'et/
/blASin'at/
/blA[]_negr'eto/
/blAdeZ'a blAdiZ'a bladeZ'a bladets'a/
/blAjm'a blejm'a blewm'a blErm'a blarm'a blEzm'a/
/blAnSorj'O blOnSOrj'e/
/blAn_n'egre/
/blOk'a blak'a/
/blOk'as/
/blOkOs'ado/
/blOnS'i/
/blOnSje/
/blOùk'eto/
/blOùk'i/
/blOùk'us/
/blOùkeZ'a blaùkeZ'a blaùkets'a/
/blOùkin'a/
/blOùkin'us/
/blOùkineZ'a blOùkinets'a/
/blOùkj'e/
/blad'eto blAd'eto/
/blajm'a blejm'a blerm'a blOjm'a blezm'a/
/blak'as blAk'as/
/blak'i blAk'i/
/blan_n'egre/
/blan_negri'Ejro/
/blas'a blAs'a/
/blasad'yro blAsOd'yro/
/blatim'a blOtim'a OblAtim'a/
/blesets'a/
/blonS'i/
/bluk'ar/
/boNod'uro/
/bor'yto/
/br'Oko brw'Oko/
/br'Oko/
/br'Om/
/br'Ot /br'Ot brw'Ot /br'ut/
/br'Oùko/
/br'agos br'ajos/
/br'aste br'ate/
/br'esko gr'espo/
/br'igo br'iko br'izo br'ijo/
/br'iko br'igo br'izo/br'iZo/
/br'us/
/br'ustjO/
/br'ut/
/br'ute/br'uve brewde br'use/
/br'y[]/br'ynO/
/brAm'ado/
/brAùkj'e/
/brObasj'e/
/brOm'ajre/
/brOm'al/
/brOnd'iLo brAnd'iLO/
/brOnd'iLo brAnd'iLo/
/brOnd'ido/
/brOndis'al/
/brOnduL'a/
/brOs'ado/
/brOs'at/
/brOsj'ejro/
/brOwn'aLo/
/brOwn'ado/
/brOwz'i/
/brOwz'il/
/brOzj'e/
/brOzj'ejro/
/brOùk'al/
/brOùkj'e/
/brOŋk'ado/
/brOŋk'atse/
/brW'ELO/
/brW'EZo br[]'EZo bri'OZo/
/brW'El br'El gr'El/
/brW'èES br'ES/, /
/brag'a brAg'a/
/bram'a brOm'a/
/bram'ado brOm'ado/
/brand'a brOnd'a/
/brand'i brOnd'i/
/brandOl'izo/
/bras'El brOs'El bOs'El bOS'El baS'El bars'El/
/brasel'a barsel'a baSel'a/
/brazj'Ejro brAzj'Ejro/
/brebj'al/bErbj'al/
/breg'On[] bErg'On[]/
/breg'a breZ'a/
/bregOd'u brejOd'u/
/bregOd'ujro/
/bregOnd'aLo bergOnd'aLo/
/bregOndeZ'a bergondeZ'a/
/bregeZ'a brAgeZ'a brAgets'a/
/bregondOrj'e bErgOndorj'o/
/bresOjrw'Ol/
/breskAd'u/
/breskOd'u/
/bresw'Olo/
/bretjul'a/
/brezj'e grezj'e/
/bri'OS/
/briGO br'ijO/
/briL'Ejro breL'Ejro AmErlEyro bErLEjrO/
/brid'ulo brid'u[]o/
/brid'ulo/brid'uo/
/bridul'a bridu[]'a/
/brij'oto bry'oto/
/britu'a/
/briwl'a/
/briz'Ons/
/briz'a briZ'a/
/brizOd'is/
/bruL'eùk/
/bruS'i bryS'i brunz'i/
/brud'eùk bruz'eùk/
/brundel'as/
/brutun'iko/
/brutunOd'yro/
/bryg'as byrg'as/
/bryk'a bryùk'a/
/bu'a/
/bu'aLo/
/bu'ado/
/bu'ino/
/bu'isO/
/buN'eto guN'eto/
/buN'eto muN'eto guN'eto/
/buN'eto/
/buS'al buZ'al/
/buS'ar:u buS'Ar:u/
/buSarj'e buSarj'o/
/buSul'as/
/buSul'at/
/buSw'ol/
/buZ'al guZ'al buts'al butS'al butS'aw buZ'aw/buts'aw/
/bu[]m'at du[]n'at/
/bu[]m'yt/
/bu_[]n dun'et/
/bub'is/
/bud'in gud'in/
/bufj'Olo gufj'Olo/
/bufjul'a/
/bugr'yl/
/bugwOjr'at/
/bujs'u_n'egre/
/bujsAr'iLo/
/buk'al but'al/
/buk'et muk'et/
/buk'eto/
/buket'a muket'a/
/bul'On bu[]'On/
/bul'aLo/
/bul'es kw'One bul'es/
/buldujr'as/
/buleg'a/
/bulegOd/
/bulid'u/
/bulid'ujro/
/bulk'a/
/bulkOd'is/
/bulz'yt/
/bumbAs'a/
/bumbOs'al/
/bund'u[]/
/bur:'u[]/
/bur:j'Ol /bur:j'Ow/
/bur:jE/
/bur:jEjrO/
/bur:yg'us/bur:yg'uzO/
/burN'E/
/burN'at/
/burN'u/bruN'u/
/burb'udZr gurg'udZe/
/burd'et bord'et/
/burdel'u[]/
/burdyf'aLo gurdyf'aLo burdif'aLo/
/burgus'at gurgus'at/
/buriz'u muriz'u/
/burj'ajre/
/burj'ew/
/burn'ak/
/burnOz'El/
/bus prum'ete k AkwO_j bert'at/
/bus'i mus'i/
/bus'i[] y mus'i[] de/
/busAr'iLO/
/businets'a/musinets'a/
/but'ar:u/
/but'at/
/but'iflo/
/but/Ab'ut/
/butAr'El/
/butAr'igo/
/butAr:'a/
/butOjrw'Ol/
/butOr'igo butAr'ijo/
/but_'On/
/butj'Olo butj'Oro butW'Olo butj'Owo/
/butj'Olo/
/butjul'a butjow'a/
/buto_kr'ejs/
/buz Aprum'ete ke bendr'A/
/buz'igo/
/bw'Ol pas res'awpre deg'ys/
/bw'Olso dw'Olso/
/bw'Olto/
/bw'OrLe/
/bw'OrLo/
/bw'Orjo/
/bw'Ort/
/bw'aw bW'Ow bj'Ow/
/bw'eS bW'etS/
/byd'El bed'El/
/byd'El_ tjewl'art/
/bydel'adO by[]ll'adO/
/byfAd'u/
/byfO_lO_m'argo/
/byfOr'El/
/byg'Ejre byb'Ejre/
/byg'al byj'al/
/bygAdj'e byadj'e byAdj'e/
/bygOd'a/
/bygOd'ajro/
/bygOdun'at/
/bygaseZ'a/
/byrg'aLo bryg'aLo/
/byrg'u[]/
/byrgAsj'e/
/byrgaL'a brygoL'a/
/byskOL'a/
/byskOL'ado/
/byskOr'Elo/
/byt_Ob'On/
/byzor'at gyzor'at/
/causse/kAwsiN'Ol/
/châtaignes tardives : /
/cr/
/d eskAmbOrL'etos d eskOrmOl'itos/
/d eskambarL'etos/
/d eskambarL'us d eskAmbOrL'us d'eskarmaL'us/
/d'Obo d'Ogo d'woGo/
/d'Olre dw'Olre/
/d'Onde dw'Onde/
/d'en de l'a[]/
/d'ewto dj'ewto/
/d'iNe/d'ig·ne d'inne/
/d'iùkos d'iùkjos deùkjO eùkjO/
/d'ubo d'ugo d'uo/
/d'uno dw'ono/
/d'uplo/
/d'urko d'urgo/
/d'urno/
/d'us Ad'us d'uze Ad'uzo/
/d'uts/d'us/
/d'uze/ad'uze/dulze/dots/dus/
/d'ybe pOs r:es A deg'ys/
/d'ysko Z'ysko tsyskO/
/d/tS/ts/
/dAbOnt'al/
/dAgeZ'a dagets'a/
/dAlik'at/
/dAm'eto/
/dAnnajre dann'ajre danaire/
/dAnnosj'ew/
/dArjejrOm'en/
/dArnj'e/
/dOZ Ar:j'Es/
/dOndin'a s/
/dOnn'a dann'a/
/dOrdobel'a/
/dW'Erm/dw'Erm/
/dW'erbe dW'ebre/
/d_Abuko_d'ens/
/d_AburL'us/
/d_Ak'i [e]ntrO [A]k'i/d_Ak'i_[e]ntrO_[a]k'i/
/d_Aki [E]st'On/
/d_Aki: []_al'aj/
/d_ApOset'u/
/d_ApOsj'e/
/d_abw'Ort/
/d_ambl'ado d_Amblado/
/d_an_'un d_An'un/
/d_ap'as d_Ap'as/
/d_apas'et d_Apos'et/
/d_ar[]_en_l'aj d_'aro_[]n_l'aj/
/d_aset'us d_Aset'us de_set'us/
/d_eskAmbArL'etos/
/d_eskAmbarL'us/
/d_eskArmAL'us/
/d_eskOmbArL'etos/
/d_eskOmbOr/
/d_eskOmbOrel'etos/
/d_ul'an/
/d_ul'ant del'ant/dal'ant/denant/dun'ant/
/daL'a dAL'a/
/daL'ado dAL'ado/
/daL'ajre dAL'ajre/
/daLaz'us dALOz'us/
/dab'an[] dAb'On/dAb'ons dab'ant dOb'Ont/
/dabal'a dAbOl'a/
/dabal'ado dAbOl'ado/
/dabalad'u dAbAlOd'u/
/dabant'al dAbOnt'al/
/dabantj'Ejros dAbOntj'Ejros/
/dajs'a dojs'a layss'a/
/dam'a dAm'a/
/dambl'a dAmbl'a/
/danZEjr'us donZEjr'us donZOjr'us/
/danZj'Ejr'us dAnZj'Ejr'us/
/danZj'e donZj'e/
/dann'a dOnn'a/
/dans'a dAns'a/
/dar:'e dar:j'e dAr:'e/
/dar:j'e dAr:j'e/
/dardiL'u ardiL'u/
/darnjejrom'en/
/dawl'a dOwl'a/
/dawl'adZe dOwl'adZe/
/dawreZ'a dOwreZ'a/
/de baj'adO/
/de beg'ados/
/de bun w'Oli d ul'ibo/
/de fOwt'at/
/de gr'ati p'awtos/
/de mAl'iso/
/de pl'em_p'e/
/de r:eskund'us/
/de rebyk'ado/
/deZ'a adeZ'a AdeZ'a adets'a/
/deZal'a deZol'a detsAl'a/
/deZal'ado deZol'ado/
/deZul_ b'Onk dets'ul_bOùk/
/de_Z'yn de_Z'y[n] de_ts'yn/
/de_ZinuL'us/
/de_bAs_d_Ab'al/ [/
/de_beg'ados d_a_beg'adOs d_A_ beg'adOs/
/de_bu_mAt'i/
/de_dAb'al/
/de_fOwt'at/
/de_gAl'is/
/de_k'Ontro de_k'untro/
/de_ke_z AkwO ke punts'etso k'i/
/de_kwO[] _d_'El/
/de_mOt'i/
/de_p'ik/
/de_paw[] _p'eko/
/de_r:'aj de_r:'ajk de_r:'ajre/
/de_r:ajg'u[n]/
/de_r:egard'us de_r:egArd'us/
/de_r:ekyl'us de_r:ekW'ol'us de_r:ekjAl'us de_r:ekjEwl'us/
/de_r:ekyl'us de_r:ekjewl'us/
/de_r:esk'Ost de_r:esk'Os de_r:eskw'Os/
/deb'As/
/deb'ujo/
/debAlOtrin'a_s/
/debArj'a/
/debArj'a_s/
/debArj'at/
/debAt'ejre/
/debAtA/
/debAtifl'a s/
/debErL'a/
/debOl kuS'On/
/debOlindr'a_s/
/debOlitr'a_s/
/debOnd'a_s/
/debal'a debOl'a/
/debalOwz'i/
/deban'a debOn'a/
/deban'at debOn'at/
/debanad'ujros/
/deband'a_s debOnd'a_s/
/debans'a debOns'a/
/debansj'e debOnsj'e/
/debantj'Ejro, dAbOntj'Eyro/
/debar:'a debAr:'a/
/debar:uL'a debAr:uL'a debOr:uL'a/
/debard'a debArd'a/
/debast'a debAst'a/
/deberguN'at debergunZ'at/
/deberill'a/deberiL'a/
/debiLOrd'a/
/debiN'Olo debiNw'Olo debiN'Owo/
/debiNOjrw'Olo/
/debiNojrw'Olo/
/debiNoyrw'Olo/
/debiNw'Ol/
/debin'a debi'Na/
/debin'ajre debiN'ajre/
/debirOd'ujros/
/debizj'ew/
/debousj'ews/
/debrag'a debrAj'a debrAg'a/
/debraùk'a debrOùk'a/
/debu/
/debuj'a/
/debukOd'as/
/debul'ik debur'ik/
/debulz'a/
/debun _'uro debun 'uros/
/debur'a/deGur'a/
/debur'an debur'On/
/debur:iL'a/
/debur:iL'ado/
/debusj'Ew/
/debuz'i debur'i/
/debuz'it debur'it/
/debuzen'a_s deguzen'a_s/
/dedal'at dedOl'at/
/dedumOdZom'en/
/def'Oro defw'Oro/
/def'esi dEsfesi/
/defAL'enso/
/defesj'us/
/defiN'us/
/definisj'ew/
/defiwz'a/
/defjAlOrg'a/
/defjOl'a/
/defrabit'a defrObit'a/
/defriS'a defryS'a/
/defwue/
/deg'ys/
/degAn'asi/
/degAn'esto degAr'esto/
/degAnis'a s/
/degArgOmel'a s/
/degAtS'at/
/degAwN'ajre/
/degAwN'at/
/degOns'a/
/degOnsiL'a/
/degaL'a degoL'a/
/degajs'a degOjs'a/
/degansiL'a/
/degarn'i degArn'i/
/degawS'i degOwS'i/
/degizom'en/
/degowN'a/
/degrAnut'a/
/degrOn'a/
/degrajs'a degrOjs'a/
/degran'a degrAn'a/
/degrap'a degrAp'a/
/deguls'a deduls'a/
/degur'awt/
/dekAmp'a/
/dekOlun'ajre/
/dekabestr'a dekAbestr'a/
/dekamp'a dekOmp'a/
/deklArOsj'Ew/
/deklar'a deklAr'a/
/dekupl'at dekup'at/
/del fj'al a lO []g'yLo/
/del fj'al a lo g'yLo/
/del'argo_bj'Ow del'argo_bW'Ow/
/del'eZe dAl'iZe/
/del'iZe/dAl'iZe/
/del'ijo/
/delAj'a/
/delAmp'a/
/delArg'a/
/delAs'a/
/delajs'a delOjs'a/
/delarg'a delOrg'a/
/deleZ'a dAleZ'a/
/deleZ'i dAliZ'a/
/deleZ'i/
/delij'ado/
/deljewr'a/
/deluk'a/
/dem'a[] dem'an dem'o[]/
/dem'oro demw'oro/
/dem'un demw'oni/
/demAZenk'a/, /
/demAZeùk'a/
/demAlyk'a_s/
/demAr:im'a_s/
/demArmOL'a s/
/demErkAd'a/
/demOjr'a s/
/demOlyk'a/
/demaLul'a demOLul'a/
/demajs'a demOjs'a/
/demak'a demOk'a/
/demand'a /demOnd'a dOmOnd'a/
/demand'ajre demOnd'ajre/
/demarid'a demArid'a/
/demarid'ajre demArid'ajre/
/demask'a demAsk'a/
/demembr'a delembr'a/
/demeskun'eyse demeskuno'ujse/
/demeskw'Onte/
/demisj'Ew/
/demukr'ato mokr'ato/
/demupl'a/
/demur'a_s/
/demurd'i/
/demw'Ordre dem'Ordre/
/demyN'a demiN'a/
/den[]_de_l'a [tS]/
/denantur'a denOntur'a/
/denas'a denAs'a/
/dent'al/
/dent'i/
/denteben'a/
/denugAL'a/
/denugoL'a/
/dep'Ot depw'Ot/
/depOwz'a/
/depuzisj'Ew/
/der:'ajgo/
/der:'ajk/
/der:Am'ajro/
/der:AntelOd'u/
/der:As'a/
/der:AskAL'ajre/
/der:AskOl'a/
/der:Om'at der:am'at/
/der:OmbOL'a der:OmbuL'a der:ambuL'a/
/der:Onk'a_s/
/der:Ontel'a/
/der:Osk'a/
/der:Otel'a/
/der:ab'a der:Ab'a/
/der:am'a der:Am'a/
/der:as'a s/
/der:asin'a der:Osin'a/
/der:astuL'a/
/der:at'a der:Ot'a/
/der:awz'a der:Owz'a/
/der:azun'a der:Azun'a/
/der:e/
/der:ejg'Opi/
/der:em'a der:am'a der:Am'a/
/der:ozun'apple/
/derawb'a der:Owb'a/
/derekkl'a/
/derekklom'en/
/des'ezo/
/des] funsom'en/
/des_kw'Ops/
/desaNel'a dezoNel'a/dezanil'a dezOnil'a/
/desaben'i dezAben'i/
/desd'ar:o/
/desent'Eri:/
/desewkl'a desawkl'a desOwkl'a/
/desf'atsO/desf'atSO/
/desfOwfil'a/
/desfer:'a desfar:'a desfAr:'a/
/desfjAl'a/
/desfjAlOrg'a desfjolOrg'a desfjaraùg'a/
/desflur'a/
/desfrytS'a/
/desiguL'a desigul'a desjul'a/
/desiguLod'yro/
/deskASet'a/
/deskAbestr'a/
/deskAbestr'at/
/deskAbrid'a/
/deskAdOns'a_s/
/deskAdOns'at/
/deskAdul'a/
/deskAlun'a/
/deskAnt'a/
/deskApejroun'a_s/
/deskApit'a/
/deskApuL'a/
/deskAput'a/
/deskAr'a/
/deskArg'ajre/
/deskAt'a/
/deskAtun'a_s/
/deskOmb'a/
/deskOmbj'a/
/deskOnZ'a/
/deskOniL'a/
/deskOwt'a/
/deskOwz'i/
/deskabas'a deskObOs'a/
/deskabestr'a deskAbestr'a/
/deskabiL'a deskAbiL'a/
/deskaden'a deskAden'a/
/deskalad'a deskAlOd'a/
/deskalun'a deskolun'a/
/deskalun'ajre deskAlun'ajre/
/deskant'i deskOnt'i/
/deskarem'a_s deskArem'a_s/
/deskarn'a deskArn'a/
/deskarp'i deskArp'i/
/deskaws'a deskows'a deskOls'a/
/desklab'a desklOb'a/
/desklusk'a/
/deskras'a deskrOs'a/
/deskruSet'a deskurSet'a/
/deskubiL'ajre/
/deskubl'ado/
/deskumand'a deskumOnd'a/
/deskun'ejse deskun'ujse/
/deskuntyN'a/
/deskupl'a deskubl'a/
/deskurAtSOm'en/
/deskurOtS'a/
/desp'Ondre despw'Ondre/
/desp'enZo_krem'als desp'en3o kOrm'als/
/despAket'a/
/despArl'a/
/despOjsel'a despajsel'a/
/despaL'a despAL'a/
/despab'a despAb'a/
/despadel'a s despOdel'a s/
/despaiz'a despoiz'a/
/despal'a despar'a despAl'a/
/despall'a despAll'a/
/despals'a despAls'a/
/desparl'a despArl'a/
/despas'a despAs'a/
/despastel'a despAstel'a/
/despatS'a despOtS'a/
/despejtrAL'a-s/
/despel'a despjal'a/
/despelArd'a/
/despelOrd'ajre/
/despenZOz'u/
/despens'u/
/desperbez'i despurbez'i desprubez'i/
/despert'i despOrt'i/despart'i/
/despertin'a despOrtin'a dispartin'a/
/despill'a/
/despj'ej despj'oj/
/despjEjt/despjEtS/
/despjOlArg'a/
/desplAntOd'yro/
/desplOz'en/
/desplajs'a_s desplOys'a_s desplejs'a-s/
/desplant'a desplOnt'a/
/desplantad'e desplOntad'e/
/desplaz'e/
/despleg'a_s/
/despudel'a/
/despuntS'a despunZ'a despynS'a/
/despursel'a/
/despusterL'a despustOrL'a/
/dessAbur'a/
/dessAr:'a lu pOwt'u/
/dessOwd'a/
/dessal'a dessAl'a/
/dessar:'a dessAr:'a/
/dessepAr'a/
/dessulej'a_s dessurej'a_s/
/dest'Orse destw'Orse/
/destErmin'a destremin'a/
/destErmin'at destremin'at/
/destOwp'a/
/destOwpejr'a destowpjejr'a/
/destabel'a destAbel'a/
/destak'a destOk'a/
/destakam'en destAkOm'en/
/destalun'a destAlun'a/
/destamp'a destOmp'a/
/destank'a destOùk'a/
/destap'a destAp'a/
/destar:'a destAr'a/
/destewl'a destOwl'a destjewl'a/
/destinOsj'ew/
/destitysj'ew/
/destrAmpul'a/
/destrAsun'a/
/destrOl'u/
/destrOs'a/
/destrabaL'a destrAbOL'a/
/destrampal'a destrOmpOl'a/
/destrampal'at destrAmpOl'at/
/destrap'ado destrAp'ado/
/destras'a destrAs'a/
/destrasun'a destrOsun'a/
/destres'i destrejs'i destrOjs'i/
/destres'i/
/destris'O estris'O/
/desustEr:'a desustar:'a desustAr:'a/
/detest'aple/
/detestasj'ew/
/dewtAr'el djewtAr'el/
/dez'Orde dezw'Orde dezwErde dez'urdi dez'Ordre/
/dezAbj'en/
/dezAfrytS'a/
/dezAfug'a/
/dezAgrAd'a/
/dezAgre'apple/
/dezAk'art/
/dezAkOtSul'i_s/
/dezAkupl'a dezakubl'a/
/dezAkut'i/
/dezAnflur'a/
/dezErsj'Ew/
/dezOntur'a desentur'a dezantur'a/
/dezOwbir'a/
/dezOùk'a/
/dezOùk'a_s/
/dezab'en dezAb'en/
/dezabar:'i dezAbOr:'i/
/dezabiL'a dezAbiL'a/
/dezabyz'a dezAbyz'a/
/dezagrad'a dezAgrOd'a/
/dezajr'a dezOjr'a/
/dezakat'a dezokOt'a/
/dezakupl'a dezAkupl'a/
/dezamajr'a dezAmOjr'a/
/dezamejr'i/
/dezan'at dezOn'at/
/dezaniz'a dezAniz'a/
/dezapareL'a dezApOreL'a/
/dezaparj'a dezApArj'a/
/dezapart'enso desApOrt'enso/
/dezapart'i dezApOrt'i/
/dezarket'a dezOrket'a/
/dezarm'a dezArm'a/
/dezarnesk'a dezArnesk'a/
/dezasazun'a dezAsOzun'a/
/dezasjeyr'a dezAsjejr'a/
/dezastr'us dezAstr'us/
/dezatal'a dezAtOl'a/
/dezatap'a dezAtOp'a/
/dezeMfjOjr'a dezeMfjajr'a dezeMfjEjr'a/
/dezeMfl'a dezOMfl'a/
/dezeMflur'a dezOMflur'a/
/dezembOl'a/
/dezembolyk'a s/
/dezempAket'a/
/dezempast'a dezempAst'a/
/dezempyz'a/dezentyz'a/
/dezengAn'a/
/dezengadZ'a dezengOtS'a/
/dezengran'a dezengrOn'a/
/dezentEr:'a dezentar:'a dezentAr:'a/
/dezentrab'a dezentrAb'a/
/dezeùgOwl'a/
/dezeùgrApun'i_s/
/dezeùgrOn'a/
/dezeùkAbOl'a/
/dezeùkAbestr'a/
/dezeùkajs'a dezeùkOjs'a/
/dezlOtS'a/
/dezmOjr'a s/
/dezokort'a/
/dezr:yk'a dezAr:yk'a/
/dezundr'a dezunr'a/
/dezupliZ'a/
/diZ'ow/
/diZestj'ew/
/di_kw'an dek'An dik'An/
/dif'orme difw'orme/
/difAm'a/
/difamasj'ew difAmOsj'ew/
/diferentOm'en/
/dij'as lu l'i/
/diksj'ewn'ari/
/dim'enZe dem'inZe dim'erge/
/din'a/dizn'a/dinn'a/
/dintr'a intr'a/ ,/
/dirEksj'ew/
/dirEt/
/dirEttOm'en/
/dis'atte/
/disOment'u/
/disgrAsj'a/
/disgrAsj'ews/
/disimylasj'ew/
/disipAsj'ew/
/disk'Ordo diskw'Ordo/
/diskresj'ew/
/diskretom'en/
/diskysj'ew/
/diskyt'i/deskyt'i/
/dispArEtre/
/disprupursj'ew/
/dispuzisj'ew/
/distinsj'ew/
/distiùg'a disteùg'a/
/distribysj'ew/
/disyad'a disyAd'a/
/dizgr'asjo dizgr'aso/
/diùkjOs_ke/
/dj'antres/dj'awkres/dj'ansis/dj'awsis/dj'askle/
/dj'ewre d'ewre/
/djentr'u djAntr'u/
/dr'Elo/
/dr'Elo/dryjO/drWEjo/druLo/
/dr'Olle drw'Olle/
/drAL'a/
/drAL'e/
/drAg'u/
/drAj'ajre/
/drAp'a/
/drApj'e/
/drOg'un/
/drOws'a/
/draparj'e/
/drapj'e drApj'e/
/dreL'e druL'e/
/dreL'e/dryL'E/
/drelj'e drAlj'e dryj'E/
/dresAd'u/
/dresad'u dresOd'u/
/dretSj'e dretS'e/
/druL'eùk/
/dub'at/
/dug'at dub'at/
/dujr'a ujr'a/
/dumOjz'Elo/
/dumeùg'al/
/dun'a sAn pl'AntSo/
/dun'az l'u m'e/
/dupl'a/
/duplOjr'u[]/
/duplid'a/
/dur'et/
/durb'i dyrb'i dubr/
/durm'i dyrm'i/
/durm'ido/
/durm'is dworm'is/durm'ise/
/dus'eto duls'eto/
/dusOm'en/
/duz'iL/duz'il/dyz'il/
/dw'Ol/
/dygAn'Elo/
/dygOn'el dyon'el/
/dyr'aple/
/dyrb'i/
/dzempl'ari/
/e nuAL'a/
/e/
/eMf'an ef'an ef'On/
/eMfarin'a eMforin'a/
/eMfaùg'a eMfOùg'a/
/eMfjOluz'a/
/eMfl'a aMfl'a AMfl'a Ezl'a/
/eMfl'yro aMfl'yro oMfl'yro/
/eMflawm'a eMflOwm'a/eMflEwm'a/
/eMfle 'Amfle 'E[]fle/
/eMfuniL'a/
/eMfurkOd'yro/
/eMfurkod'yro/
/eMfwOk'a eMfWOk'a eMfjok'a eMfjuk'a/
/eSantiL'un eSonti'un/
/eSkOrpiL'a eSkOmpiL'a/
/eSkar:awN'ado/
/eSkar:uN'a eSkOr:uN'a eSkar:awN'a/
/eSkarg'Ol eSkarag'Ol eSkArgw'Ol/
/eSkarp'i eSkOrp'i/
/eSkart'a eSkOrt'a/
/eSku'a lO kOL'ado/
/eStAr:iS'ajre/
/eStor:iSod'u/
/eb'Ers/embes/
/eb'ers eb'e[]s/emb'e[]s/
/ebanZ'eli AbOnZ'eli ebOnZ'ilo/
/ebeZ'us embeZ'us ibeZ'us/
/ebenom'en/
/ebers'a/
/ebisuw'a/
/ebrall'a ebrOll'a/
/ebren'a_s/
/ebrijajg'a ebrijejg'a embrijej'a/
/eburL'a aburL'a emburlLa oburL'a emburN'a/
/edifikosj'ew/
/edisj'Ew/
/edred'un egred'un/
/edykAsj'Ew/
/edz'at/
/edz'emple/
/edzErs'isi/
/edzalt'a edzAlt'a/
/edzatom'en/
/edzekr'a/
/edzekyt'a/
/edzempl'ari/
/edzensj'ew/
/edzent'a/
/edzers'a/
/edzers'isi/
/edziZ'en/
/edziZ'en[]/
/edziZ'enso/
/edzus'a/
/ef'an ef'On/
/efOntuN'e/
/efym'a eMfym'a/
/eg'al eg'aw ej'al []j'al/
/egAZ'a igAS'a egAS'a iglaZ'a iglajts'a []glAZ'a gArS'a/
/egAsj'e/
/egAt'ado/
/egal'a egOl'a/igal'a/
/egaliz'a egOliz'a/agOliz'a/igaliz'a/
/egalom'en/
/egzekrAsj'Ew/
/egzekrosj'ew/
/ejSart'a/
/ejSart'adO/
/ej_krumpa nO r:ed'undO/
/ejgj'ejro Ajgj'ejro/[]gadjEjro/
/ejr'etSe/
/ejs'art/
/ejsawr'a/
/ejsurd'a/
/ejzin'a EjZin'a /Azin'a azin'a Enzin'a enZin'a/
/el'ygo er'ygo/
/elArZ'i/
/elAst'ik/alastic/
/el_lOk el_lj'Ok el_lW'ok/
/eleb'a/
/elebOsj'Ew/
/eleksj'ew/
/elleb'yro/
/elweN'a elwoN'a elWeN'a/
/em pArl'en[] pEr r:esp'ek[]/
/emAL'a/
/emAZeùk'a/
/emAlyk'a s embAlyk'a_s/
/emOlyk'a/
/emOnsip'a/
/emOnsipasj'ew/
/emaZenk'a/
/emb'eZo eb'eZo ib'eZo/
/emb'efje emb'efi end'efi embèbi/
/emb'yt emb'yk/
/embAjAd'yro embujAd'yro/
/embAl'atse/
/embAlOs'at/
/embAlOsk'a/
/embAls'a/
/embAr:'a/
/embAr:'as/
/embAr:Og'ajre/
/embAr:Os'a/
/embAr:ik'a/
/embAr:yg'at/
/embArOjr'a/
/embArZin'a/
/embArZin'ajre/
/embArb'a_s/
/embArg'a/
/embArg'ajre/
/embArgON'a/
/embAstArd'i/
/embOjOd'yro/
/embOlyk'a/
/embOrdun'a/
/embOrtOs'a/
/embOwS'i/
/embOwr'a embawr'a/
/embOwr'ajre/
/embOwsod'u/
/embabuS'i embAbuS'i/
/embal'a embOl'a/
/embal'ajs embAl'ajs embOl'as/
/embal'ido embAl'ido/
/embalOwz'i/
/embar:'a embAr:'a/
/embark'a embArk'a/
/embawm'a embowm'a/
/embawr'ado embowr'ado/
/embaws'a embOws'a embOls'a/
/embe j'ew Amb j'ew/
/embeZ'a ebeZ'a/
/embegyr'a embibyr'a/
/embent'a/
/embergod'a/
/embes'a emmes'a/
/embir'u[]/
/embj'a s/
/embjojs'a_s embjejs'a_s embiajs'a_s/
/emblajm'a/
/emblaùk'i emblOùk'i/
/emblid'a/
/embol'yk/
/embowr'a/
/embowsen'ado/
/embr'ul emb'ul/
/embr'ul/
/embrAgON'at/
/embrAsel'a embrasel'a embaSel'a embASel'a/
/embrOz'a/
/embrOz'yro/
/embrand'a embrOnd'a/
/embrasel'a embarsel'a embrAsel'a embaSel'a/
/embraùk'a embrOùk'a/
/embraùkam'en embrOùkom'en/
/embriej'a embrej'a embraj'a embrAj'a embrajg'a/
/embrij'ak ebr'iak ebrij'ak/ ebrij'e ebrij'ek/
/embuL'a/
/embujsel'a emmujsel'a mujsel'a/
/embujsel'a mujsel'a/,/
/embuk'a_s/
/embukOd'yro/
/embuleùk'a_s/
/embulid'u/
/embumj'a embuhemj'a/
/embun'il /emun'il Amun'il/
/embun'il emun'il amun'il Amun'il mun'il/
/embun'il/
/embunn'a emmunn'a/
/embur:'a e:bur'a/
/embur:'atSe/
/emburneg'a_s/
/emburneg'ado emburneng'ado/
/embutOd'ujro/
/embuysel'ajre mujsel'ajre/
/embuz'El/ebuz'El/
/embuzen'adO/
/embydel'a embyll'a/
/emmALul'a emmALur'a AmALug'a/
/emmALut'a/
/emmAlis'a_s/
/emmArg'a/
/emmArg'at/
/emmArin'a_s/
/emmAsk'a/
/emmAstik'a/
/emmOLul'a emmOLur'a emmOLug'a AmOLug'a/
/emmOntel'a/
/emmaLut'a emmALut'a/
/emmaNag'i emmoNOg'i/
/emmagazin'a emmOgAzin'a/
/emmagrij'a emmAgrij'a/
/emmagrij'a emmOgrij'a/
/emmagrij'at emmOgrij'at/
/emmajdin'a_s emmoyrin-a_s/
/emmalin'a emmOlin'a emmarin'a embOlin'a/
/emmalis'a_s AmmAlis'a_s/
/emmanut'a emmOnut'a/
/emmask'a emmAsk'a/
/emmolin'a emmarin'a emmorin'a embolin'a/
/emmortojr'a emmurtjejr'a emmurtajd'a/
/emmujseleZ'ajre/
/emmulid'u embulid'u/
/emmulin'a_s/
/emmunn'ado/embunnado/
/emmur:AL'a emmur:jAl'a emmur:uw'a/
/emmur:AL'a/
/emoZenk'a/
/emp'Ejtros emp'Ejtos/
/emp'iro amp'iro Amp'iro/
/empAstik'a/
/empOl'a empOr'a/
/empOwryg'a/
/empaL'a empAL'a/
/empajsel'a empOjsel'a/
/empaket'a empoket'a/
/empal'a empar'a/
/empar:uzin'a empAr:uzin'a/
/empast'a empOst'a/
/empatuf'a empAtuf'a/
/empejtr'a empejt'a/
/emper'yr amper'yr/
/empewt'a empjewt'a/
/empj'Ew[] empj'Ewt emp'Ew[]/
/empj'Ewt emp'Ewt/
/empl'eto ampl'eto Ampl'eto/
/emplAstr'a/
/emplOsOm'en/
/empluj'a/
/empren'apple/
/emprunt'a/
/empudrij'e/
/empul'eto Ampul'eto ampul'eto/
/empul'eto Ompol'eto/
/empurtom'en/
/empuùgOn'a/
/empuùgonj'ejro/
/empw'orto p'Eso/
/en nw'Oro pArl'uzo nun emplw'Ojes tu[n] t'Ems/
/en r:eberd'Elo/
/en r:epent'ido/
/en tut grif'en lOz m'Os/
/en'Orme enw'Orme/
/enOrmom'en enwOrmom'en/
/enOwZ'a/
/enOwr'a s/
/enOwrel'a_s/
/enS'eros anS'eros/./
/enSifrom'en[]/
/enZ'anso anZ'anso AnZ'enso enZ'Anso/
/enZ'ino/
/enZOwl'a entsawl'a/
/enZOwr'a/
/enZyL'a, enZWeL'a entsuL'a/
/en_Ab'al/
/en_Am'un/
/en_hard'i en_hArd'i/
/en_l'Ok/
/en_l'ok ell'ok ellw'ok ellW'ok elL'ok/
/en_n'awt/
/en_r:'Oj/
/en_s'aj/
/en_sO:_[]m'unt/
/enajr'a ennajr'a ennoyr'a ennajd'a/
/enajr'a enojr'a/
/enar:'a enAr:'a/
/enast'a enAst'a/
/end'Elbo endw'Olbo end'Ervo end'arvo/
/end'Erbi []d'Erbi BErbi/
/end'OlbO endw'OlbO/
/end'ebjo end'ibjo/
/end'er:e Ond'ere And'El/
/end'er:e end'er: And'er:e And'el/
/endAbOl'a_s/
/endabal'a endObOl'a/
/endamnit'at endOmnit'at/
/endamniz'a endOmniz'a/
/endar:Ejr'a_s endOr:Ejr'a_s endAr:Ojr'a_s/
/endar:Ejr'adZes endar:jejr'adZes endOr:Eyr'atses/
/endar:j'Ejros/endor:j'ejros Ondrij'ejros ondeL'ejros/
/endeZ'yn endets'yn/
/endebened'u endebenid'u/
/endek'On endik'on endikw'on/eù_kikOn/
/endek'On endikw'On endokw'On/
/endewt'a endjewt'a/
/endiL'a anniL'a aniL'a niL'a lin'a/
/endiN'a/
/endifer'enso indifer'enso/
/endig/
/endikOsj'ew/
/endimerg'a endimenZ'a endeminZ'a/
/endinn'us indig·n'us/
/endj'alo/endjal'at/
/endjal'at engjOl'at/
/endjapl'a endjApl'a/
/endurm'i endyrm'i/
/endw'Olbi/
/endylZ'enso indylZ'enso/
/endyr'a andyr'a Andyr'a/
/endyr'a andyr'a Ondyr'a/
/endyrsisom'en/
/enemist'at inimist'at/
/enf'er:jOs enf'ar:jOs/
/enfAlurd'i/
/enfAr:j'a/
/enfOr:j'a/,/
/enfe'a/
/enferL'a enfer:j'a enfar:j'a enfOrj'a enforL'a/
/enfun'il/
/enfurkOd'yro/
/engALun'a_s/
/engArgObiL'a/
/engOr:el'a s/
/engar:un'a engAr:un'a/
/engarun'at engAr:un'at/
/engatSom'en engOtSom'en/
/engj'Olo engj'Elo/
/engowN'a/
/engrOwN'a/
/engrymel'a/
/eniL'a/aniL'a/arniL'a/
/eniw'a_s/
/enkAN'a_s/
/enkAr:uN'a/
/enkadastr'a enkOdAstr'a/
/enklAb'at/
/enklAbel'at/
/enl'aj ell'aj/ [ADV_LOC mouvement/proximité_grad]/
/ennAwOs'a_s/
/ennOrk'a-s /ennAwk'a_s/enawk'a_s/
/ennibul'a_s annibul'a_s Anibul'a_s/
/ennibul'i/ennibur'i/
/ennudZ'a/
/ennugaL'a enugoL'a ennuoj'a/
/ennuos'a_s/
/enr:AZOz'u[]/
/enr:AbOlAd'is/
/enr:AmbAL'ajre/
/enr:As'a_s/
/enr:Ast'it/
/enr:OmbAL'ajre enr:OMbuL'ajre/
/enr:OmbOL'a enrambOL'a enrombuL'a/
/enr:OmbOL'at/
/enr:OskOs'a/
/enr:Owk'a/
/enr:Owzel'a/
/enr:abalad'is enr:AbAlAd'is/
/enr:adZ'a enr:AtS'a/
/enr:aj'a en:rOj'a/
/enr:ak'a_s enr:Ak'a_s/
/enr:amb'aL enr:amb'al enr:Omb'al enr:OmbW'al enr:OmbW'El/
/enr:amb'al enr:Omb'al enr:OmbW'El/
/enr:ambaL'a enr:AmbAL'a enr:ambuL'a enr:AmbuL'a/
/enr:antel'at enr:AntAl'at/
/enr:asin'a/
/enr:astuL'a enr:OstuL'a/
/enr:ats'a enr:otS'a/
/enr:eden'a enr:etten'a enr:eten'a/
/enr:eg'a enre:k'a/
/enr:en'a_s/
/enr:eùg'a/
/enr:uk'a/
/enr:ybant'a enribOnt'a/
/enr:yfiN'a_s/
/ens'A_ns/
/ensA:_[]m'unt ensa:_[]m'unt/
/ensOnnuz'i/
/ensa:_ []b'al ensA:_[]b'al/
/ensak'a ensOk'a/
/ensal'ado ensAl'ado/
/ensapl'a ensApl'a/
/enseNOm'en/
/ensul'a esul'a/
/ensurd'a/
/ent'Orso entw'Orso/
/ent'a ant'a Ont'a Ons'a/
/ent'ur Ant'ur/
/entAr:'ado/
/entOnS'a entanS'a/
/entOnS'a/
/entOwl'a s/
/entamen'u/
/entamp'a entomp'a/
/entawl'a entOwl'a/
/entek'a endek'a/
/entemen'a enteben'a/
/enter:'a entar:'a entAr:'a/
/entestOm'en/
/entiLw'olo/
/entjejrOm'en/
/entontS'a/
/entowt'i/
/entr'aLOs Antr'aLos/
/entr'aLos antr'aLos Antr'aLos/
/entr'et antr'et Ontr'et/
/entr'igo entr'ijo enter'igo enter'ijo/
/entrObers'a/
/entrObes'a/
/entrOwk'a/
/entrOz_al'a/
/entrab'a entrAb'a/
/entrap'a entrOp'a/
/entrapel'a entrOpel'a/
/entre kw'O e (y] no pAt'ado de k'O/
/entrebOwS'a/
/entrebowS'a/
/entredurb'i entredyrb'i/
/entrefW'el entrefj'Ol/
/entrefuL'a/
/entrefw'Ojre/
/entreg'a entrij'a/
/entregAf'a_se/
/entrelard'a entrelArd'a/
/entrelotS'a_se/
/entrepawz'a entrepowz'a/
/entrepr'ene entrepr'endre entrep'enre/
/entresiL'a/
/entret'An_ke/
/enturtebiL'a entourtibiL'a enturtubiL'a/
/entw'Orto/
/enugaL'a enugoL'a ennwoL'a/
/er'Ew/
/er'an er'An/
/er'is ir'is/
/erAnt'ajre/
/erAntj'e/
/eris'a iris'a/
/eris'u iris'u/
/erjal/erjaw/erj'o/
/es tut Z'ispre /Ak'El fr'ytS/ke fArj'o lus pAlAd'as Az yn 'aze/
/es'art is'art ejS'art eS'art iS'art/
/es'atS as'atS As'atS/
/es'ens/
/esOwriL'al esAwriL'al/
/esaZ'a asaZ'a AsAZ'a ASAts'a/
/esbAwzel'a/
/esf'Ors esfw'Ors/
/esfOlen'a s efAlen'a s efaren'a s esfOwen'a efOwen'a/
/esfalen'a esfOlen'a efOlen'a efAren'a esfowen'a efowen'a/
/esfaruS'a esfOruS'a/
/esfas'a esfOs'a/
/esfetS'a/
/esfraj'a esfrOj'a/
/esfraj'en[] esfrOj'en[]/
/esfreZ'i esferZ'i/
/esfreZ'i esferZi/
/esfruj'aple/
/esfugas'a_s/
/esj'Ew/
/esk'Er:e/
/esk'ONos/
/esk'Olup'et/
/esk'Ot eskw'Ot/
/esk'Owt/
/esk'aNo esk'ONo/
/esk'apu[]/esk'apul/
/esk'atS/
/esk'is esk'iS/
/esk'owfo lj'eS/
/esk'owt/
/esk'unte eskw'Onte/
/esk'yr ask'yr Ask'yr/
/eskAbOnt'a/
/eskAf'it/
/eskAfAl'ado/
/eskAgAN'a_s/
/eskAgOs'a_s/
/eskAl'eto/
/eskAlun'a/
/eskAlus'a/
/eskAmus'a/
/eskApuL'a/
/eskAr'Olo eSkArw'Olo/
/eskAr:'as/
/eskAr:j'e/
/eskArb'at Eskarab'at Eskarab'atS Eskrab'at Eskrab'as/
/eskArmOL'a s/
/eskArmut'a/
/eskArp'i/
/eskArtObel'a/
/eskAwN'a s esgAwN'a_s/
/eskAwN'ajre esgAwN'ajre/
/eskAwN'at/
/eskOb'El/
/eskOb'ut eskab'ut/
/eskOl'uso/
/eskOl'usos/
/eskOlAd'a/
/eskOlOm'asi eskOwm'asi/
/eskOmpAd'u/
/eskOnZ'a/./
/eskOr:Os'a/
/eskOrlimp'a_s eskor:Omp'a s/
/eskOwf'eto eskawf'eto/
/eskOwfOd'u/
/eskOwfoj'O/
/eskOwleL'a/
/eskOws'i eskOls'i/
/eskOwt'u/
/eskW'El/
/eskaL'a eskAL'a/
/eskab'el eskOb'el/
/eskab'il eskOb'il/
/eskab'ot eskObw'Ot/
/eskabas'a eskObOs'a/
/eskabel'a eskobel'a/
/eskabiL'a eskObiL'a/
/eskabut'a/
/eskafal'a eskAfAl'a/
/eskafal'a eskOfOl'a/
/eskajr'a eskOjr'a/
/eskajs'a eskOjs'a/
/eskal'a eskAl'a/
/eskal'as eskOr'as/
/eskal'eto eskOl'eto/
/eskal'u eskOl'u/
/eskal'u[] eskOl'u[]/
/eskalam'asi/
/eskalas'u[] eskOlOs'u eskOrOs'u[]/
/eskalj'e eskAlj'e/
/eskall'a eskOll'a eskowd'a eskawd'a/
/eskall'at eskAll'at eskOwd'at/
/eskallad'yro eskallOd'yro/
/eskalupet'a eskAlupet'a eskarapet'a/
/eskalupet'ado eskarapet'ado eskArOpet'ado eskOrupet'ado/
/eskambarL'a eskAmbOrL'a/
/eskambarL'at eskAmbOrL'a/
/eskambarL'at eskOmbOrL'at/
/eskamp'a eskOmp'a/
/eskampad'u eskOmpOd'u/
/eskampad'ujro eskOmpOd'ujro/
/eskampiL'a eskOmpiL'a eskOrpiL'a/
/eskan'a eskAn'a/
/eskanad'u eskAnOd'u/
/eskand'ale eskOnd'ale/
/eskandaL'a eskOndOL'a/
/eskandal'us eskOndOl'us/
/eskandaliz'a eskOndOliz'a/
/eskandiL'a eskOndiL'a/
/eskant'i eskOnt'i/
/eskap'a eskAp'a/
/eskap'ado eskop'ado/
/eskar'OlO/
/eskar'u[] eskil'u[]/
/eskar:as'a eskAr:Os'a/
/eskar:uN'al eSkOr:uN'al/
/eskarabiL'a eskArobiL'a/
/eskarabiL'at eskArObiL'at eskrObiL'at eskorbiL'at/
/eskarabiL'at eskArObiL'at/
/eskarabw'Ol eskOrObw'Ol/
/eskarabw'ol eSkOrObw'Ol eSkOrOmbw'Ol/
/eskarap'et eskalap'et/
/eskarlimp'a eskArlimp'a/
/eskarlimp'a eskOrlimp'a eskOr:emp'a eskor:Omp'a/
/eskarlimp'ado eskOrlimp'ado eskOremp'ado/
/eskarn'i eskArn'i/
/eskarp'i eskOrp'i/
/eskartajr'a eskArtOjr'a/
/eskasOm'en/
/eskasul'at eskOsul'at/
/eskat'a eskAt'a/
/eskatS'u eskOtS'u/
/eskawf'a eskowf'a eskalf'a/
/eskawfigj'e eskOwfigj'e eskOwfj'e eskOwfesj'e/
/eskawm'a espawm'a espOwm'a/
/eskawt'a eskOwt'a/
/eskawt'u eskowt'u/
/eskiS'a/
/eskinOnsj'e/
/eskirw'Ol eskir'Ol eskil'ol eskilw'Ol/
/eskis'a eskins'a eskjews'a eskujs'a/
/eskis'ado eskiS'ado/
/eskis'ado eskjews'ado eskujs'ado/
/eskis'ajre eskujs'ajre/
/eskis'al eskjews'al eskujs'al/
/eskj'Ern eskj'ers esk'Ern/
/eskl'Op esklw'Ot/
/esklOb'eto/
/esklObis'a/
/esklObis'u[]/
/esklOjeZ'a/
/esklOjr'u esklejr'u esklajr'u/
/esklOt'ado/
/esklOwf'i/
/esklabis'a esklObis'a/
/esklabis'at esklObis'at/
/esklaf'a esklap'a esklOf'a/
/esklajr'a esklOjr'a/
/esklajr'a esklejr'a esklojr'a/
/esklans'i esklOns'i/
/esklars'i esklors'i esklorz'i/
/esklars'ido esklOrs'ido esklorz'ido/
/esklat'a esklOt'a/
/esklobus'yro/
/esklojr'i esklajr'i esklejr'i /
/esklup'u/
/eskop'u[]/
/eskotSun'a_s/
/eskowm'a/
/eskr'iwre eskrj'ewre/
/eskr'uo eskr'ubo espr'ubo/
/eskr'uo/
/eskrAbis'undo kOrAbis'undo kObis'undo/
/eskrAkAtS'a eskurkAtS'a/
/eskrOSad'u/
/eskrOb'aso eskOrOb'aso/
/eskraz'a eskrOS'a/
/eskrazad'u/
/eskreb'aso eskrab'aso eskarab'aso eskOrOb'aso/Eskar:ab'aso/
/eskreb'iso eskrab'iso eskrob'iso, eskorob'iso eskarab'iso/
/eskrebas'a/eskrabas'a/eskarabas'a/eskar:abasa/
/eskrit'Ori eskritw'Ori/
/eskrys'i eskrus'i/
/eskryz'a eskryZ'a eskryzj'a eskyrZj'a/
/eskub'iLos/
/eskubiL'a/
/eskubiL'ayre eskubij'ajre/,/
/eskud'at/
/eskud'en[] eskud'eùk/
/eskulOm'en/
/eskumenZ'a eskymenZ'a/
/eskumus'a/
/eskumynikosj'ew/
/eskuns'u[]/
/eskup'i eskyp'i/
/eskup'it eskup'it/
/eskupet'al eskupet'aw/
/eskupj'ejre eskypj'ejre/
/eskurg'ajre askurg'ajre Askurg'ajre/
/eskursun'ero eskursun'elo/
/eskus'u/
/eskut'us/
/eskymOd'ujro eskumod'ujro/
/eskyr'a_s/
/eskyrs'i eskyrz'i eskyrZ'i eskyreZ'i/
/eskyrz'ino eskyrZ'ino eskryz'ino/
/eskys'i esky (r] s'i/
/esmOjr'a s/
/esp'Er:os esp'ar:os esp'Erlos esp'arlos esk'er:os/
/esp'Oùgo_s'at/
/esp'allo esp'awlo/
/esp'almo/
/esp'ampo esp'Ompo/
/esp'ar:/
/esp'ar:o/espar:'u/
/esp'awmo esp'Owmo/
/esp'elto esp'ewto/
/esp'enZe/
/esp'et/
/esp'ik Asp'ik/
/esp'illo/
/esp'undZe esp'untse esp'uNe/
/esp'undo espw'ondo/
/esp'untSo/
/espAL'u[]/
/espALun'a/
/espANw'Oto/
/espAlj'e/
/espAllOs'a/
/espAllOs'at/
/espAmpel'a/
/espAndid'ujros/
/espAndid'us/
/espAnsiL'a_s/
/espAr:Obis'a_s/
/espAr:Od'ujros/
/espAr:Ok'a_s espArOùk'a s/
/espAr:Onk'a_s espAr:Ok'a_s/
/espAr:Oùk'at/
/espArAd'ujros/
/espArbj'Ol/
/espArbj'e/
/espArpOL'a-s/
/espArpOL'a-se/
/espArpiL'a/
/espArpiL'a_s/
/espArs'u espars'u/
/espArs'u[] espars'u[]/
/espAtAr:'a_s/
/espAtOr:'a_s/
/espAtOr:'at/
/espAwz'a espuz'a/
/espOdel'a_se/
/espOlOj'a/
/espOll'u/
/espOll'u[]/
/espOll'yt/
/espOmp'e/
/espOmpel'a espOmpeg'a/
/espOngOrL'at/
/espOngorL'at/
/espOrbjejr'u/
/espOrbjejr'u[]/
/espOrn'al/
/espOrys'a s/
/espOsjewn'a_s/
/espOwm'a/
/espOwn'a/
/espOwr'i/
/espOwryg'a/
/espWizom'en/
/espaL'u espAL'u/
/espab'en espOb'en/
/espab'en[] espOb'en[]/
/espall'a espOll'a/
/espalm'a espawm'a/
/espampeg'a espAmpeg'a/
/espand'i espOnd'i/
/espandid'u espOndid'u/
/espar:ak'adO espAr:Ok'adO espOr:Oùk'adO/
/espar:ak'ado espAr:Ok'ado espOr:Oùk'ado/
/esparN'a espOrN'a/
/esparbj'e espArbj'e/
/esparbj'e/
/espard'iLo /espOrd'iLo/
/esparpaL'a_s/
/esparpaL'a_se/
/espars'et espArs'et/
/esparsun'a espOrsun'a/
/esparys'a_s/
/espas'a s espAs'a_s/
/espat'a_s espAt'a_s/
/espeL'a/
/espeL'andr'at espeLOndr'at/
/espejrig'a esperig'a esperij'a/
/espelOrd'a/
/espelis'at espelins'at EspErlins'at Esperis'at/
/espelufr'it espOlufr'it espOluf'it esparuf'it espjOruf'it/
/esperfym'a esparfym'a espArfym'a/
/espes'i espejs'i/
/espesuN'us/
/espetArd'a/
/espetojr'Ols/
/espez'Els/
/espezAL'ado/
/espeziL'a/
/espeziL'ado/
/espezuL'a_s/
/espezuL'a_se/
/espiasj'Ew espijAsj'ew/
/espiasj'Ew espijosj'Ew/
/espigw'ot/
/espigw'ots espj'ots/
/espijut'a/
/espik'u[] aspik'u[]/
/espikun'a aspikun'a/
/espill'a/
/espindul'eto/
/espitalj'e espitAlj'e/
/espj'als/
/espl'etS espl'ets Espl'e[] /
/espl'etS espl'ets Espl'e[]/
/esplikAsj'Ew/
/esplikAsj'ew/
/espoLun'a/
/espolufr'i_s/
/espolufr'i_se/
/espr'Obo esprw'Obo/
/espresj'Ew/
/espresom'en/
/espruprij'a/
/espruprijAsj'ew/
/espub'ento/
/espubent'aple/
/espudas'a/
/espudas'ajre/
/espuisamém'en/
/espunik'al espAnik'al espOnik'al/
/espus'eto espuls'eto/
/espuset'a espulset'a/
/esput'i espult'i/
/esputSAr:a_s/
/esputrOL'at/
/espuzisj'Ew/
/espuzisj'ew/
/esquis'a eskjews'a eskins'a eskuys'a/
/essOrtid'u/
/est'Ek ist'Ek/
/est'Erle est'ErLe/
/est'Erlo est'ErLo/
/est'ONo/
/est'Ofo estw'Ofo/
/est'Ok Estw'Ok/
/est'Orse estw'Orse/
/est'Orso estw'Orso/
/est'a ist'a/
/est'ampo est'Ompo/
/est'an est'On est'Oùk/
/est'an est'Où est'Oùk/
/est'an est'on/
/est'aple/
/est'atSe/
/est'aùko est'Oùko/
/est'ebo/
/est'elO Est'eLO ast'ElO/
/est'elo estj'elo/
/est'elo estj'elo/ [SFSG/SFPLUR estela/estelas PROX_estelar]/
/est'ifle est'yfle/
/est'iflo/
/est'oNo/
/est'uLo/
/est'ytS estW'it/
/estAbAn'i/
/estAbiL'u/
/estAbiL'u[]/
/estAbiLun'a/
/estAnis'u/
/estAnis'u[]/
/estApl'a/
/estApl'ado/
/estAr:'yso/
/estAr:is'ajre estAr:ys'ajre/
/estAr:is'ajre/
/estAr:isOd'u/
/estAr:ys'a/
/estArig'aNo estari'aNo/
/estArlyk'at/
/estArn'al estAr:en'al/
/estAsj'Ew/
/estAsj'ew/
/estEwn'i_s/
/estON'a/
/estObujs'u estobuts'u/
/estObujs'u[] estobuts'u/
/estObujsun'a/
/estObutsun'a/
/estOkOd'u/
/estOkOm'en/
/estOm'en/
/estOwbj'a estalbj'a/
/estOwpOjr'a estOwpjejr'a/
/estOws'a/
/estOùkj'e/
/est[]ringl'a esteling'a estering'a/
/estaN'a/
/estaN'eto estoN'eto/
/estaN'u[] estoN'u[n]/
/estaN'u[n] estoN'u/
/estaban'i estObAn'i/
/establ'atse/
/establ'i estapl'i estApl'i/
/estaburd'i estoburd'i/
/estabuz'i estObuz'i/
/estad'is estod'is/
/estak'a estAk'a/
/estall'a estAll'a/
/estam'eNo esteb'iNo/
/estamp'a estOmp'a/
/estans'u estOns'u[]/
/estans'u[] estOns'u/
/estaplisom'en estAplisOm'en/
/estar:is'a estAr:is'a estOr:ys'a estris'a/
/estar:is'a estAr:is'a/
/estar:is'a estOr:is'a/
/estatS'a estotS'a/
/esteL'a/
/esteL'a_s/
/esteL'yt/
/esteLun'a/
/esteNOd'ujro/
/estefeN'us estefiN'us/
/estefiN'us estefeN'us/
/estek'it estik'it/
/estel'iùgO ester'iùglO est[]r'iùglO est'iùglo estar'eùglo estOr'eùglO []tOr'eùglo []tOl'eùko []tOr'eùklo []tOr'enko []tar'enkO []tel'iùgO/
/estel'iùgo ester'iùglo estr'iùglo est'iùglo estar'eùglo estOr'eùglo tOr'eùglo tOl'eùko tOr'eùklo tOr'enko tar'enko tel'iùgo/
/esteling'ado esteringl'ado/
/estend'atSe/
/esteringl'a s esteling'a s/
/estib'atse/
/estibOndj'E/
/estifl'a estyfl'a/
/estifl'ajre estyfl'ajre/
/estifl'al estyfl'al/
/estifleZ'a estyfleZ'a/
/estiflw'ol estifl'Ol estyflw'Ol/
/estik'a astik'a Astik'a/
/estik'at astik'at Astik'at/
/estimus'a estOwmus'a estOwmasj'a estOwmAsj'a/
/estimus'al estAwmus'al estOwmusj'al/estimus'Ol estimus'Ow/
/estimus'al estOwmus'al estOwmusj'al/estimus'Ol estimus'Ow/
/estirOd'is/
/estirom'en/
/estoN'ado/
/estoN'u[]/
/estoS'yro/
/estof'i/
/estof'i[]/
/estom'a estam'a/
/estotS'yro/
/estows'a/
/estr'anZe estr'OnZe/
/estr'iLo/
/estrAdOL'a/
/estrAdOL'ejro/
/estrAl'a/
/estrAngulod'u/
/estrAsAd'u/
/estrAsOd'u/
/estrOd'al/
/estrOdOL'ejro/
/estrOl'i/
/estrOs'a/
/estrOsam'en/
/estrOùguL'a estraùguL'a/
/estrW'ire instrW'ire/
/estraL'a estrAL'a/
/estraL'a estrOL'a/
/estraL'a estroL'a/
/estraL'a_s estrOL'a_s/
/estranZj'e estrAnZj'e/
/estrangl'a estrOùgl'a/
/estrap'ado estrop'ado/
/estras'a estrAs'a/
/estras'a estrOs'a/
/estras'ado estrAs'ado/
/estreL'a/
/estreb'El estErb'El/
/estrefal'i_s estrefel'i_s/
/estrem_unsj'Ew/
/estrem_unsj'ew/
/estremom'en/
/estri/
/estriL'a/
/estriL'aOo/
/estringl'a esteling'a estering'a/
/estris'O/
/estris'O[]/
/estrofeg'a/
/estroùgu/
/estroùguL'us/
/estryksj'Ew instryksj'ew/
/estrym'en instrym'en/
/estrym'en[] instrym'en/
/estur:Od'u/
/esturmin'a estyrmin'a/
/esturn'ik/
/estw'Orso/
/etset'a/
/ez de mis'Onto des'ar:O/
/eù_gr'On/
/eùg'ErLe/
/eùg'awdo eùg'awbo/
/eùgAlutS'a/
/eùgAr:us'at/
/eùgAr:ut'at/
/eùgAwN'at/
/eùgOrbOjr'a eùgarbejr'a engarbjeyr'a/
/eùgOrbj'a/
/eùgOrgOl'a_s/
/eùgOwN'ajre/
/eùgOwbj'a/
/eùgaLard'i eùgALord'i/
/eùgabel'a eùgObel'a/
/eùgabj'a eùgObj'a/
/eùgaburin'a embAburin'a/empApurin'a/
/eùgan'a eùgon'a/
/eùgan'ajre eùgOn'ajre/
/eùgar:'a eùgOr:'a/
/eùgar:'at eùgAr:'at/
/eùgar:el'a eùgAr:el'a/
/eùgar:ut'a engOr:ut'a/
/eùgarbjEjr'a/
/eùgatS'a eùgOtS'a/
/eùgejtAd'yro/
/eùgerL'a/
/eùgj'alo endj'alo endj'aro eùg'illo/
/eùgj'elo eùgj'Olo/
/eùgl'atS egl'atS igl'ats/
/eùgl'eno/
/eùglAS'a iglAjZ'a iglAS'a/
/eùglAS'at/
/eùglan'a eùglon'a eùglen'a/
/eùgland'a eùglond'a/
/eùglatS'a eùglOtS'a eglAtS'a/, /
/eùglatS'a/eùglatSat/eùglatSadO/
/eùglen'a eùglon'a/
/eùgowd'a/
/eùgr'ajle eùgr'ajre/
/eùgr'ajre/
/eùgr'emu[] eùgr'emul/
/eùgr'emul/
/eùgr'ewlo/
/eùgr'yn/eùgr'y/
/eùgrOjs'a lus pw'Orks Ombe lu repAr'u/
/eùgrab'a eùgrob'a/
/eùgrajs'a eùgrojs'a/
/eùgran'a eùgrOn'a/
/eùgran'ado eùgrOn'ado/
/eùgrawmel'a /eùgrOwmel'a eùgrymel'a/
/eùgrem'ul/eùgremulj'E/
/eùgremulj'O/
/eùgrepez'it eùgErpez'it/
/eùgrimulj'e/
/eùgrizw'Olo/
/eùgrul'a/
/eùgrumel'a/
/eùgrumj'O/
/eùgrw'Olo eùgl'Oro iùgr'Ono/
/eùgurdisom'en/
/eùgurguL'a s/
/eùgurt'inO/eùgrut'inO/
/eùk'an eùk'On iùk'On/
/eùk'ant eùk'Ont iùk'On/
/eùk'ordos eùkw'Ordos/
/eùk'ulo eùk'uro iùk'uro/
/eùk'up/
/eùkAb'a_s/
/eùkAbOl'a/
/eùkAbOl'a_s/
/eùkAbOl'at/
/eùkAbern'a/
/eùkAbis'a/
/eùkAl'at AùkAl'at/
/eùkAlr'a s/
/eùkAlur'i_s /eùkAlur'it/eùkAlur'ido/
/eùkAlus'a/
/eùkAlzin'a/
/eùkAn'atse/
/eùkArt'ado/
/eùkArt'at/
/eùkAzel'a/
/eùkObAl'a/
/eùkOrtOd'a/
/eùkOz_Al'aj/
/eùkOz_ejk'i/
/eùkab'a eùkAb'a/
/eùkadays'a enkAdOjs'a/
/eùkaden'a eùkAden'a/
/eùkadr'a eùkAdr'a/
/eùkadrom'en enkAdrOm'en/./
/eùkajs'a enkOjs'a/
/eùkal'at eùkAl'at AnkAl'at/
/eùkalur'it eùkOlur'it/
/eùkan'a enkAn'a/
/eùkanaL'a eùkAnAL'a/
/eùkanis'a eùkAnis'a/
/eùkant'a eùkOnt'a iùkOnt'a/
/eùkant'ajre eùkOnt'ajre/
/eùkap'apple/
/eùkapris'a s eùkApris'a s/
/eùkarn'a eùkarn'a eùkArn'a iùkarn'a/ [PROX_carn/carnassa/carneta]/
/eùkastr'a enkAstr'a/
/eùkatarin'a_s eùkAtOrin'a_s/
/eùkj'o eùk'o/
/eùkl'utse eùkl'ys/
/eùklAb'a/
/eùklAstr'a/
/eùklOwz'i eùklawz'i iùklawz'i/
/eùklab'a eùklAb'a/
/eùklinAz'u/
/eùklinosj'ew/
/eùklut'i_s/
/eùkreùk'a eùkroùk'a eùkraùk'a/
/eùkruk'a/
/eùkruzel'a/
/eùkujrAs'a/
/eùkukarj'e/
/eùkulArd'at/
/eùkulOs'a/
/eùkulard'a eùkulOrd'a/
/eùkunZEjr'a eùkunZjejr'a/
/eùkuneg'yt/
/eùkunusk'yt/
/eùkupl'a/enkubl'a/
/eùkur'a eùkul'a/
/eùkur'at eùkul'at/
/eùkuratS'a/
/eùkuratSom'en eùkurOtSom'en/
/eùkutis'a/eùgudis'a kutis'a/
/eùkw'ero eùk'arO/
/f'A_ []skAl'eto/
/f'A_[]skAl'eto/
/f'El f'Ew/
/f'El/
/f'Er:e_bl'an f'Er:e_bl'Oùk/
/f'Er:e_bl'an f'Ere_bl'Oùk/
/f'ErLOs f'Er:jes/
/f'ErLos f'Er:jes/
/f'ErLos f'Er:jos/
/f'O[]so fw'OrsO/
/f'O[]so fw'Orso/
/f'Ojre fw'ojre fw'ejre/
/f'Ok fw'Ok fj'Ok/
/f'On []fw'On[] f'un[]/
/f'On[] fw'On[] f'un[]/
/f'OrZo fw'orZo/
/f'Orfo/
/f'Ormo fw'Ormo/
/f'Oro fw'Oro fw'Ero/
/f'Ort fw'Ort/
/f'a (y] n sAd'ul de r'ejre/
/f'a (y] ù k'O/
/f'a A lo k'Ambo gAr:'Elo/
/f'a A_lo_k'Ambo gAr:rElo/
/f'a Al pAr:Aùket/
/f'a bl'Oùko/
/f'a d eskOb'els/
/f'a de pl'AnSos/
/f'a fl'aw/
/f'a lO r'Aùko gAl'ino/
/f'a lO r:'ajo/f'a lO r:'Ojo/
/f'a la r:w'odo/
/f'a lu but_'On/
/f'a lus kr'eses/
/f'a nO r:em'ezO/
/f'a pez'aws/
/f'a posk'ado/
/f'a pw'ots/
/f'a r:'abos/
/f'a r:egar'emys/r:egalemys/
/f'a sen_pAtir'asi/
/f'a sen_r:egAl'asi/
/f'a turt'El f'a trut'El/
/f'aZo f'azo/
/f'a_m'ur:es/
/f'abo/
/f'abre f'awre/
/f'ajre [e]skOlOs'us eskOrOs'us/
/f'ajre eskOl'eto/
/f'ajre lu m'uk del pus'El/
/f'ajre pAt'Erno pAt'ErLo pAt'OrLo pAt'erli/
/f'ajso/
/f'aldo f'awdo f'allo/
/f'alko/
/f'als f'aws/
/f'als faws/
/f'am f'Om f'On/
/f'argo/
/f'ars/
/f'arso/
/f'aso f'asjo/
/f'asof'asjo/
/f'asti/
/f'at/
/f'aw f'Ow/
/f'awto/
/f'aùgo/
/f'e/
/f'e[]/
/f'edo k'ap_pAl'ado/
/f'edo/
/f'emo f'emjo/
/f'ento f'endo/
/f'eple/
/f'etSe f'etse/
/f'ewze/
/f'i kumo []n r:Ojn'al/
/f'il fj'El fjEl/fj'al/fjOl/
/f'il fj'Ol fj'al fj'El fj'Ew fj'Ow/
/f'iso_lyz'Erp/
/f'itse/
/f'ulze/
/f'unZe s'unZe/
/f'undO fr'undo fl'undo/
/f'ur[]/
/f'usk f'uske/
/f'uyno f'Ojno fw'ojno fw'ino/fu'ibO/
/f'uze/f'uZe/
/f'yn/
/f'ys f'yze/
/f'ysto/
/fA Zug'a lu r:en'Ek/
/fA de s'idro An de de p'umoz AmArik'Onos/
/fA lO r:'enO Al k'O/
/fAMfOrl'ySo/fAMfArl'ytsO/
/fAb'Ow de r:'is/
/fAbAr'Ot/
/fAbOr'Elo/
/fAbOr'Ot/
/fAbj'Ejro fabj'Ejro/
/fAbj'Ejro/
/fAbj'ejro fabj'ejro/
/fAbr'u/
/fAbr'u[]/
/fAdOr'Elo/
/fAgut'a fagut'a/
/fAkylt'a/
/fAl'urt/
/fAlk'u/
/fAll'etO/
/fAls'u/
/fAm'iLo fam'iLo/
/fAmilj'Oriz'a s/
/fAmilj'Oriz'a_se/
/fAmiljArit'at/
/fAmiljejrOm'en/
/fAn'a_s/
/fAn'a_se/
/fAnZ'aw frAnZ'aw/
/fAnfArl'ySo/
/fAntOsj'ejr'us fantazj'ejr'us/
/fAr'ino fw'Olo/
/fAr'ino mw'Olto te l ust'aw seg'y/
/fAr:'a de r:'Odos/
/fAr:Od'at/
/fAr:Od'u/
/fArd'El/
/fArd'aw fArd'aw/
/fArdel'as fredul'as/
/fArdel'as/
/fArg'aso/
/fArin'al farin'al/
/fArin'el/
/fArl'eùgo/
/fArlObik'a farlabik'a/
/fArlyk'et frAlyk'et/
/fArlyk'et/
/fArs'i [n] /
/fArs'it/
/fAtSiL'ejro/
/fAtrim'as/
/fAtrum'as/
/fAzes_m'e [y]n sErb'isi ke bu_n fAr'ej n_'awtre/
/fEr:'yro far:'yro fAr:'yro/
/fErblantj'e fErblOntj'e fEr:eblOntj'e/
/fErmom'en/
/fO pas ke se r:'ejre/
/fOb'art/
/fOjs'elo/
/fOjselj'e/
/fOl'urt/
/fOlg'a fAlg'a/
/fOlim'art/
/fOll'ado fald'ado fawd'ado/
/fOm'iLO/
/fOnZud'as/
/fOrOband'i fwOrObOnd'i fOrOgand'i/
/fOrOband'i fwOrObond'i fOrogand'i/
/fOrd'El/
/fOroN'ayre/
/fOronij'a fOroniz'a /furniz'a furN'a forjonij'a forjun'a/
/fOwZ'ino fAwts'inO/
/fOwZ'ino/
/fOwb'Erto/
/fOwb'el fawb'el/
/fOwb'urg/
/fOwd'al fawd'ar/
/fOwd'al/
/fOwdol'at/
/fOwgj'Eyr'u fOlgj'Eyr'u foljejr'u/
/fOwgj'Eyr'u[] fOlgj'Eyr'u foljejr'u/
/fOwgj'ejro femen'elo/
/fOwgjejr'as/
/fOwgjejr'u fAgjejr'u fALejr'u/
/fOws'u fAls'u/
/fOws'u fOls'u/
/fOws'u[] fOls'u[]/
/fOwt'adO/
/fOwt'ado/
/fOwt'at/
/fW'eLo d 'ewno/
/fW'el/
/fW'eljo fj'OLo/
/fWeL'a fjeLa fyL'a/
/f[]r'ylo f[]r'yllo/
/fa A_p'ejtOs/
/fa Al pAr:uùk'et/
/fa SiwS'wOlos fa SawSw'Olos/
/fa []n mubim'en/
/fa mis'Ont/
/fa plAseZ'a (y] no kOb'alo/
/fa r:eben'i/
/fa/
/faL'a fAL'a/
/faS'a fAS'a/
/faS'ujro fAS'ujro/
/faSarj'e faSarj'o/
/fa_[]skin'etO/
/fa_fl'entis/
/fa_parj'O/
/fab'art fAb'art/
/fab'as fAb'as/
/fab'au fAb'au/
/fabar'Olo/
/fabar'aw fAbOr'aw/
/fabarw'Ot/
/fabr'iko fAbr'iko/
/fabrik'a fAbrik'a/
/fabrik'an fAbrik'an/
/fabrikasj'Ew fAbrikOsj'Ew/
/fabrikasj'ew fAbrikOsj'ew/
/fabuN'ejro fAbuN'ejro/
/fabur'able fAbur'aple/
/fabur'i fAbur'i/
/fabur'i[] fAbur'i/
/fabur'izes/
/faburiz'a fAburiz'a/
/fad'ezo fAd'ezo/
/fadeZ'a fAdeZ'a/
/fag'Ot fAgw'Ot/
/fag'ino fAg'ino faZ'ino f'Ojno fw'Ojno f'ejno f'ujno/
/faj'anso fOj'anso/
/fajs'Elo fOjs'Elo/
/fajs'elo fOjs'elo/
/fajs'u fOjs'u/
/fajs'u[] fOjs'u[]/
/fajseL'al fOjseL'al fOjsiL'al fajsidj'al fAjsiL'al/
/fajseZ'a fOjseZ'a fAjsets'a/
/fajseZ'a fOjseZ'a/
/fajselj'e fOyselj'e/
/fajsodj'ar/
/fajsuN'e fOjsuN'e fOjsunj'E/
/fak'i fOk'i/
/fak'i fok'i/
/fakinarj'e/fakinarjO/
/faksj'ew fAksj'ew/
/fal'i fAl'i/
/fal'it fAl'it/
/fal'ur[]/
/falgj'ejro fAlgj'Ejro fAlj'Ejro fOwgj'Ejro fOj'Ejro farj'Ejro/
/falkj'Ejro fAlkj'Ejro falgj'Ejro fAlgj'Ejro/
/falkj'ejro fAlkj'ejro falgj'ejro fAlgj'ejro/
/falkj'ejro folkj'ejro/
/fall'ado fAll'ado fawd'ado fOwd'ado/
/fall'eto fOll'eto/
/falseZ'a fAlseZ'a/
/falseZ'a folseZ'a/
/fam'ino fAm'ino/
/fam'us fOm'us/
/fam/fan/
/famuzom'en/
/fangasj'Ejro fAngOsj'ejro/
/fant'Erno fAnt'Erno fOnt'Erno fOwt'erno/
/fant'Ome fAnt'Ome/
/fantast'ik fOntast'ik/
/fantazj'e fAntOzj'o/
/far la lebreta/
/far'ino fAr'ino/
/far'ino fOr'ino/
/far'inos fAr'inos/
/far'inos/
/far:'atse far'atSe/
/far:am'ento fAr:Om'ento/
/farand'alo fArOnd'Olo/
/fard'el fArd'el/
/fardj'al fArdj'al fOrdj'al fArd'al fOrd'aw/
/fardj'al fOrdj'al/
/farg'a fOrg'a/
/farg'ajre fArg'ajre/
/fariN'ejro fAriN'ejro/
/farin'el/
/farin'eto fArin'eto/
/farin'us fArin'us/
/farlat'a fArlat'a/
/fars'ido fArs'ido/
/fars'it fArs'it/
/fas'ado fAs'ado/
/fas'ille fAs'ille/
/fasillam'en fasillOm'en/
/fasillet'at fasillit'at/
/fasj'at fAsj'at/
/fasjewn'ari fAsjewn'ari/
/fat'al fAt'al/
/fat'igo fAt'igo/
/fatSiL'ejro/
/fatig'a fAtig'a/
/fatr'as fAtr'as/
/fatt'yro fat'yro fAt'yro/
/fauN'a fowN'a fuN'a/
/fawN'ajre fOwN'ajre/
/faw[]_m'arge fOw[]_m'arge/
/faw_m'arge fOw_m'arge/
/fawb'et fowb'et/
/fawb'eto fOwb'eto/
/fawd'al fOwd'aw/
/fawdj'al fawdr'al/
/faws'et fAls'et/
/fawt'a fOwt'a/
/faz'endas fAz'endas/
/faùg'as fOùg'as/
/faùgeZ'a_s fAùgeZ'a_s faùgets'a-se/
/faùgeZ'a_s fAùgeZ'a_s/
/feN'an feN'On/
/feNOjr'u/
/feNajr'a/
/feNant'as feNOnt'as/
/fe_r'utS fe_r'utSe far'utS fOr'utS fOr'utSe for'utSo/
/febrij'e febrij'O/
/fejr'al fjejr'al fjOjr'al/
/fel'un/
/fem'elo fym'elo/
/femel'yn fumel'yn/
/fen'il fenj'Ol fenj'al Afenj'Ol/
/fenAjr'a/
/fenOjr'a/
/fenOjr'u/
/fenad'u fenod'u/
/fendiL'a fendeL'a/
/feneZ'a feniZ'a/
/fenez'us fenaz'us fenoz'us/
/fepl'eso/
/feplom'en/
/fer'ylO/
/fer:'a far:'a fAr:'a/
/fer:Adj'e/
/fer:aL'a fer:AL'a/
/fer:ad'yro far:ad'yro fAr:Od'yro/
/fer:am'ento/
/fer:at far:at for:at/
/fer:atj'e fer:Atj'e/
/fer:az'u far:az'u fAr:az'u/
/fer:az'u[] far:az'u fAr:az'u/
/fes'u[] fes'ul/
/fes'u[]/ fes'ul/
/fetSul'eto/
/fez'Ejre/fAz'ejre/
/fiL'as/
/fiL'aso/
/fiL'astrO foul'astrO/
/fiL'astre/
/fiL'ol/
/fiLAndr'as/
/fians'a fiOns'a/
/fik'a/
/fil'ado fial'ado fjOl'ado fjel'ado/
/fil'aso fjal'aso fjar'aso/
/fipl'a/
/fis'u/
/fis'u[]/
/fitS'ujro fitS'uro fAtS'ujro/
/fitr'a n fl'aw/
/fitr'a_[]n fl'aw/
/fitsOsj'ew/
/fiz'a fij'a/
/fiz'aple/
/fj'Ok bul'ari/
/fj'Ol r:etw'Ors/
/fj'al fj'Ol/
/fj'ebro kOtOr'alo/
/fj'ewzo fj'Owzo/
/fjAl'ajro/
/fjAl'as/
/fjOl'uzo/
/fjOlb'asto fjOlgàsto fjOw:'asto/
/fjOlbast'a fjOlgOst'a fjow:Ost'a/
/fjal'argo fjAl'argo/
/fjal'argo fjol'argo fjar'ango/
/fjal'at fjAl'at/
/fjalarj'e/fielarje/fjelarj'O/
/fjebr'us fjObr'us/
/fjel'a fjal'a fjar'a fjAl'a/
/fl'aw fl'Ow/
/fl'awZo/
/fl'awmo fl'Ewmo/
/fl'eko fl'isko fl'esko/
/fl'esko/
/flAZEllOs'jew/
/flAkj'ejro/
/flAm'izo/
/flAtOrj'O/
/flAtOz'u/
/flAtOz'u[]/
/flAyt'a/
/flEts'iple/
/flOZ'el flOts'El/
/flOwmj'ejro/
/flaZ'el flOZ'el flAts'El/
/flag'yto flAg'yto fla'yto flA'yto/
/flagyteZ'a flAgyteZ'a flAGytets'a/
/flagyteZ'a flAgyteZ'a flagytets'a/
/flagyteZ'ajre flAgytets'ajre/
/flagyteZ'ajre flogyteZ'ajre/
/flajr'a flejr'a flOjr'a/
/flak'eso flAk'eso/
/flakarj'e/
/flakj'Ejro flAkj'Ejro/
/flam'an flAm'an/
/flam'an flom'an/
/flamb'a flAmb'a/
/flamb'ew flOmb'ew/
/flambysk'a flAmbysk'a/
/flambysk'ado flAmbysk'ado/
/flameZ'a flAmeZ'a/
/flan'Elo flAn'Elo/
/flandr'in flOndr'in/
/flat'a flAt'a/
/flawZ'el/
/fles'ado flas'ado flaS'ado flAs'ado flOS'ado/
/flet'u flut'u/
/flet'u[] flut'u/
/fletr'i flatr'i flAtr'i flustr'i/
/fletris'yro flAtris'yro/
/flukaseZ'a flukAseZ'a/
/flurOd'is/
/flur_fAr'i/
/flw'Ok/
/flyksj'ew/
/fo pas ke r'ejre/
/foroN'at /fOroniD'at/fOrON'at/
/foroN'at /fOroniD'at/fuN'at/
/fr'Ewle frj'Ewle/
/fr'ajs fr'ajse/frEjse/
/fr'ami fr'Omi/
/fr'an fr'An/
/fr'aùk fr'Aùk/
/fr'esk fr'eske/
/fr'esk fr'eske/fr'eskO/
/fr'eto_bOjs'elo/
/fr'ytS/
/fr'ytSO fr'ytsO/
/frAZillit'at/
/frAluk'et/
/frAp'ajro/
/frAp'yt/
/frAtSib'as/
/frOjr'astre/
/frOjrj'ejro/
/fraS'ibo frAS'ibo/
/fraS'ibo frAS'ibo/[SFSG frachiva PROX_fraita]/
/fraZ'ille frAZ'ille fraZ'ile/
/fraZilet'a (t/
/fraZilet'a(t)/
/frajr'a frAjr'a/
/frajren'al/
/frajrj'e/
/frak'adZe frAk'adZe/
/frak'as frAk'as/
/frakaS'a frAkOS'a/
/framarj'e/
/frami/fr'amjO/
/franS'i frAnS'i/
/franS'i[] frAnS'i[] /
/frans'es frAns'es/
/frap'a frAp'a/
/frap'ajre frAp'ajre/
/frawd'a frOwd'a/
/frawd'us frOwd'us/
/fraùk'izo frAùk'izo/
/fre3in'a friZin'a/
/freL'a friL'a/
/freZ'u frets'u/
/freZ'u/
/freZin'a friZin'a /fretsin'a/frezin'a/
/frejrj'e/
/fremisom'en/
/fremisom'en[]/
/fretAd'u/
/fretAd'u[]/
/fretom'en/
/fretsul'yt/fretsul'ydO/
/fri'en fri'An/
/fri'en[] fri'An/
/frib'ul fri'ul/
/frib'ulO frig'ulO fri'ulO/
/frib'ulo frig'ulo fri'ulo/
/frik'Ot frikw'Ot/
/frikOwd'et/
/frikas'a frikAs'a/
/fripunarj'e/
/fripunarj'e/fripunarj'O/
/fritsj'Ew/
/fritsj'ew/
/fruN'a/
/frum'adZe fourm'adZe/furm'atse/
/frum'en furm'en/
/frum'en[] furm'en[]/
/frumOjtSj'ejro furmojtSj'ejro/
/frumOtSj'Ejro furmotSj'Ejro/
/frytS'adZe frytS'adze/
/fu'[]aNo fw'anjo fw'ONo fug'ONO/
/fu'[]ado/
/fuL'Ejr'ado/
/fuL'Olo fuLw'Olo fuL'Oro/
/fuL'a/
/fuL'etO/
/fuL'ul'a fuLur'a/
/fuS'adO /futS'adO/fudZ'adO/futs'adO/
/fuS'ado /futS'ado/fudZ'ado/futs'ado/
/fuS'ajre fuZ'ajre futS'ajre fu'tsajre/
/fug'adZ/
/fug'aso fu'[]aso fw'aso/
/fug'aso fu'aso fw'aso/
/fugajr'u fugeyr'u fugOjr'u fuejr'u fwejr'u fwOjr'u fuyr'u fujd'u/fOjr'u/
/fugas'et fugAs'et fu[]os'et/
/fugas'et fugAs'et fuos'et/
/fugas'eto fugOs'eto fuOs'eto/
/fugas'eto fugOs'eto fu[]Os'eto/
/fugeZ'a fweZ'a fuGets'a/
/ful'a/
/fulj'ejro/
/fumarets'a/
/fumereZ'a fumAreZ'a furmeZ'a/
/fun'il/
/fundArj'e fundArj'O/
/fundAsj'ew/
/fundAt'u/
/fundom'en/
/funs'aLOs funz'aLOs/
/funs'aLos funz'aLos/
/funs'al funz'al/
/funs'iLos funz'iLos frunz'iLos/
/funsj'Ew/
/funsj'ew/
/funsjEwn'a/
/funsjewn'a/
/funsjewn'ari/
/funtOn'E/
/funtOn'ElO/
/funz'ils frunz'ils/
/fur:'u[]/
/furbAd'yro/
/furd'ul/
/furestj'e furastj'e/
/furf'uLO/
/furf'uLo/
/furf'ul/furf'uLo/
/furfuL'a/
/furfuL'u/
/furfuL'u[]/
/furfur'u fufur'u/
/furfur'u[] fu[]fur'u[]/
/furkAd'Elo/
/furkOd'El/
/furkad'El furkAd'El/
/furkad'el furkAd'el/
/furkad'yro furkAd'yro/
/furkod'yro/
/furm'en frum'en/
/furm'en[] frum'en[]/
/furm'ik furn'igo furn'izo/
/furmigj'e furnigj'e furnizj'e/
/furmigj'ejro furnizj'ejro/
/furn'iLO furm'iLO/
/furn'iLo furm'iLo/
/furn'il furN'al furN'Ol furN'Ol/
/fus'iLo/
/fusul'u fusur'u fusal'u fuSar'u fuSOr'u/
/fusul'u[] fusur'u[] fusal'u[] fuSar'u[] fuSOr'u[]/
/futrAj'a futraL'a/
/futrAj'a/
/futrArj'e/
/futrAs'us/
/futroseZ'a futrOsets'a/
/futroseZ'a/
/futrym'as futrim'as fAtrim'as fAtrum'as fAtrAm'as/
/fuz'Ejre/
/fuz'ik/
/fuzez'u[] fuSAz'u[] fuSOz'u[]/
/fuzik'a/
/fuzj'alo fuzj'aro/
/fw'Ojre kwatr 'uros de_ratSo_p'E/
/fw'Ojre lus rw'Oks/
/fw'Ojre luz Abr'Os/
/fw'Ojre/
/fwet'a fujt'a fwit'a/
/fyL'a/
/fyLAr'et/
/fymOz'u/
/fymar'el fymAr'el/
/fymigOsj'ew/
/fymod'is/
/fyreZ'u ferez'u/
/fyrgOL'a/
/fyst'atSe/
/fyziL'a/
/fyzw'Ol fyz'Or fyz'Ol/
/g'Anto/
/g'ErLe/
/g'Erp 'Erp gr'Ep gr'Epe/
/g'Erp gr'Ep gr'yp g'yrp/
/g'Eto g'Etro/
/g'O:mbje/
/g'Odo/
/g'Ofe gw'Ofe gw'Olfe/
/g'Oj gw'Oj/
/g'Ojno/
/g'Olso d'Olso Dw'olso []w'Olso []'Olso dw'Olso []'unso/
/g'Olso gw'Olso 'olso d'Olso dw'Olso 'unso/
/g'Onto []'Onto/ [SFSG]/
/g'Or:O/
/g'Or:i gwwOri gwari/
/g'OrZo gw'OrZo/
/g'Orbi gw'Orbi g'Orp gw'Orp/
/g'Ormo gw'Ormo/
/g'Orp qw'Orp/
/g'a g'as g'ask/
/g'aLo/
/g'afo/
/g'afos/
/g'ajre g'ajde/
/g'ambe g'Ambe g'ampe Z'ompre g'awbi/
/g'ambje g'Ambje/
/g'amo b'Omo/
/g'amo g'Omo/
/g'an/
/g'ando g'Ondo/
/g'ap/g'ape/
/g'arSo g'arso/
/g'arbo g'Erbo/
/g'arno g'arNo/
/g'as fO/
/g'as/
/g'atS g'ajtS/
/g'aw g'awtS g'awts/
/g'aw/
/g'awNo/
/g'awbe g'awbi/
/g'awde g'awle g'alle/
/g'awlo/
/g'awro/
/g'awtS g'awtSe/
/g'ejne/
/g'etSe g'entSe/
/g'ino g'iNo/
/g'intsos/
/g'it/
/g'uNo/
/g'uZo fr'Oùko/
/g'uZo/
/g'ujbre/
/g'urk g'urp gur/
/g'us fA/
/g'us/
/g'uso/
/g'yn fA/
/g'yn/
/gA/
/gAL'etos/
/gAL'u[]/
/gALAm'ado/
/gALOm'as bAmOL'as/
/gALust'ado/
/gAb'El/
/gAb'ar:o/
/gAb'atS/
/gAb'el/
/gAbel'as/
/gAbiL'at/
/gAbj'a/
/gAbj'ado/
/gAdAl'us/
/gAdj'Ejro/
/gAf'et/
/gAfiN'a/
/gAl'Ompe gal'ambre gar'ambre gar'ambi Z'ombre ts'Ombre/
/gAl'es/
/gAl'et/
/gAl'ino gal'ino/
/gAl'ipe/gOl'epo gul'epo/
/gAl'is/
/gAl'u[]/
/gAlAmpeZ'a/
/gAld'Ano/gOldana gald'ano/
/gAldun'a-se/gOldun'a_se guldun'a-se/
/gAliN'ejro/
/gAlimen'a_s gAlOmin'a_s /
/gAlin'aso/
/gAlin'eto/
/gAlis'a_s/
/gAm'a bAm'a gOm'a/
/gAm'ar:o/
/gAm'at bAm'at/
/gAm'elo/
/gAmOd'ujro bAmOd'ujro/
/gAmOd'yro/
/gAmOr:'ajre/
/gAmOr:'us/,/
/gAmOs'ado/
/gAmb'ado/
/gAn'El/
/gAn'El/gOn'El/
/gAn'el/
/gAn'if/
/gAndOL'as/
/gAnel'us/./
/gAneleZ'a/
/gAneleZ'ado/
/gAng'al/
/gAngren'a-s/
/gAntOrj'e/
/gAntj'Ejro/
/gAr'ampO/
/gAr'at/./
/gAr'eno/
/gAr'etro/
/gAr:'el gar:'El/
/gAr:'ik/
/gAr:'u gar:'u[n]/
/gAr:ig'ado gAr:ig'ado gAr:ij'ado/
/gAr:ig'al/
/gAr:igw'Ol/
/gAr:is'u/
/gAr:isw'Ol/
/gAr:ul'ado/
/gArAtS'a gArejt'a/
/gArOtS'a gArejt'a/
/gArb'elo/
/gArbAjr'u[]/
/gArdO_r:'Owbo/
/gArg'anto garg'anto/
/gArg'ato/
/gArgAL'ado/
/gArgAb'il/
/gArgAl'es/
/gArgOb'il/
/gArgOm'ato/
/gArgOm'el gArgOn'el/
/gArgOm'elo gArgOmj'alo/
/gArgOs'et/
/gArib'aldo/
/gArpiN'a ArpiN'a/
/gArpiN'al ArpiN'al/
/gArutj'ejro/
/gAstj'Ejro/
/gAwLAs'a_s/
/gAwd'yfO gud'yfo burd'yfo/
/gEls'a gals'a gOls'a/
/gOb'El/
/gOb'elo/
/gObel'as/
/gObel'et/
/gOlif'ulo/
/gOlin'aso/
/gOndw'ezo/
/gOr:'uLo gar'uLo/gar:ulo/
/gOrg'ato/
/gOrl'afO/
/gOst'a/
/gOwSj'e/
/gOwbj'a/
/gOwd'elo/
/gOwdj'al/
/gOwlj'e/
/gOwpiL'u grOwpiL'u (g] OwpiL'u/
/gOz'eùk/
/gaL'a gAL'a/
/gaL'ardj'o gALArdj'O/
/gaL'art gAL'art/
/gaL'et gAL'et/
/gaL'etos/
/gaL'ust gAL'ust goL'ustre gaLustres/gaL'uses/
/gaN'u[] gAN'u[]/
/gaNa goN'a/
/gaS'et gAS'et/
/gab'Elo gAb'Elo/
/gab'el gOb'el/
/gab'en gAb'en/
/gabj'ajre gAbj'ajre/
/gabj'un gAbj'un/
/gad'Ofo gar'afo/
/gaf'a gAf'a agaf'a AgAf'a/
/gaf'a gAf'a/
/gaf'al gAf'al AgAf'al/
/gaf'al gAf'al/
/gaf'u[] gOf'u[]/
/gafar'Ot garaf'Ot/
/gafar'Ot graf'Ot grAfw'Ot AgrOfw'Ot grafar'Ot garaf'Ot galaf'Ot/
/gajn'a gOjn'a/
/gajs'a gOjs'a/
/gajs'u gOjs'u/
/gajsun'a gojsun'a/
/gal'OSo gAl'wOSo/
/gal'Oj gAl'Oj/
/gal'Op gAl'Op gAlw'Op/
/gal'afre/gAl'afre/
/gal'ero gAl'ero/
/gal'u[n] gAl'u[n]/
/gal'us gAl'us/
/galOf'at/
/galOt'as gAlOt'as galatr'as/
/galantj'e gAlOntj'e gAlOnsj'e gArOnsj'e ogAlOnsj'O OwgOlentj'e oreùkj'e r:egorOnsj'e r:egaransj'e r:e[]aransj'e/
/galat'as gAlOt'as gOlOtr'as galet'as/
/galbj'a/
/galinj'e gAlinj'e/
/galip'et gAlip'et/
/galufj'e/
/galun'a gAlun'a/
/galup'a gAlup'a/
/galup'a_s gAlup'a_se glup'a_se/
/galup'ado golup'ado glup'ado/
/galup'in gArup'in garup'in/
/gam'as gom'as/
/gam'as/gom'as/
/gam'aso gAm'aso/
/gam'aso gOm'aso/
/gam'asses gAm'ases/
/gam'at gAm'at bAm'at/
/gam'et gAm'et/
/gamad'ujro bAmOd'ujro/
/gan'El gAn'El/
/gan'aSo gAn'aSo gOn'aSo/
/gand'i_s gAnd'i_s/
/gangr'eno gAngr'eno/
/ganib'et gAnib'et/
/gans'at gAns'at/
/gant'a gAnt'a/
/gantj'E/
/gar'ajt/gar'atS gr'atS/
/gar'atS/gar'ajt/gr'atS/
/gar'eno gAr'eno/
/gar'i ger'i gAr'i gr'i/
/gar'uto gAr'uto/
/gar:'El gAr:'El/
/gar:'afo gAr:'afo/
/gar:'el gAr:'el/
/gar:'igo gAr:'igo gAr:'ijo/
/gar:'ik d_'awso/
/gar:'ik gAr:'ik/
/gar:'u gAr:'u/
/gar:'u gOr:'u/
/gar:'uLo gAr:'uLo gAr:'ulo/
/gar:'yt gAr:'yt/
/gar:eleZ'a/
/gar:elj'Ejro /gAr:elj'Ejro/
/gar:elj'Ejro gAr:elj'Ejro/
/gar:elj'ejro gAr:elj'Ejro/
/gar:elj'ejro gor:elj'ejro/
/garL'OfO/
/garaN'aw bArON'aw gArON'aw/
/garaf'u gArOf'u/
/garajt/gar'atS /
/garam'atSO gArOm'atSo/
/garant'i gArOnt'i/
/garant'ido garOnt'ido/
/garb'al grab'al garg'al krApy'al/
/gard'a gArd'a/
/garg'Oto gArg'Oto gArgw'Oto/
/garg'anto gArg'anto gArg'ato/
/gargaL'Ol gOrgOjw'Ol gArgOj'Ol gArgOL'Ow/
/gargaj'Ol gArgOLw'ol gargaL'Ow gArgOL'Ow/
/gargaleZ'a gArgOleZ'a/
/gargam'el gArgom'el/
/gargam'elo gargam'ero gArgOm'elo gArgOmj'alo/
/gargan'el gArgon'el/
/garib'usto grib'usto galib'usto/
/garj'Oto/gAL'Oto/
/garl'Opo gArlw'Opo/
/garn'i gArn'i/
/garnim'en gArnim'en/
/garnit'yro gArnit'yro/
/garniz'u gArniz'u/
/gasarj'e agasarj'O/
/gaspeZ'ajre gAspeZ'ajre/
/gast'a gAst'a/
/gastj'Ejro gAstj'ejro/
/gawN'u gaN'u gowN'u guN'u/
/gawbj'a gAwbj'a/gOwbj'a/gubj'a/
/gawl'a gOwl'a/
/gawtiL'us gAwtiL'us/
/gawtis'us gOwtis'us gAwtys'us gOwdys'us/
/gaz'aLo gAz'aLo/
/gazalj'e gAzAlj'e/
/gejt'a/
/gerg'il girg'il/
/getr'a get'a/
/giL'a/
/giL'awmes/
/giLot'ino gyLot'ino/
/giLutin'a gyLotin'a/
/gim'albo gim'awbo gim'awgo gim'Ogo/
/gints'a/
/giùgas'u[] giùgOs'u[]/
/gl'ajrO gl'arjO gl'ajO kl'arjO/
/gl'an gl'On/
/gl'ejzo gl'ejo/
/glAnd'us/
/gland'ulos gland'uros/
/gland'urOs/
/glandib'us glOndib'us/
/glasEjr'u[] glAsEjr'u/
/glen'a glOn'a/
/glisAd'u lisad'u/
/gob'iLo/
/gol'ato/
/gol'eto/gAl'eto/
/golAt'a gOwgAt'a/
/golAt'u[]/
/gon'Elo gonw'Olo gojn'Elo/
/gondim'elo/
/gowlod'u/
/goùrdo /g'urdo/
/gr'AnOs de k'ade/
/gr'Elle gr'Ewle grj'ewle gr'iwle/
/gr'O/
/gr'OnZo/
/gr'On_dj'apple/
/gr'Ono/
/gr'Os grw'Os/
/gr'Oto grw'oto/
/gr'ajle/
/gr'am/gr'an gr'On/kr'On agr'an/
/gr'anZo gr'onZo/
/gr'an[] gr'On/
/gr'apO kr'apO/
/gr'apo gr'epo kr'apo k'arpo/
/gr'ato_p'ulo/
/gr'ato_pAL'e/
/gr'ato_pApj'e/
/gr'ats gr'atS/
/gr'awlo gr'awLo gr'aLo/
/gr'azo/grado/
/gr'ep g'erp 'erp gr'epe/
/gr'iLo gr'eLo/
/gr'iful gr'ifu[]/
/gr'iwl'a grjewl'a/
/gr'iù k'iù/
/gr'on kumO lo pr'ado de lOj bur'inos/
/gr'u gr'iu/
/gr'yDO gryzO/
/gr'yZo_pOiz'on/
/gr'y[]/
/gr'ydo/
/gr'ymo br'ymo/
/gr'yn /gr'y gr'yt gr'yp/
/gr'yno/
/gr'ypo/
/gr'yt/gr'yp gr'y/
/grAb'El de l'Ebro/
/grAfj'ew/
/grAp'al/./
/grAp'aso/
/grApOLeZ'a/
/grApOd'u/
/grApOwd'j'ejro/
/grAtilL'a egrAtiL'a/
/grAziL'ajre/
/grOjs'u[]/
/grOn'ado/
/grOn_bw'Ot/
/grOn_d'yk/
/grOn_mars'es/
/grOs_kap'u/
/grOs_kap'u[]/
/grOwl'u[] grOl'u glawdu/
/grOwluN'ejro glowduN'ejro/
/grOwm'eto/
/grOwmeleZ'a/
/grOwmen'a_s grOwmiL'a_s/
/grOwpiN'a/
/grOwt'u[]/
/grOwz'El/
/grOwz'éeLo/
/grOwzeL'e/
/gra _mas'i/
/graN'e grAN'e/
/graNejr'at grONejr'at/
/grab'a grOb'a/
/grab'as grAb'as grOb'etS grOb'ets/
/grab'el grAb'el grad'el/
/grab'elo grAb'elo/
/grab'eno grAb'eno/
/grabel'us grAbel'us/
/grabj'ejro grAbj'ejro/
/grafj'e grAfj'e grAfj'O/
/grajs'a grOys'a/
/gram'as/
/gramm'Zro grAmm'Ero/
/gran'a grAn'a/
/gran'aLo grAn'aLo/
/gran'ado gron'ado gryn'ado/
/gran'ajre grAn'ajre/
/gran'al grAn'al/
/gran'ibul grAn'ibul/
/gran'iso grOn'iso/
/gran'uLo grAn'uLo/
/granat'ajre grAnOtjre/
/grand'et grOnd'et/
/grand'u grond'u/
/grandom'en grOndom'en/
/granis'a grOnis'a/
/granis'a gronis'a/
/granis'ado grAnis'ado/
/grap'al grAp'al grap'aw/
/grap'al grAp'al/
/grapaL'u[] grApOL'u[] grOpOL'u[] grapawd'u[]/
/grapawd'ino grApOwd'ino grApOld'ino grOpOwd'ino/
/grapiN'a garpiN'a gArpiN'a ArpiN'a grApiN'a grOwpiN'a grOwtiN'a grotiN'a raspiN'a/
/grapiN'a grApiN'a grOpiN'a/grafiN'a/grAfiN'a/
/grapiN'ado grApiN'ado gArpiN'ado/
/grapiN'al grApiN'al gOrpiN'al/
/gras'ibul grAsib'ul/
/grasj'a grAsj'a/
/grasjewzet'at grAsjewzet'at/
/grasjewzom'en/
/graso_p'ulo/
/grat'a grAt'a/
/grat'u[] grAt'u grOwt'u/
/grato_pAL'e/
/grawfiN'a grAwfiN'a/
/grawm'El grOwm'El/
/grawmeleZ'a grAwmelets'a/
/grawt'u grOwt'u grewt'u/
/grawzel'a grOwzel'a/
/grawzel'us grOwzel'us/
/graz'al grAz'al/
/graz'alo groz'alo/
/graz'iLo/
/graz'i_s grAz'i_s/
/graz'illo grAz'iLo/
/graziL'a grAziL'a/
/grazj'ejro grAzj'ejro/
/gre'L'a grel'a griL'a/
/greL'ado grel'ado griL'ado/
/gregasj'Ew/
/grel'u greL'u/
/grez'u/
/greziL'a greziN'a/
/grezj'e gryzj'e brezj'E/
/grezj'e/
/griwl'et/
/groS'ulo/
/growmeleZ'a burmeleZ'a/
/groz'alo gri'alo/
/groziL'a_se lu s'Oùk/
/gru'a gry'a grib'a gurg'a/
/gruN'a gurN'a/
/grug'yn gru[]'yn/
/grum'an grum'On/
/grum'el burm'el/
/grum'el growm'el/
/grumel'us burmel'us/
/grus'aw/
/gruzelj'e sawb'atSe/
/gryAd'u/
/grym'El/
/grym'a brym'a/
/guL'afre/
/guL'art/
/guLAs'a_s/
/guLOr'as/
/gub'Er[] /
/gubernOm'en/
/gug'aLO/
/gul'Epu/gul'Efu/gul'ipu/
/gul'art gur'awt/
/gul'ipo gul'epo gul'Efro gul'yfro/
/gulArd'ado/
/gulArd'izo/
/gulArdeZ'a gulawdeZa/
/guluf'atre/
/gulyfr'as/
/gundwez'ado/
/gunguL'at gurguL'at/
/gur:'i/
/gur:ets'a/
/gur:in'u/
/gurN'ajre/
/gurZun'ado gurtsun'ado/
/gurbat'as gurpat'as gurpAt'as/
/gurgul'i/
/gurint'u[]/gurintuN'E/
/gurm'an gurm'On grum'On/
/gurm'an[] gurm'On grum'On[]/
/gurmOnd'izo grumOnd'izo/
/gurp'as/
/guùg'uLo /gurg'uLo graùg'uLo gug'ulho/
/gw'apo/
/gw'oNo/
/gw'oj/
/gwOrZo_bir'a gwOrtsO_bir'a/
/gwof'a guf'a/
/gyL'adO/
/gyl'Emo/
/gyl'Ow/
/gylof'erno guluf'erno/
/gyzAseZ'a/
/h'Ow/
/h'aSo h'atso atSO/
/h'ajno hEjno/
/h'atso h'atSo/
/h'ytO/
/ha'i hA'i/
/haSad'u hASAd'u atSad'u Atsad'u/
/har'Ow/har'O/
/huk'et howk'et/
/i dOjsArj'o luz w'Oses/
/i/
/iMf'Er[] if'Er[]/
/iMf'Orme infw'Orme/
/iMfAtig'aple/
/iS'al iS'aw/
/iS'aw miS'aw/
/iSart'a isart'a isArt'a/
/ibern'udZo ibErnW'OtSo/
/ibernw'OtSe ibern'udZe/
/ibri'ejgo ebrij'Eiro/
/ibruNorj'O ibriNorj'e/
/ibw'Ori ib'Ori ibw'ero/
/id'Olo idw'Olo/
/id'eo id'ejo/
/ide'al idej'al/
/idulatr'a idulAtr'a/
/ig'a_s/
/ig'ado/
/igaS'a igAS'a egAZ'a r:egaS'a glAZ'a iglAZ'a iglaZ'a iglats'a gOrS'a/
/igl'aws/
/iglAjZ'at/iglAS'at/
/iglajZ'a/
/iglatS'a iglojZ'a/
/igo/
/igoun'awt degun'awt/
/illiz'iple/
/illyminosj'ew/
/illystrAsj'ew/
/illyzj'ew/
/im'atse/
/imAZin'a emAZin'a imatsin'a imadzin'a/imatsin'a/
/imAZin'ajre imatsin'ajre/
/imaZin'a emaZin'a emaZin'a maZin'a mAZin'a matsin'a mAtsin'a/
/imbensj'ew embensj'ew/
/imbent'a embent'a/
/imbent'ari embent'ari/
/imbitOsj'ew embitAsj'ew/
/imbrAnl'aple/
/imbuk'a embuk'a/
/imitAsj'ew/
/imitat'u imitAt'u/
/imm'anse/
/immakyl'at immAkyl'at/
/immaùk'aple imùAnk'aple/
/immolasj'ew/
/immyple/
/imoZinosj'ew/
/imp'Ot impw'Ot /
/impArf'et/
/impArfetom'en/
/impasj'enso impAs'jenso/
/impasjent'a impAsjent'a/
/impawz'a impOwz'a/
/imperis'apple emperis'apple/
/imperj'alo emperj'alo/
/impr'unt empr'unt/
/imprAtik'aple/
/imprekAsj'ew/
/imprimArj'e imprimArj'O/
/imprizun'a emprizun'a/emprezun'a/
/impryd'enso empryd'enso/
/impurt'en/impurt'ensO/
/impus'iple/
/impuzisj'ew/
/impynom'en/
/imur'us ymur'us/
/inEgzur'aple/
/inZeN'yr/EntseN'yr/
/ind'igne end'igne ind'inne End'inne/
/indeSifr'aple/
/indebusj'Ew/
/indebw'Ot indeb'Ot endeb'Ot/
/indiZestj'Ew EnditsEstj'Ew/
/indib'is indeb'is/
/indicasj'ew Endicas'iw/Endikasj'Ew/
/indig/
/indign'a endign'a indinn'a Endinn'a/
/indignAsj'ew indinnAs'jew/
/indignit'at indinnit'at/
/indinn'a endinna endig/
/indir'Et/endir'Et/
/indiretOm'en EndirEtOm'en/
/indispOwz'a indispuz'a Endispuz'a/
/indispuzisj'ew/
/indisul'yple/
/indriN'us endriN'us/
/indybit'aple/
/indybitaplom'en/
/indylZensj'a endylZensj'a/
/inebit'aple/
/inefAs'aple/
/ineskyz'aple/
/inesprim'aple/
/inestim'aple/
/inf'et inf'Ekt/enf'Ekt/
/infErn'al ifErn'al/
/infeksj'ew infEtsjEw/EnfEtsj'Ew/
/infett'a enfett'a enfet'a/
/infirmArj'e iMfirmArj'o/
/infurmAsj'ew/
/infyzj'ew/
/ingratit'ydo ingrAtit'ydo/
/inib'i Anyb'i/
/inimik/ (E] nem'ik/nam'ik/
/ins'ylto ens'ylto/
/inspeksj'ew/
/inspet'yr/
/inspett'a inspet'a/
/inspirAsj'ew/
/inst'en ist'en/
/inst'enso ist'enso/
/instity'a istity'a/
/institysj'ew istitysj'ew/
/instry'i istry'i enstry'i estry'i/
/instryksj'ew istryksj'ew Estrytsj'Ew/
/instrym'en enstrym'en istrym'en estrym'en/
/insul'en ensul'en/
/insylt'a ensylt'a ensyrt'a/
/insypurt'aple Ensypurt'aple/
/insyrmunt'aple Ensyrmunt'aple/
/int'ime ent'ime/
/intensj'ew/
/intensjewn'at/
/inter'eses/
/inter'et inter'es intr'et intr'es entr'es/
/inter:'umpre enter:'umpre/
/inter:uZ'a enter:uZ'a enter:uts'a/
/inter:ugasj'ew enter:ugAsj'ew/
/inter:ypsj'ew/
/interd'ire enterd'ire/
/interd'itS enterd'itS/
/interjyrom'en/
/intermin'aple/
/intersesj'Ew/
/intimAsj'ew/
/intimid'a entimid'a/
/intr'igo entr'igo/
/intrudyksj'ew/
/inyt'ille ynyt'ille/
/inytillom'en/
/ir'ago bir'ago bir'ado/
/ir'etSe er'etSe er'edze er'etse/
/ir'u[n]/
/ir'un/
/ir:ebuk'aple/
/ir:ekyz'aple/
/ir:eliZj'ew/
/ir:eliZj'us/
/ir:emedj'aple/
/ir:epAr'aple/
/ir:epruS'aple/
/ir:ezist'iple/
/ir:itosj'ew/
/irAN'adO/
/irAN'e/
/iraN'ado irAN'ado/
/iruN'un/
/irund'Elo birund'Elo/
/is'On is'an/
/is'ak isag'a/
/is'ak/
/is'art/
/is'atS/
/is'else is'erse/
/is'i/
/is'u/
/is'un is'u is'us/
/is'un is'u[]/
/is'un/
/isAg'a isag'a iso'[]a/
/isAg'a/
/isAlAt'a_s iSAlAt'a_s isArAt'a_s isAgAt_a_s/
/isAlOt'a_s isorot'a_s AsAlAt'a_s isAgAt'a_s/
/isArt'a ejsart'a isart'a/
/isArt'u[]/
/isOrt'i/
/isam'a isAm'a isAN'a isAnS'a/
/isart'ado isArt'ado/
/isawr'a isAwr'a/
/isog'ajre/
/istukr'ato/
/isturn'El esturn'El bisturn'El/
/isurd'a/
/isurd'us/
/iw/
/iz'Op izw'Op liz'Ot lizw'Ot izw'Ot/
/iz'Ot izw'Ot liz'at lizw'Ot liz'Op lizw'Op/
/izAl'a gisAl'a jAl'a jul'a juw'a jAg'a izu'a lizu'a/
/izAl'ado gizAl'ado jAl'ado gjAl'ado izu'ado lizu'ado/
/izErb'a/
/iùkal'at eùkal'at/
/iùkarn'at eùkarn'at eùkArn'at/
/iùkarnasj'Ew eùkArnOsj'Ew/
/iùkastr'a eùkAstr'a/
/iùklin'a eùklin'a/
/iùklinAsj'ew eùklinOsj'ew/
/iùkredylit'at iùkredyllit'at/
/iùkumpAr'aple/
/iùkumw'ode/
/iùkunsul'aple/
/iùkur:eZ'iple eùkur:eZ'iple/
/j'Er j'Erk/
/j'Er_mAt'i/
/j'Ewle/'Ewle/'Ewge/j'Ew:e/'Ewse/j'EwsO/'awsO 'Ebul n'Ebul/
/j'Ewlo j'Ewle j'Ewre/
/j'Ewzo/
/j'Olo j'Oro j'alo j'aro j'Owo/
/j'asi/
/j'o:/, /
/j'olo j'ogo j'owo j'aro j'alo/
/jt/tS/ts/
/k'Ambje S'OnZe/
/k'Ambo_bir'a k'ambo_bir'a k'OmbO_bira/
/k'Ambo_leb'a/
/k'Eke/k'Eko/
/k'ErbOs/
/k'Erbo/
/k'Erbos dal kw'Ol/
/k'Erbos k'arbOs/
/k'EtS/
/k'O s t'ut r:AbAstin'a[t] /
/k'O/
/k'Ofre kw'Ofre/
/k'OkO kw'OkO/
/k'Ol kw'Ol/
/k'OlO kw'OlO/
/k'Olo kw'Olo/
/k'Ombo_f'emo/
/k'Op kw'Op/
/k'Or kw'Or k'yr/
/k'OrdO kw'OrdO/
/k'OrnO kw'OrnO/
/k'Ors kw'Ors k'O (r] s/
/k'Ost kw'Ost kw'Osti/
/k'Ost kw'Ost/
/k'OstO kw'Osto/
/k'Osto kw'Osto/
/k'OtO kw'OtO/
/k'OtO kw'Oto/
/k'aLo k'allo/
/k'aNo k'ONo/
/k'ade k'adre/
/k'ajre k'ajde/
/k'al pas kr'ejre Ajs r:eben'ens/
/k'al y (m] b'u (n] rets'ime An AkEl mAl'awte/
/k'als k'aws/
/k'alsOs k'awsOs/
/k'alsos k'awsos/
/k'ambi k'Ombi k'Ombe k'Ambe/
/k'ambo k'Ombo/
/k'amp k'Omp/
/k'an_n'egro/
/k'ande k'Ande/
/k'anos k'Onos/
/k'argO_mj'Ol/
/k'argo/
/k'asO/
/k'aso Zw'Ojo/
/k'aso r:w'Odo/
/k'at g'at/
/k'at sOwb'atSe/
/k'atSo_grAp'al/
/k'atSo_grOp'al/
/k'aw_de_bArd'Ono/
/k'aw_r:'abo/
/k'awfo-p'anso k'awfo_p'enso/
/k'aws k'aw/
/k'erbOj dEl kw'Ol/
/k'erbo/
/k'eùke/
/k'iLo/
/k'il/
/k'inze/
/k'u_ r:'uZo/
/k'ujde k'ujre/
/k'ulse/k'ulso/
/k'unte kw'Onte/
/k'unte kw'onte/
/k'uo k'yo/
/k'uo_bl'Oùko/
/k'uo_furk'at k'yo-furk'at/
/k'uo_r:'uso/
/k'ur:e lA pAtAnt'Elo/patant'eno/
/k'ur:jOs/
/k'urp'u kr'up'u kupr'u/
/k'urto_p'untSo kuntro_pw'ento/
/k'ustjo/
/k'utSo/
/k'uyfO kw'ejfO k'OjfO kw'OjfO/
/k'uze/
/k'yN k'yn/
/k'yNe/
/k'yk kl'yk/
/k'yn bul'es/
/k'yn k'in k'yN k'yNe/
/k'yno b'Estjo / kw'Ono b'estjo/
/k'ynses k 'yntes k'ontes kw'ontes/
/k'yro_bOys'el/
/k'ytO b'w'OrLO/
/k'ytO_bArb'aw/
/kA'r:El/
/kAL'aw/ (/
/kALw'OlO/
/kA_bErg'u[]/
/kAb'al/
/kAb'alo/
/kAb'eko/
/kAbAr'et/
/kAbOn'u/
/kAbOs'u[]/
/kAbOsun'a/
/kAb_Arbul'ajre/
/kAbirw'Olo k'ambo_birw'Olo k'Ombo birw'Olo/
/kAbr'awt/
/kAbr'eto/
/kAbr'eùk/
/kAbr'u[]/
/kAburN'at/
/kAburd'eno/
/kAburdeN'e/
/kAbus'a/
/kAbw'OSo/
/kAbw'OrNo kobw'orNo/
/kAd'El/
/kAd'Elo/
/kAd'ajs/
/kAd'astre/
/kAd'enO/
/kAd'is/
/kAde[]s'a kOders'a kOdestr'a kOdres'a/
/kAdel'art/
/kAdel'at/ [PP_cadelar/cadelat]/
/kAdel'u[]/
/kAdelj'Ejro/
/kAden'El/
/kAden'Elo/
/kAden'Els dEl kw'Ol/
/kAden'Els/
/kAden'edo/
/kAdrOnd'as/
/kAdrandeZ'a/
/kAdul'a kAdOwl'a/
/kAg'ONo/
/kAgO_n'is/
/kAgOr'Elo/
/kAgOr'Ol/
/kAgOr'Oto/
/kAkAr'aw/
/kAl'eLo/
/kAl'endOs/
/kAl'u/
/kAl'uno/
/kAl'yk kAl'y[]/
/kAl'yk kAl'yt kAl'y[]/
/kAl_l'ebo/
/kAl_lOt'u[] kal_lat'u[]/
/kAl_lam'un/ kab_am'un/
/kAl_leb'eto/
/kAlend'at/
/kAlifikAsj'Ew/
/kAlkOd'is/
/kAlkOz'u[]/
/kAlkj'Ejro/
/kAll'ebo kull'ebo/
/kAlrj'o Ab'yre de pek'yNo/
/kAls'ado/
/kAls'atse kOws'atse/
/kAlsin'a kOlzin'a/
/kAlureZ'ado/
/kAm'iZo/
/kAmAlj'Ejros kamaL'EjrOs/
/kAmOj'a kambaj'a/
/kAm[]iN'EjrO/
/kAmb'ado/
/kAmbAlets'a/kAmbAlets'adO/./
/kAmbOZ'u[]/
/kAmbOlj'O/
/kAmbeL'a_s/
/kAmbets'a/
/kAmbjAd'is/
/kAmbjOm'en kAnZom'en SAnZOm'en/
/kAmbo_bir'Olo/kAmbo_birw'Olo/
/kAmiZw'Olo/
/kAmin'ado/
/kAminw'Ol/
/kAmj'as/
/kAmp'Ono/
/kAmp'at/
/kAmpANw'Ol/
/kAmpAn'etos/
/kAmpONw'Ol/
/kAmpeZ'a/
/kAmpets'a/kAmpets'adO/kAmpets'aire/
/kAn'Elo/
/kAn'Ol/
/kAn'ado/
/kAn'elo/
/kAn'eto/
/kAn'i/
/kAn'iLo/
/kAnAl'a/
/kAnOb'al/
/kAnOb'ero kanab'ero kAnOb'elo/
/kAnOb'u/
/kAnObj'ejro/
/kAnOst'Elo/
/kAnd'u/
/kAndel'abre/
/kAnel'a/
/kAnis'u[]/
/kAnt'El kant'El/
/kAnt'a lu gAl'es/
/kAnt'u[]/
/kAntON'es/
/kAnta lu gal'es gAl'es/
/kAntel'et kantel'et/
/kAnto_g'al/
/kAnturleZ'ajre kAnturlets'ajre/
/kAntyrleZ'a kAnturlets'a/
/kAntyrleZ'ajre/
/kAnw'Olo/
/kAp_ab'al/
/kApel'adO kapel'adO/
/kApel'ino kapel'ino/
/kAperg'u[] kap_pErg'u[]/
/kApiN'a/
/kApiN'a_s/
/kApiN'us/
/kApiNets'a/
/kApit'Ono/
/kApj'ejro/
/kApor:'as/
/kApySad'u/
/kAr'ONo kArw'ONo/
/kAr:'Elo/
/kAr:Ojr'u[]/
/kAr:j'Ol kOr:j'Ol kar:j'or /kAr:W'Ol/
/kAr:jOl'ado kAr:Wal'ado/
/kAr:uN'ado/
/kAr:uN'e/
/kAr:usj'e/
/kAr:ys'at/
/kArbOl'in/
/kArbuneZ'a/
/kAribOr'ajre/
/kArk'an/
/kArl'On/
/kArm'as kArOm'as/
/kArnOsj'ejro/
/kArnj'E karN'E/
/kArnys'u/
/kArs'ino/
/kArtOjr'a/
/kArz'i/
/kAsOrul'ado kasarul'ado/
/kAsk'a/
/kAsk'yt/
/kAskON'a/
/kAskOb'el/
/kAskOb'elo/
/kAskObel'a/
/kAskOleZ'a/
/kAskOr:'u[] kiskAr:'u[]/
/kAst'ONos Abur'ibos/
/kAst'Onos/
/kAstAN'ajre/
/kAstON'e[t]/,/
/kAstON'edo/
/kAstON'et/
/kAstONeZ'a/
/kAsteleZ'a/
/kAsteleZ'ajre/
/kAstigom'en/
/kAstoN'ado/
/kAsun'ado/
/kAsw'Ol kaps'Ol/
/kAsw'Olo/
/kAt'al kOtt'al/
/kAt'alo kAtt'alo/
/kAtSod'yro/
/kAws'Elo/
/kAz'ino/
/kAzOd'yro/
/kO'pyt/
/kOLW'Ol/kALW'OlOs/
/kON'a/
/kOb'ado/
/kOb'al/
/kOb'alO/
/kOb'asO/
/kOb'ek/
/kOb'eko/
/kOb'enso/
/kOb'eso/
/kOb'estre/
/kObAn'ajre/
/kObON'ejro/
/kObOl'et/
/kObOl'in/./
/kObOleZ'a/kAbAlets'a/
/kObOn'ado/
/kObOs'Olo kObOs'Oro kObOsw'Olo kOpOysw'Olo/
/kObOs'ydo/
/kObOst'el kabast'el/
/kObOst'el/
/kObOsw'Olo/
/kObeL'ejro/
/kObes'Ono kObes'uno/
/kObiL'ot kAbiLw'Ot/
/kObiL'ot kAbiLw'ot/
/kObiL'u[]/
/kObr'i[t]/
/kObr'ido/
/kObrOs'uno/
/kObrid'a/
/kObus'a/
/kObus'elo/
/kObys'Elo/
/kObys'a/
/kObys'ajre/
/kObys'el/
/kObys'et/
/kObysw'Olo/
/kOd'awlo/
/kOdW'ejso kOdj'Ojso/
/kOdel'a/
/kOdjejr'ajre/
/kOgOr'elO/
/kOjr'ado/
/kOjr'at/
/kOjr'el kejr'el/
/kOjr'uzo kejr'uzo/
/kOjs'ado/
/kOket'atse/
/kOleL'a/
/kOlib'Ot kOlibw'Ot/
/kOls'a kals'a kOws'a kaws'a/
/kOlsig'a/
/kOlzj'e/
/kOmbOZ'u[] kOmbOts'u/
/kOmin'a kamin'a/
/kOmp'is/
/kOnOst'el/
/kOno p'ego/
/kOns'els/
/kOntOr'el/
/kOntOr'iLO/
/kOntOr'idO/kantar'idO/
/kOnto_perd'ize/
/kOntyseZ'a/
/kOntyseZ'ajre/
/kOp'uLo/
/kOp'ySo/
/kOp'yrlo kOp'yllo/
/kOp'yso kOp'ySo/
/kOpOjsw'Ol kobOysw'Ol kObisw'ol/
/kOpel'et/
/kOpel'ino/
/kOpel'u[]/
/kOpr'iso/
/kOpyseZ'a kApysets'a/
/kOpyseZ'ajre kApysets'ajre/
/kOpyz'al/
/kOpyzOd'u kOpyOd'u/
/kOpyzOd'u kOpyZOd'u/
/kOr:'il/
/kOr:'y[]o kOr:'ygo/
/kOr:O_lj'etS kAr:Olj'E[] kar[]lj'EtS/
/kOr:eZod'u kAr:etsAd'u/
/kOr:j'Olo/
/kOr:j'Ot kOr:yg'Ot kOr:j'Ot/
/kOr:j'ejro/
/kOr:jejr'u[] kOr:ejr'u[] kOr:Oyr'u[] kar:ajr'u[]/./
/kOr:jejriZ'ajre kAr:jEjrets'aire/
/kOr:om'ONo kOr:Om'uNo/
/kOr:uL'a/
/kOr:uLOrj'O/
/kOrObin'ado/
/kOrOm'el kOrm'el karam'el/
/kOrOm'elO/
/kOrOm'elo/
/kOrOst'e/
/kOrb'ato/
/kOrbOt'a/
/kOrbOt'at/
/kOrd'ajre/
/kOrd'uLo/
/kOrd'ul kard'ul/
/kOrdOb'El/
/kOrdOb'elo/
/kOrdin'Elo/
/kOrdun'iLo/
/kOrg'et/
/kOrgOd'u/
/kOrkOL'Ot/
/kOrnOst'el/
/kOrnyf'aLo kOrnif'aLo/
/kOrtOjr'ado kartajr'ado/kartEjr'adO/
/kOs'ado/
/kOs'iLo/
/kOs'inO/
/kOsOrw'Olo/
/kOsk'aLo/
/kOskON'ajre/
/kOskOleZ'a kaskareZ'a kOskOrets'a/
/kOskOleZ'ajro/
/kOskOr'El/
/kOskOreleZ'a/
/kOstON'al/
/kOstON'e kOstON'O/
/kOstONeZ'ajre/
/kOstr'ezo/
/kOsw'Olo kas'Oro/
/kOsw'Olo/
/kOt'ar:e kOt'ar:i/
/kOt'ar:e kOt'ar:u/
/kOtOr'ato/
/kOtS'al/
/kOtSOd'ujro/
/kOt_s'ek/
/kOtsO_nj'Ew/
/kOtuliZ'a_s/
/kOtunj'Ejro/
/kOtyr'a/
/kOwdeZ'ado kOlleZ'ado/
/kOwfigj'e/
/kOwfod'is/
/kOwfod'u/
/kOwk'ajre/
/kOwl'eLO, kOwl'iLO kOwr'iLO/
/kOwleZ'a/
/kOwm'a SOwm'a/
/kOwmuz'i komuz'i/
/kOws'a kals'a kAls'a/
/kOwsen'art/
/kOwsinj'w'Ol/
/kOwsj'Ew/
/kOwz'a/
/kOyr'ado/
/kOyrel'et kejrel'et/
/kOz'el/
/kOz'elo/
/kOzj'ejro/
/kW'er kj'Er kjOr kW'Or/
/kW'er kj'Or/
/kW'etS kW'ets kW'E/
/kW'etS kj'otS/
/k[]r'anto/
/k[]rOmbul'a krambul'a/
/k[]rOnt'eno/
/k_'uro/
/k_'yno k_'yNo k_w'oNo/
/k_'ynte k_'onte k_w'onte/
/kaL'a kOL'a/
/kaL'ado kOL'ado/
/kaN'a kAN'a/
/ka[] _r:'utse/
/kab'a kOb'a/
/kab'el kAb'el/
/kab'eso kAb'eso/
/kab'i kOb'i/ [V_causatif/passivable/cabir/cabit/cabida]/
/kab'is kAb'is/
/kab_ bal/
/kab_bAl'at/
/kab_bAlj'Eyro/
/kab_bW'EtS/
/kab_birul'a/
/kab_bw'Ord kapw'Ork/
/kabas'ydo kAbAs'ydo/
/kabes'al kObes'al/
/kaburd'eno kuburdeno/
/kabus'a kAbus'a kAbys'a kabys'a kapeS'a kApeS'a/
/kabysun'a kAbysun'a kabisun'a/
/kad'eno kAd'eno/
/kad'es[] kOd'es[] kOdr'es[] kod'ers kOd'estre/
/kad[O] Owl'as tr'Obo sun kubertujr'as/
/kaden'at kAden'at/
/kadj'ejrO kOdj'ejrO/
/kadr'a kAdr'a/
/kadr'an kAdr'an/
/kag_gr'Os kag_grw'As/
/kag_grw'Os/
/kagar'awlo kAgAr'awlo/
/kaj'Ol kAL'wOl/
/kaj'Ol kaj'Or kojw'Ol koL'Ow/
/kaj'ra kAjr'a/
/kajS'al kojS'al/
/kajr'a kojr'a kejr'a/
/kajr'a kojr'a/
/kajr'u[] kojr'u[]/
/kajs'al kojs'al/
/kajs'u[] kOjs'u[] kejs'u[]/
/kajsj'al/
/kajt'iw kajtj'Ew kA[j]tj'Ew kEjtj'Ew/
/kajtibj'E/
/kajtj'ew/
/kak'et kOk'et/
/kaket'a kOket'a/
/kal despAls'a lu k'ar:i pEr pw'Ojre kArg'a: [A]kel mw'Ople/
/kal dyrb'i lus pel'uses/
/kal pas dOjs'a lO gAb'elo ni lOj g'arbos sys lO t'Er:o ke l'Oj'atSe m'OnZo lu gr'O/
/kal pas pl'AnZe un j'Ow pEr ym bj'Ow/
/kal retw'Ors Akel fj'Ol/
/kal tsAm'aj refyd'a l'awmw'OrnO Az ym p'awre/
/kal'Os kal'us kOlw'Os/
/kal'Os/kalw'Os/
/kal'itre kAl'itre/
/kal'yk kAl'yt kAl'y /
/kal_leb'a kAl_leb'a/
/kalad'a kAlAd'a/
/kalf'a kawf'a kOwf'a/
/kalf'atse kawf'atse kOwf'atse/
/kalit'at kolit'at/
/kalk'a kawk'a kOlk'a/
/kalkj'e kAlkj'e/
/kalt/kawt/k'aldo/k'awdo/
/kam'art kOm'art/
/kam'i kAm'i/
/kam_mOrt'El/
/kamaj'a/
/kambelj'e kAmbelj'e/
/kambj'a kAmbj'a SOnZ'a kAnZ'a/
/kambj'a_s kAmbj'a_s/
/kamin'al kOmin'al/
/kamp'aNo kAmp'aNo/
/kamp'et kAmp'et/
/kamp'is kOmp'is/
/kampaN'Ol kAmpAN'Ol kAmpANw'Ol/
/kampaN'art kAmpoN'art/
/kampaN'e kOmpON'e/
/kamufl'et kOmufl'et/
/kan'El kAn'el/
/kan'OlO kAnw'OlO kAn'OlO/
/kan'Olo kan'Oro/
/kan'aLo kAn'aLo/
/kan'al kAn'al/
/kan'art kAn'art/
/kan'i kAn'i/
/kan'yt kAn'yt/
/kanAb'erO kAnAb'ErO kanab'erO kAnAb'yrO karab'eno karb'eno karab'enO krab'enO/
/kan_n'egre/
/kanar'i[] kAnAr'i[]/
/kanar'ino kAnOr'ino/
/kand'Elo kOnd'Elo/
/kandel'abre/
/kandel'ajre kAndel'ajre/
/kandelj'Ejro kAndelj'Ejro kandarj'EjrO/
/kaniL'at kAniL'at/
/kaniL'at kOniL'at/
/kansoun'eto kOnsun'eto/
/kansun'a kOnsun'a/
/kant'a kOnt'a/
/kant'adokAnt'ado/
/kant'atse kOnt'atse/
/kant'u kOnt'u/
/kant'u[] kOnt'u[]/
/kantal'es kAntOl'es/
/kantal'ezo kAntOl'ezo/
/kantar'elo kOnt Ar'elo/
/kantiN'ejro kAntiN'ejro/
/kantj'Emo kOntj'Emo/
/kantuN'e kAntuN'e/
/kantuN'e kOntuN'e/
/kantun'ado kAntun'ado/
/kantun'at kAntun'at/
/kantysj'e kOntysj'e/
/kanun'ado kOnun'ado/
/kap'El kOp'El/
/kap'apple kOp'apple/
/kap'u[] kOp'u[]/
/kap'yso kap'ySo kOp'ySo/
/kapel'a[] kApel'a[] kApel'O[]/
/kapel'at kApel'at/
/kapel'ino kOpel'ino/
/kapelets'a kopelets'a/
/kapit'a kApit'a/
/kapit'a kOpit'a/
/kapit'al kOpit'al/
/kapit'ani kApit'ani kApit'One kapit'ane/
/kapit'u[] kOpit'u kOpit'ul/
/kapj'al kAp'al kApj'El kApj'Ow/
/kapyS'i[n] kOpyS'i[]/
/kapyts'a kOpyts'a kopy'a kopyZ'a kOpyz'a/
/kapyz'ajre kOpy'ajre kOpyz'ajre kOpyZ'ajreL kOpyS'ajre/
/kar'el kAl'el/
/kar'emo kOr'emo/
/kar:'Elo kAr:'Elo kur:'Elo/
/kar:'Elo kOr'Elo/
/kar:'Elo kOr:'Elo/
/kar:'a kAr:'a/
/kar:'ado kOr:'ado/
/kar:'al kAr:'al/
/kar:'al kAr:'al/./
/kar:'as kAr:'as/
/kar:'at kAr:'at/
/kar:'eto kAr:'eto/
/kar:as'a kAr:Os'a/
/kar:eZ'a kAr:eZ'a kAr:ets'a/
/kar:et'ado kAr:et'ado/
/kar:eteZ'a kOr:eteZ'a kAr:etets'a/
/kar:etj'al kOr:etj'al/
/kar:etj'e kOretj'e/
/kar:j'Ejro/
/kar:jul'a kOr:jul'a/
/karabir'a kArObir'a/
/karam'iLo kArOm'iLo k[]rOm'iLo/
/karb'ato kOrb'ato/
/karb'u[] kArb'u[]/
/karbuN'e kOrbunj'e/
/karbuN'ejro kArbuN'ejro/
/karbun'a[t] kOrbun'a[t]/
/karbun'at kOrbun'at/
/kard'a kOrd'a/
/kard'ajre/
/kard'ino kOrd'ino/
/kard'uLo/
/kard'ys kArd'ys/
/kard'ys kOrd'ys/
/kardoun'iLo kOrdun'iLo/
/kareZ'ajre /koreZ'ajre kAr:ets'ajre/
/kares'a kOres'a/
/karestj'e kOrestj'e/
/karestj'us kArestj'us/
/karg'a kOrg'a/
/karib'ari kOrib'ari/
/karib'umbo/
/karit'at kOrit'at/
/karj'Olo kOr:j'Olo/
/kark'aso kOrk'aso/
/karl'Oto kOrl'oto kOrlw'Oto/
/karm'al krem'al kOrm'al krOm'al krum'al/
/karmaL'ejrOs/
/karmaL'u[] kOrmoL'u[] kremaL'u[] krumoL'u[]/
/karmaN'olo kOrmONw'olo kOrmOj'olo/
/karn'aso kArn'aso/
/karn'yt kOrn'yt/
/karnab'al kOrnOb'al/
/karnabal'ado kOrnObOl'ado/
/karnasarj'e/
/karnasj'e/kArnOsj'e/
/karnis'u/
/karp'a kOrp'a/
/karp'al kOrp'al karp'an kOrp'an/
/kart'aple kOrt'aple/
/kartajr'ado kOrtOjr'ado/
/kartj'e kArtj'e/
/kas'ErgOs kans'ErgOs/
/kas'Olo kAs'Olo kAsw'Olo/
/kas'a kAs'a/
/kas'ajre kOs'ajre/
/kas'iLo/
/kaserw'Olo/
/kaskab'El kAskOb'El/
/kaskal'ado/
/kaskareZ'a kOskOreZ'a kOskOleZ'a/
/kast'aN kast'a[]/
/kast'aNo kAst'ONo/
/kast'a[]/
/kast'el kOst'el/
/kastaN'a kAstON'a/
/kastaN'e/
/kastaN'u[] kAstAN'u/
/kastig'a kOstj'a/
/kastr'u[] kAstr'u[]/
/kat'et kOt'et/
/katS'a kAtS'a/
/katS'a/kAts'a/
/katapl'awme kAtOpl'azmo/
/katar:'us kOtOr:'us/
/katim'Elo gatim'Elo kOwtim'Elo kOtim'Elo gitOm'Elo/ gAndim'elo/
/katrij'emo kAtrij'emo/
/katun'a kOtun'a gatun'a/
/kawL'ejrO kOwL'ejrO/
/kaw_mar'in kAw_mAr'i/
/kawdeZ'a kOwdeZ'a kalle'Za kAlleZ'a kallets'a/
/kawk'a kOwk'a kOlk'a/
/kawl'et kOwl'et/
/kawm'a kOwm'a/
/kawm'at kOwm'at/
/kawmuz'i/
/kaws'ano/
/kaz'a kAz'a/
/kaz'al kAz'al/
/kaùk'an kAùk'an/
/kaùkanj'e kANkON'e/
/ke debendr'Ow Akeles ef'Ans / pek'ajre/
/ke fA lO r:'eno (A] l k'O / se lu g'afo / plO li (E] st'o/
/ke l'Oj b'A l'Oj f'A/
/kejr'u[] kAjr'u[] kOjr'u[]/
/kejrel'et/
/kejt'ibo/
/kejtibj'e/
/kest'a kist'a/
/kestj'ew/
/kestjewn'a/
/keùk'u[]/
/ki e EdziZ'a/
/kiL'a lOs kAmp'Onos/
/kiL'a/
/kiL'et/
/kiL'eto/
/kiL'u/
/kiL'un'a/
/kiLAr'El kiLar'El kiLOr'El/
/kiN'u/
/kik'On kikw'On tikw'On kuk'On/
/kikum'et/
/kint'us/
/kinz'eno/
/kinzen'ado/
/kinzj'Eme/
/kist'u/
/kistuN'E/
/kit'anso kit'Onso/
/kitS'a/kits'a/kis'a/
/kitans'a kitons'a/
/kiùkArlutj'Ejro/
/kiùkOrl'eto/
/kiùkarl'oto kiùkArl'Oto/
/kiùkir'il/
/kj'Ew_pujr'it/
/kj'ew tS'ul k'iw k'yw/
/kj'ew_bl'On/
/kj'ew_byf'us/
/kjEw_bl'Aù/
/kj_'o_p'e/tj_'o_p'e/,/
/kl'Op'et klOp'eto/
/kl'apo/
/kl'astro/
/kl'uko/
/kl'up/
/kl'ytO_m'awO/
/klAp'ajre/
/klAp'as/
/klOb'enk/
/klOb'eto klAp'etO/
/klObeL'e/
/klObeL'ejro/
/klObel'a/
/klOf'a/
/klOf'ado/
/klOf'el/
/klOp'a/
/klOp'et/
/klOp'iso/
/klOp'yt/
/klW'EtS kl[]'EtS/
/klWets'a kl[]ets'a /klyts'a/
/klab'a klOb'a/
/klab'el klOb'el/
/klap'a klOp'a/
/klap'ajre/klAp'ajre/
/klap'as klOp'as/
/klap'u[] klOp'u[]/
/klapasj'EjrO klApAsj'EjOo/
/klawf'i klOwf'i/
/klawf'it kluf'it/
/klawp'eyro klawp'ejdo/
/klenS'a/
/klusk'et krusk'et/
/klw'Osk/
/klw'Osko/
/klw'otSO/
/klyS'a/klWeS'a/kleS'a/
/klySj'e/
/koLul'a/
/kobek'u[]/
/kobiL'a/
/kobir'u[]/
/kobw'OrNo/ [SFSG cabornha PROX_caforna/cafoire]/
/kodul'as/kOdOwl'as/
/kojrelj'ejro kejrilj'ejro/
/kolzinj'e/
/kopyzod'u kopyod'u/
/koriLun'a/
/kort'ujro/
/kotar:'us/
/koyr'el kejr'el /
/kr'EllO krj'EwlO krj'EwdO kr'EgO krEdO kr'E[]O kr'ESO kr'El/
/kr'Ok krw'Ok/
/kr'OllO krw'OllO kOr'Ollo /kr'ulO kr'awlO/
/kr'Ollo kr'Olo krw'Olo/
/kr'Ollo krw'Ollo kor'Ollo/
/kr'Os krw'Os krw'Oj/
/kr'Oso krw'Oso/
/kr'Ot krw'Ot kl'Ot/
/kr'Oto krw'Oto/
/kr'Oto/
/kr'OzO krw'OzO/
/kr'aku kar'aku/
/kr'ambO kr'OmbO k'ambrO k'AmbrO/
/kr'ampO gr'ampO gar:ambO/
/kr'ampo grampo gr'Ompo/
/kr'ampo/
/kr'apo/
/kr'aùk kr'Oùk kr'Où[]/
/kr'ebO_k'Or kr'ebO_kw'Or/
/kr'edi/
/kr'ejses/
/kr'estO_ d'uble/
/kr'esto_b'es/
/kr'iùko gr'iùkO/
/kr'ys krj'ew/
/kr'yskos k'yskos/
/krAmOz'u[]/
/krAsk'al/
/krAsk'atse krAk'atse/
/krAtOr'Elo/
/krOnet'at/
/krOp'al bul'en[]/
/kraS'a krOS'a/
/krak'a krAk'a/
/krak'ando krOk'ando/
/krakom'en krAkOm'en/
/kram'at krOm'at/
/kras'i krAs'i/
/krebOd'u/
/krebo_k'O/
/krejser'us/
/krell'a krjew'a krijewd'a/
/kremAL'a/
/kremAL'as kArmAL'as krumoL'as/
/kremOz'u/
/krin'aso kriN'aso/
/krinj'Ejro kriN'EjrO/
/krispOsj'ew/./
/krub'imbo/
/kruk'et/
/krukAr'el/
/krump'a nO p'ipo/
/krump'a (y] nO pul'inO/
/krump'a nO r:eliùgw'OtO/
/krumpOd'is/
/krumpa nO kw'artO/
/krupj'u[] gurpj'u[]/
/krust'u[]/
/krut'u/
/krw'Ok/
/kryb'i krub'i kubr'i/
/krypArL'as/
/krys'en/
/krys'i/
/krysent'eno krysent'elo kyrsent'eno/
/ku'ado kw'adO/
/ku'art/
/ku/
/kuMfrajrj'e kuMfrOjrj'e kuMfrajrj'o kuMfrajr'io/
/kuMfyzj'ew/
/kuN'Ol kuN'Ow/
/kuZ'u guZ'u/
/kuard'a kuOrd'a/
/kub'a ku'a/
/kubert'u/
/kubert'u[]/
/kubezeZ'a/
/kud'eù/
/kud'uN/kuduù/kud'uNO/
/kud'urs kud'ur/
/kudj'al kudj'ar kudj'Ol/
/kudj'e/
/kuduN'a[] /
/kuduN'e kudumj'e/
/kuf'elO kyf'elO/
/kuf'i guf'i/
/kuf'it/
/kufes'iw kufesj'ew/
/kuflOz'u/
/kugOm'El/
/kujdeZ'a/ kujreZ'a/
/kujf'a kwejf'a/
/kujs'i[] kwejs'i[] kwes'i[]/
/kujs'i[]/
/kujs'ino/
/kujuN'E/
/kuk'i[]/
/kuk'urlO_ r'uZo/
/kuk'urlo fw'Olo/
/kuk'urlo/
/kukAr:'yn/
/kukin'as/
/kukinOrj'e kukinOrj'o/
/kukuN'Ejro/
/kukum'Elo/
/kukur'Elo/
/kukur'aLo/
/kul'Obre kulw'Obre/
/kul'art/
/kul'az_'Ok/
/kulAd'u/
/kulOd'u/
/kulOrd'a/
/kulOz'u[]/
/kulad'u kulOd'u/
/kularj'e/kularj'O/
/kulindr'u[] kulint'u[] gulint'u[]/
/kull'uk/
/kullasj'Ew/
/kullet'u/
/kullett'u/
/kulom'El kugAm'El kuom'El kugum'Ew kurgum'Ew kukum'El/
/kuls'Ero jus'enO/
/kuls'ero kuls'edo/
/kuls'ero/
/kulumb'et krumb'et/
/kum'OdO kumw'Odo/
/kum'Ode kumw'Ode/
/kum'andO kum'Ondo/
/kum'ul kumb'ul/
/kum'y[] kum'yt/
/kumand'a kumOnd'a/
/kumandam'en[] kumAndOm'en[] /
/kumbensj'Ew/
/kumbersasj'Ew/
/kumbersj'Ew/
/kumbersj'Ews kumbylsj'Ews/
/kumbor'Elo/
/kumens'a/
/kumens'u[]/
/kumensom'en[]/
/kumesj'Ew/
/kumesjewn'ari/
/kump'OrtO kumpw'Orto/
/kumpArt'i/
/kumpON'u[]/
/kumpOr'a kumpar'a/
/kumpOs'a/
/kumpan'atse kumpOn'atse/
/kumpar'able kumpOr'able/
/kumparaz'u[] kumpOrOz'u[]/
/kumpartim'en|] kumpOrtim'en[]/
/kumpat'i kumpAt'i/
/kumpatis'en[] kumpAtis'en[]/
/kumpejr'atse kumpayr'atse kumpOjr'atse/
/kumpensasj'Ew/
/kumpisAd'yro/
/kumpl'Ot kumplw'Ot/
/kumplAz'en[]/
/kumplAz'enso/
/kumplOz'en kumplaz'en kumplez'en/
/kumpleksj'Ew/
/kumplikasj'Ew/
/kumposj'Ew/
/kumul'yn kumbl'yn/
/kumynj'Ew/
/kun'ayse kun'ejse kun'ujse/
/kun'ejse kun'ujse kun'ese kun'eSe kun'ise/
/kunZestj'Ew/
/kunZj'Ejro kunZ'Ejro kynj'Ejro/
/kund'ytSo kund'yjto kund'ykto/
/kuneyS'enso Kunujs'enso/
/kuns'ergOs kuns'erbi/
/kunsentom'en/
/kunserbOsj'Ew/
/kuntOd'u/
/kuntOrull'a/
/kuntaZj'Ew/
/kuntestasj'ew/
/kuntorw'Olle kuntOr'Olle/
/kuntr/
/kuntrOrj'a/
/kuntrat'a kuntrOtt'a/
/kuntrisj'Ew/
/kuntro_k'Op kuntro_kw'Op/
/kuntrobAndj'e/
/kuntrodiksj'Ew/
/kuntrofw'Ort/
/kuntrokAr:'a/
/kuntrop'un kuntrop'yn/
/kuntroprw'Obo/
/kuntropw'OtSo/
/kunyltasj'ew/
/kup'Ews/
/kupOd'is/
/kupOd'yro/
/kupOr'Elo/
/kupOseZ'a kupAsets'a/
/kupom'en/
/kur'a/
/kur'atse/
/kur:'eZo/
/kur:'ento kur:'anto/
/kur:Otj'e/
/kur:eZ'at/
/kur:eZw'OlO kur:eZ'OlO kur:iZw'OlO/ ,/
/kur:iw'a/
/kurbOt'yro/
/kurduN'E/
/kurentOm'en/
/kurentj'e kulentj'e kulintj'e gulintj'e kurintj'e/
/kurint'u[] kurent'u/
/kurint'u[] kurent'u[] gurind'u[]/
/kurkOtS'a kurkOtS'a/,/
/kurkOtS'ado kurkitS'ado/
/kurkujs'u[]/
/kursent'eno/
/kurt'i/
/kurtOn'Elo/
/kurt_Al'e[]/
/kurt_Al'eno/
/kurw'OlO/
/kurw'Olo/
/kus'ErgOs kuls'ErgOs kans'ErgOs kusel'ErgOs/
/kus'el kuns'el/
/kuskripsj'Ew/
/kusol'Ergos/
/kusternasj'Ew/
/kustr'enS kustr'inS/
/kustr'ent/
/kustyg'at/
/kut'El a dwOj m'Os/
/kut'a/
/kut'al/kut'aw/
/kut'i[]/
/kuz'ibu kuzib'ul/
/kuzez'u[]/
/kuùgreg'a kuùgre'a kuùgri'a/
/kw'AtSo_g'atS/
/kw'El/
/kw'O s pas sO m'Emes/
/kw'O s tuts'un lA mEmO k'Awzo/
/kw'Ojno k'ujno kw'EjnO/
/kw'Ojre kw'ejre kW'ejre/
/kw'Oko k'OkO/
/kw'Ol de b'ako/
/kw'OlO k'OlO/
/kw'OlO/
/kw'Ol_t'Orse/
/kw'One_ke sj'ago/
/kw'Ontes kw'Onses/
/kw'Or_s'ek/
/kw'OrdO/
/kw'OrdO_biLOd'ujrO/
/kw'Ordo bOlOd'ujro/
/kw'OrnO/
/kw'Osu[] k'Osu[] kw'Osul/
/kw'Osu[]/
/kw'al/
/kw'alkOz_'ysOs kw'alkOz_'ynOs/
/kw'alke/kw'alka kw'awke/kw'awkO/
/kw'alkez_'ys kw'alkez_'yses/
/kw'an kw'On/
/kw'ar:u/
/kw'arto/
/kw'atre/
/kw'atryplo kwotr'yplo/
/kw'ejso kW'ejso k'EisO kj'Ojso/
/kw'etO kW'etO k'ujtO kw'itO/
/kw'eto/
/kw'ito_r:'uso/
/kw'on kw'an/
/kwAnte pAtS'ako/
/kwO_j ajs'i/
/kwO_j ly'en/
/kwOn lu regurd'et fA tres t'urs Al d'et l'AniL'u[] e lo f'edo m'Antsu[] lur sAdul'et/
/kwOn p'askos serOw beùg'ydos/
/kwOn pl'Ow syl r 'On / pl'ow syl bul'On/
/kwOnt_An_Akw'O_z-'awtre/
/kwal kwaw/kw'alO/
/kwalk'yn kwawk'y[n] kuk'yù/
/kwart'u kwArt'u/
/kwartajr'ado kwArtOjr'ado kwartEjr'ado/
/kyN'a kuN'a/
/kyN'at/
/kyZ'a kynZ'a/
/kybr'ido kubr'ido/
/kybriz'u[] kubriz'u/
/kyf''Elo kyf''Erlo/
/kyf'ElO kuf'Elo kyf'Erlo/
/kyn'i/
/kyrAd'u/
/kyrOd'yros/
/kyrbelOd'yros/
/kyrod'u/
/kyrodun'at/
/kys'u kis'u/
/kysun'a kisun'a/
/kyt'a kyk'a klyk'a/
/kyturleZ'a kyturledz'a/
/l 'Ert s'ent a r:esklOwf'it/
/l 'awbo puNe/p'untse/
/l Akl'u[n] del mAt'i deb'iNo de pl'etso Al despert'i/
/l AmAr'Ono/
/l Ow pas g'ajre plur'at/
/l awbo punts'etso/
/l est'elo dej misunj'es/
/l'Awdo l'owzo lw'ezo l'Ozo l'Ojzo l'w'Ozo/
/l'Efre/
/l'Ek/
/l'Eko_fr'Oto l'Eko_frw'Oto l'eko_frw'Ojo/
/l'Ogo/lw'Ogo/
/l'Ok lW'Ok L'Ok/
/l'Oko al'Oko Alw'Oko/
/l'Opi/
/l'Owzo/
/l'aj l'ajo l'agi/
/l'aj l'ej/
/l'aj l'oj/
/l'ambi AlOmb'ik/
/l'ando l'Ando/
/l'ano l'Ono/
/l'argo Al'argo L'argO/
/l'art/
/l'as/
/l'atSe_kur:ed'u l'atSe_kur:eb'ul l'atSe_kur:eZ'u l'atS_eskureb'u/
/l'aw (r] l'Ow (r] l'awre/
/l'awzo l'Owzo l'Ozo/
/l'awzo l'Owzo/
/l'eNo l'iNo/
/l'eNo/
/l'ebo/
/l'ej serk'at pert'ut sAn lu pude trub'a ellW'ok/
/l'eko l'ego/
/l'empe l'eMfr/
/l'ent l'ant/
/l'eso l'esjo/
/l'esto l'esko l'isko l'isto/
/l'et/
/l'etS l'es/
/l'ewZo lj'ewZo/
/l'ewnO 'ewnO EwrO/
/l'i/
/l'impo/
/l'inZe l'enZi/
/l'inZe l'irge/
/l'ins'Ol linsw'Ol lensw'Ol densw'Ol/
/l'ire l'ize l'ide l'is l'i el'i /
/l'is l'ize/
/l'isko l'esko/
/l'iwt/
/l'jetS L'Et l'Et/
/l'ujro l'ujrjo l'utro/
/l'umbrO dej nuj'es ej mis'Onto pEl m'undo Am'aj pEl lOs pl'AntOs/
/l'up_gAr'u lupOr'u/
/l'yn/
/l'ytSo/
/lA l'yn es pArg'ado / plAwr'O dem'O/
/lAb'ANo/
/lAb'As'is lab'asis/
/lAb'ando b'ando aleb'andro/
/lAb'ays/
/lAbAd'u/
/lAbAr'aso/
/lAbAr'et/
/lAbAz'u/
/lAj fl'us n'wOlu/
/lAmb'urdo/
/lAmbineZ'a/
/lAmbj'art/
/lAmbjArdeZ'a/
/lAment'aple/
/lAmp'awto/
/lAn'ajre/
/lAn'iso lan'iso/
/lAnZj'e/
/lAndinj'Ejro/
/lAndisj'Ejro/
/lAns'il/
/lAnseZ'ado/
/lAp'et/
/lApAs'us/
/lAr'as/
/lArZ'u larZ'u/
/lArg'us/
/lArgyr'al Argyr'al/
/lAs'et las'et/
/lAtS'in/
/lAtS'u[] lOts'u/
/lAtS'us/
/lAtS'yskle/
/lAtSeZ'a/
/lAtSejr'u lAtSjejr'u lAtSOjr'u/
/lAtSint'a/
/lAtSint'u/
/lAtSj'Ejro/
/lAtSj'e/
/lAtSj'ejro/
/lAtSjEjr'u/
/lAtin'ado/
/lAwN'a laN'a lAN'a/
/lAwN'ajre/
/lAwz'erdo lAwz'erto/
/lAwzj'e/
/lEwZj'e lawZj'e lOwZj'e/
/lO bw'Oro r:ebumb'is syl pw'Onde/
/lO d'amo frAùko/
/lO l'yno fA p'arge/fO p'ar[]e/
/lO lengo_d_w'Oko/
/lO m'O_[]sk'er:o/
/lO p'Ejro dEl fW'Ok/
/lO pryd'enso nw'Os pas tsam'aj/
/lO t'elO se ret'iro en lO blOnSj'en/
/lOj f'edo[] /luj_z'Ome[]/
/lOj f'edo[s] se r:Am'elu kwOn Ow p'Ow/
/lOj k'erbOj dal kw'Ol/
/lOj m'Os pAt'uflos/./
/lOjsw'Olos/
/lOs kw'atre kw'artOs fOw lA sestjOjr'adO/
/lOs tr'yfoz abj'Ow 3Al'at mez_'aro rebr'yLu/
/lOwZjEjrom'en/
/lOwzj'Ejro/
/lOwzw'Oto/
/lW'en l'en lj'Ont/
/lW'en lWEntS l'en lj'On lj'Ont l'On/
/l_'aj o pur:'i lOj r:As'ino[] dejz 'awbre[s] /
/lab'a lAb'a/
/lab'ajro lAb'ajro/
/lab'ur lAb'ur l'Aw[r]/
/labad'u lAbAd'u/
/labad'yros lAbOd'yros/
/labam'en lAbOm'en/
/labas'is lAbOs'is/
/laburj'us lAburj'us/
/ladrarj'e ladrarj'O/
/ladrarj'e ladrarj'o lAdrOrj'e/
/laj'a lOj'a/
/laj'at loj'at alaj'at/
/laj'eto lAj'eto/
/lajs'a lojs'a dejs'a dAjs'a/
/lajs'an lOjs'an/
/lajs'at lojs'at/
/lajs'olos lojsw'olos/
/lak'ay lAk'aj/
/lall'Ero/
/lambin'a lAmbin'a/
/lambj'ard'yn lAmbjArd'yn/
/lambr'is lAmbr'is/
/lambrin'a_se/
/lament'a lAment'a/
/lamentasj'ew lAmentosj'ew/
/lamin'a lAmin'a/
/lamp'a lAmp'a/
/lamp'awto lAmp'awto/
/lamp'awto lomp'awto lemp'awto limp'awto/
/lamp'udo lamb'udo/
/lampard'us lAmpOrd'us/
/lan'at lOn'at/
/lan'yt lAn'yt/
/lanZj'e lAnZj'e lAnzj'e lawZ'e/
/land'as lAnd'as/
/land'is lAnd'is LOnd'is/
/lans'a lAns'a/
/lans'et lOns'et/
/lans'eto lOns'eto/
/lanterneZ'a lAnterneZ'a/
/lap'as lAp'as/
/lap'i (n] lAp'i (n] /
/lapar'aso lApAr'aso/
/lapiN'Ejro lApiN'Ejro/
/lapid'a lApid'a/
/lapin'a lApin'a/
/lapin'ado lApin'ado/
/larZ'eso lArZ'eso/./
/larb'es lArb'es/
/lard'a lArd'a/
/lard'u lArd'u[]/
/lardiN'us lArdiN 'us/
/lardiN'us lArdiN'us/
/larm'a lArm'a/
/las laz lOj lej lejz/
/las'a lAs'a/
/lat'ado lAt'ado/
/lat'i[] lAt'i[]/
/lat'u lAt'u[]/
/latS'aw lotS'aw/
/latS'et lAtS'et/
/latS'ygo lAtS'ygo latS'yo lOtS'yo/
/latSj'e lAtSj'e/
/latinizasj'ew/
/lawd'a lawz'a/
/lawr'a lAwr'a/
/lawr'a lOwr'a/
/lawr'ado lAwr'ado/
/lawr'ajre lAwr'ajre/
/lawrj'Ejro lAwrj'Ejro/
/lawrj'e lOwrj'e/
/laws'et/lAws'et lews'et/
/lawz'a lOwz'a/
/lawz'ajre lAwz'ajre/
/lawz'iLo lOwz'iLo/
/laùg'i_s lOùg'i_s land'i_s/
/laùg'usto lOùg'usto liùg'usto/
/laùgim'en loùgim'en/
/laùgis'en lOùgis'en[]/
/leN'E/
/leZ'i ledz'i lez'i/
/leZj'ew/
/leb'ado/
/leb'an leb'On/
/leb'et/
/lebAd'u/
/lebr'aw/
/lebr'awdo/
/lebrAt'a/
/lebrAt'ado/
/lebrOwd'u/
/led'u/
/led[]r'u/
/leder'u/
/legAt'ari/
/lej'al lej'aw lij'al/
/leko_frw'Ojo/
/lendem'O[]/
/lengAteZ'a leùgOtets'a/
/lentom'en/
/lep'ego lyp'ego yp'eGO up'eGO lup'eGo lip'eGO/
/les'un lays'un lOjs'un lejs'u/
/lesj'ew lisj'ew/
/lestom'en/
/lewZj'e lOwZj'e lAwZj'e lawZ'e lOwzj'e/
/ley mu't'us e lej f'edos/
/lez'ego/
/lez'eno lyz'eno alz'eno/
/leùgAteZ'ajre/
/leùgets'a/
/li i/
/li m'Aùko [y]n 'unso Al d'et grw'Os/
/li n a sAk'at On lu bAst'u/
/liAz'u liez'u[]/
/li_[]n dj'et/
/li_[]n dun'et/
/li_n sok'et syz lAz Aùkos/
/liberot'yr/
/librAm'en/
/librArj'e librArj'O/
/lig'a lij'a/
/ligAd'yro/
/lij'An L'oN/
/lijAd'u/
/lik'Ol likw'Ol/
/lik'ide lek'ide/
/likidAsj'ew/
/lil'a lill'a/
/lim'ando lim'Ondo/
/lim'awko mil'awko min'awko lim'aso/
/lim'awko/
/limp'ado/
/limpAr'us/
/lin'Ot linw'Ot/
/lin'Oto linw'Oto/
/linZArj'e/
/lind'as lynd'a lynd'ar lend'at/
/liparj'e/
/lisib'us/
/litAn'ios/
/liz'Ert lyz'Erp/
/liz'a aliz'a Aliz'a/
/lj'Ewte/
/lj'ewro/
/ljewr'a/
/lo genolh me fa mal/
/lo k'ambi femen'Elo/
/lo munt'adO es r:'etto/
/lo puntS'ydo/
/lo t'elo se r:et'iro en lO lAb'en/
/lojzAN'elOzelujz'Ome (s] /
/los autres quatre/
/lot'is/
/loz giN'etos/
/lu b'en dEl r:'On / d'yro tut l 'On/
/lu b'i s_em b'A/
/lu b'in plegAd'is/
/lu bl'at ez Al reborw'o/
/lu dim'entse dejs r:Amp'Ans/
/lu kAm'i es pl'e de p'uso/
/lu kal men'a a lO fj'ejro/
/lu krum'al bwOl eskArn'i loZ AndeL'ejros/
/lu kw'Ol dal p'e/
/lu li dir'ej/
/lu lyg'art de l'awbo/
/lu mAr'i AmAd'yro lus r:Az'is/
/lu nw'Ostre mus'y/
/lu nw'Ostre/
/lu p'astre/
/lu pOwt'u de lA m'O/
/lu paw[] metj'Ow k Ab'en/
/lu paw_metj'ew k Ab'en/
/lu pel'u de l W'El/
/lu r:Ast'el de l'esk'inO/
/lu r:elw'OtSe A pik'a (t] treZ 'uros/
/lu tsin'ul me fa m'al/
/lu tup'i kum'enso de r'ejre/
/lu u/
/lu'anZo/
/lu'aple/
/lu/
/luZ W'els me pArpAl'etsu/
/lu_[]n dun'et/
/lu_d Akw'o/
/lu_gr'an lu_gr'On/
/lubAt'a/
/lubAt'ado/
/lubAt'ibu/
/lubAt'u/
/lubatj'Ejro lubAtj'Ejro/
/lubotj'e/
/lug'a lu'a/
/lug'a_s/
/luj bl'ats Ow b'unO (A] pAr'enso/
/luj by'Ows e lOj l'ebrOs/
/luj r:es'awts fOw per'i loj r:w'Odos/
/lukAlizAsj'ew/
/lur u dij'eri/
/lus k'Os Ak'ursu lAj l'éEbres/
/lus les lej luj lyj luyz ly'z lyjz/
/lus p'is f'Ow pas de r'ubes/
/lus pitS'ots r:j'Ews fOw lOs gr'Ondos r:ebj'Ejros/
/lus pj'als/
/luz er'Ans/
/luz u dij'eri/
/luz'a lwez'a/
/luùg'aNo luùg'oNo/
/lw'i_d'or lib'or/
/lyArdeZ'a lygArdeZ'a lygardeZ'a/
/lyZ'i lyz'i/
/lyg'art lyg'ar ly'ar/
/lyj mut'us e lOj f'edOs/
/lyk'ano lyk'Ono/
/lyk'et alyk'et Alyk'et/
/lyksyrj'us/
/lym'jEjro lymj'Ero/
/lymen'ado lemen'ado/
/lyn'eto lawn'eto/
/lynAz'u[]/
/lytS'a luts'a/
/lytS'a/
/lytS'ayre/
/lytS'etos/
/lytSod'ujros/
/lyz'Erp lyz'Er liz'Ert/
/lyz'ido lyZ'ido/
/m A_sAk'at y (n] r:egAN'al/
/m'Alo/
/m'EdZe/
/m'EdZo/
/m'Ekres/
/m'El m'Ew mj'Al/
/m'Elso mj'also/
/m'Er m'Eri/
/m'Ere m'Er:i mEri/
/m'Erle Ejg'at/
/m'Erle m'ErLe m'ErLo/
/m'Erlo m'ErLo/
/m'Ew/
/m'Odo mw'Odo/
/m'Ojre mw'Ojre amw'Ojre Amw'Ojre mw'Ejre Amw'ejre/
/m'Ol m'wOl/
/m'Oldre mw'Oldre m'Olre m'Or:e/
/m'Olle mw'Olle m'ulle/
/m'Olle mw'Olle/
/m'Olo mw'Olo/
/m'Olto m'Owto mw'Olto/
/m'Ople mw'Ople/
/m'Ors mw'Ors/
/m'Ort mw'Ort/
/m'Ostro mw'Ostro/
/m'Owre m'Ojre am'Ojre Amw'Ojre mw'Ojre mw'ejre Amw'ejre/
/m'Owre mw'Ojre m'Ojre am'Owre am'Ojre Am'Ojre Amw'Ejre/
/m'Oùko tres p'yos An Akel r:Ast'El/
/m'aL m'al/
/m'aZe/m'aZO/
/m'a[] m'an m'O[]/
/m'aj m'ajt/
/m'ajre m'ajde/
/m'ajses/
/m'ajso m'Ojso/
/m'ajt mEjt m'atS/
/m'ajtes/
/m'ako/
/m'al blOùk/
/m'al d W'Els mal d W'ols/
/m'al de lo kur'ado/
/m'al/
/m'al_fAl'urt/
/m'al_fAl'urt/ mal_fAl'ur/
/m'albo m'awbo m'Owbo m'aw:A/
/m'ande m'ondo/
/m'ano m'Ono/
/m'anto/
/m'ar am'ar m'aw/
/m'ar:o m'Ar:o/
/m'ar:o mAr:'o/
/m'ar:o_buS'i|] m'ar:o_puS'i[] m'Oro_puS'i[]/m'ur:e_puS'i[]/
/m'arSo_f'i/
/m'arbre m'albre/
/m'arko/
/m'artre/m'a tre/martrO/
/m'artro marto m'altro m'atro/
/m'at m'ate/
/m'atSos m'atSus/
/m'awro/
/m'aùko m'Aùko/
/m'aùko m'Oùko/
/m'edre mEjre/
/m'elso m'ewso mj'also/
/m'elso mj'also/
/m'endre m'indre/
/m'es m'as m'As/
/m'eso m'iso/
/m'estre m'este/
/m'ewlo mj'Ewlo/
/m'ewlo mj'ewlo/
/m'ezo/
/m'ino m'eno/
/m'irgo m'yrgo/
/m'iùgre/
/m'ot m'ut/
/m'uLe m'oLe/
/m'uNo m'uno/
/m'udre/
/m'ufle/
/m'ujse/mujso/
/m'uk/
/m'ulze/
/m'ulzo/
/m'un em'un/
/m'unZe m'undze m'urge/
/m'urSo/
/m'urdos/
/m'us m'ys m'use/
/m'ustro m'unstro/
/m'uto/
/m'yrgo m'irgo/
/m'yrtre m'yltre/
/mAL'Ol mOLw'Ol/
/mAL'et/
/mAL'yk/mAl'yk/
/mALw'Olo/
/mAN'Etso/
/mAN'Ot mAN'wOt/
/mAN'Ot/
/mANAnArj'e mANAnOrj'O mANAndArj'O/
/mASjOwd'as/
/mAZ'ufo mAts'ufo/
/mAZest'us/
/mAZisj'en/
/mAd'Ono/
/mAgr'et/
/mAgr'u/
/mAgr'uno/
/mAgrun'el/
/mAgrust'ik/
/mAj'Ol/
/mAj'OtO/
/mAj'us/
/mAkOd'yro/
/mAl'ur/
/mAlAwteZ'a/
/mAlOwt'is/
/mAlOwt'u/
/mAlOwtj'e eredit'ari/
/mAlOwtj'e mAlOwtj'O/
/mAlOwtj'o de n'Erbis/
/mAlZw'Ofo/
/mAlediksj'ew/
/mAlyk'et mALyket/
/mAlyruzom'en/
/mAm'Elo/
/mAmel'at/
/mAn'a AmAn'a/
/mAn'at AmAn'at/
/mAn'iklo mAn'iko/
/mAn'it AmAn'it/
/mAn'ul/
/mAnOd'u/
/mAndAr'Elo/
/mAndOr'Elo/
/mAnig'anso mAlig'anso/
/mAnt'al/
/mAr'it e m'uLe/
/mAr:'ajre/
/mAr:'o/
/mAr:Osj'e/
/mAr:ineZ'a mAr:iniZ'a/
/mAr:u/
/mArW'eLo mOr'WELo/
/mArW'el mArj'Ol/
/mAreS'al/
/mArf'i_se/
/mArf'undre marf'undre mOrf'undre/
/mArg'aso/
/mArg'u/
/mArgArid'at/
/mArjun'eto/
/mArmw'Oto/
/mArsO_ke/
/mArsez_A/
/mArt'El pAr fAr:'a/
/mAs'O/
/mAs'Ono/
/mAsAnj'e mAsAN'E/
/mAskAseZ'ajre/
/mAtAl'as matal'as/
/mAtAlAs'a matalas'a/
/mAtAlAs'ajre/
/mAtS'ul/
/mAtSud'as/
/mAtSygAd'yro/
/mAtSykeZ'a/
/mAtj'A /
/mAtsufl'as/
/mAtun'as/
/mAzelj'Ejro/
/mAêntj'e/
/mAùk'aple/
/mAùkAd'is maùkad'is/
/mAùkaplom'en/
/mAùkom'en/
/mEjreZ'a/
/mErS'An mErS'an/
/mErS'On de pelses/pErses/
/mErSAnd'izo/
/mErSand'izo mErSAnd'izo/
/mErbeLuzom'en/
/mErg'ul murg'ul/
/mErgAL'a mErguL'a/margaL'a/
/mErguL'a/
/mErkandeZ'a markandeZ'a mErkAndeZ'a/
/mErl'u mErL'u/
/mErlut'a mErLut'a/
/mErs'i mars'es mars'O/
/mEskinarje/meskinarj'O/
/mOL'ykO mOl'yko/
/mOLw'Ol/
/mO[]_leb'a AmO[]_leb'a ma[]_leb'a ama[]leb'a malleb'a/
/mO_k'awdo/
/mOdOjs'u/
/mOdj'e mOdrij'e/
/mOgrAn'atse lo mAr:'Ano/
/mOgrij'ejro/
/mOgrust'i/
/mOgrust'il mAgrust'i/
/mOiS'ujros/
/mOjs'u amOjs'u OmOjs'u/
/mOjs'u mejs'u mis'u/
/mOjseZ'a majseZ'a/
/mOk'a/
/mOl'yk/ [N_loc/part/amaluc/maluc/malhuc]/
/mOnSw'Ot/
/mOnetj'E/
/mOnib'Elo/
/mOz'el/
/mOzelj'e/
/mW'Ol mj'Ol/
/mW'etS mj'OtS/
/m_EstunArj'O/
/m_en rekw'Orde pas /
/m_eù eùgOrdOr'aj_/b'e/
/maL'Ol mAL'Ol mALw'Ol/
/maL'Ol mALw'Ol mAL'Ol mAL'ow/
/maL'Olo mAL'Olo/
/maL'a mAL'a/
/maL'et mAL'et/
/maL'eto mAL'eto/
/maL'yko mAL'yko mAl'yko/
/maLut'a moLut'a/
/maN'ak mAN'ak/
/maN'ak mAN'ak/ maN'ago/
/maN'an mAN'an/
/maN'ero mAN'ero/
/maNag'yn mANAg'yn/
/maS'ajre mAS'ajre/
/maS'i mAS'i[n] mAS'en maS'en/
/maS'ino mAS'ino/
/maSj'awt mASj'awt/
/maZ'enk mAZ'eùk/
/maZ'enk mOZ'enk/
/maZ'enk/mAZ'enk/
/maZ'enko/mAZ'enko/
/maZ'u mAZ'u/
/maZ'ufo mats'ufo mAts'ufo/
/maZe/m'aZO/
/maZenk'a mAZenk'a/
/maZest'at mAZest'at/
/maZeùk'a mAZeùk'a AmAZeùk'a/
/maZistr'at mAZistr'at/
/maZufj'e mAlZufj'e matsufj'e/
/maZur'al mAZur'al mAtsur'al/
/ma_r:'es ma_r:'e/
/mad'ajso mAd'ajso/
/mad'yr mAd'yr/
/mag'aNo mAg'ONo/
/mag'an/bag'an/
/magr'Ot mAgr'Ot mAgrw'Ot/
/magr'i mAgr'i/
/magr'u/mAgr'u/
/maj n'O may ne bw'Ol/
/maj/mas/mAs/
/majn'adZj'e mOjnOtS'e/
/majn'atSe majn'atse mayn'adze/
/majn'atse mOjn'atse/
/majn'atse majn'atSe majn'adZe mOjn'atse mOjn'adze mOjn'adZe/
/majnatS'aLo/
/majnatSam'en majnaSom'en mOjnAtS'omen mAjnOtsom'en/
/majnatSj'ejro mOjnAtSj'ejro/
/majr'an mAjr'an mAjr'On/
/majr'astro mOjr'astro/
/majr'ino mOjr'ino/
/majr'ino mojd'ino/
/majrandj'e mOjrOndj'e/
/majreZ'a mejreZ'a mOjreZ'a mAjrets'a/
/majs'Elo mOjs'Elo/
/majs'Ot/
/majs'art mOys'art/
/majs'eto mOjs'eto/
/majs'u mOjs'u/
/majs'yt mejs'yt mOjs'yt/
/majseZ'a mOjseZ'a/
/majz'u mejZ'u mAjz'u/
/mak'a mAk'a/
/mak'a/mAk'a/
/mak'ylo mAk'ylo/
/makad'yro mAkOd'yro/
/makar'el mAkAr'el/
/mal fOl'urt/
/mal'awt mal'awte mAl'awte mAl'awt mal'awde/
/mal'iso mAl'iso/
/mal'u mar'u amar'u/
/mal'yk amal'yk AmAl'yk amar'yk embOl'yk emmOl'yk/
/mal'yk mAl'yk/
/mal'yr mOl'yr/
/mal_gr'e mAl_gr'e/
/mal_k'yk mal_s'yk mal_s'y /
/mal_kAl'yt m'al_kAl'yt /
/mal_kAl'yt m'al_kAl'yt] /
/mal_l'ub'et mal_luw'et/
/mal_lub'et mAl_luw'et/
/maladr'etS mOAlAdr'etS/
/malaf'atSo malef'atso/
/malawt'us mAlOwt'us/
/maler'us mAlyr'us mAlir'us/
/malf'undre mOrf'undre marf'undre/
/malf'undre marf'undre mOrf'undre/
/malfAz'en/
/malfr'ajso m'alofr'ajs/
/malfundom'en mArfundom'en/./
/malis'ado mAlis'ado/
/malisj'ews mAlisj'ews/
/malkumw'Ode/
/malmag'atSo/
/malob'isto/
/malobAst'a mAlobAst'a/
/malobr'ado/
/malprw'Opre malpr'Ope/
/malprwOprom'en/
/malt'Oto maltr'Oto/
/maltrAt'a/
/maltraf'ytso/
/maltratom'en/
/malunestom'en/
/malêbr'aDê/
/mam'a m'amo mAm'a/
/man'Efle mAn'efle/
/man'El mAn'El/
/man'Obro mAnw'Obro/
/man'Oto mAnw'Oto/
/man'ado mAn'ado/
/man'at mAn'at/
/man'eLo mOn'eLo/
/man'et mAn'et/
/man'etS mAn'etS/
/man'iLo mAn'iLo/
/man'ul mAn'ul/
/manS'et mAnS'et maùk'et/
/manS'u mAnS'u/
/manZ'aLo mAnZ'aLo/
/manZ'anso mAnZ'enso/
/manZ'iLo mAnZ'iLo/
/manZiL'a mAntsiL'a/
/manajr'al mAnAjr'al mAnAyrj'Ol mAnEjr'al mANEjr'al manadj'al manerj'ar manedj'ar mAnedj'ar/
/manajr'al mAnAjr'al/
/mand'a mond'a/
/mandom'en mAndom'en/
/mandr'in mAndr'in/
/maneZ'a mAneZ'a mAnets'a/
/maneZ'a mAneZ'a/
/manib'elo mAnib'elo/
/manig'anso mAnig'anso/
/manigans'a mAnigans'a/
/mant'ene mAnt'ene/
/mant'iLo mAnt'iLo/
/mantel'et mAntel'et/
/mar'El mAr'El/
/mar'awt mAr'awt/
/mar'i mAr'i[]/
/mar'ino mAr'ino/
/mar'it mAr'it/
/mar:'O mAr:'o/
/mar:'O(t) mAr:'O(t) /
/mar:'O[] mAr:'o[]/
/mar:'ajre mAr:'ajre/
/mar:'ano mAr:'Ono/
/mar:'i_s mAr:'i_s/
/mar:'it mAr:'it/
/mar:'u mAr:'u/
/mar:'uno mAr:'uno/
/mar:ag'ONo/
/mar:as'al mar:as'aù /mars'al/mars'an/marans'aù/
/mar:ib'ul mAr:ib'ul/
/mar:idarj'e/
/mar:im'a_s mAr:im'a_s/
/mar:uG'al/
/mar:ufl'as mAr:ufl'as/
/mar:un'a mAr:un'a/
/mar:yb'Elo /mOr:yb'Elo/
/marS'a de pOwt'us/
/marS'a mArS'a/
/marS'an mErS'an merS'On mArS'an mOrS'On/
/marZul'eno mArZul'eno/
/marbr'a mArbr'a/
/marbrat/mAlbr'at/mAlêbr'at/,/
/marf'i mArf'i/
/marf'it mArf'it/
/marfundom'en mOrfundom'en/
/margar'ido mArgAr'ido/
/margiL'e mArgiL'e/
/margiL'ejro mArgiL'Ejro/
/margus'at mArgus'at murgus'at margys'at/
/mari'atse mAri'atse/
/marid'a mArid'a/
/marid'ajre mArid'ajre/
/marin'a mArin'a/
/marin'at mArin'at/
/mark'a mArk'a/
/mark'eto/
/marm'Oto mArmw'Oto/
/marm'aLo mArm'aLo/
/marm'ito mArm'ito/
/marmel'ado mArmel'ado/
/marmut'a mArmut'a/
/mars'es/
/mars'eùk mArs'eùk/
/mars'u mArs'u/
/marsj'Ewlo mArsj'ewlo marsj'Ewro/
/mart'El mArt'El/
/mart'i mArt'i/
/mart'ir mArt'ir/
/mart'iro mArt'iro/
/martel'a mArtel'a/
/martel'u mArtel'u[]/
/martin'et mArtin'et/
/mas'O mAs'O/
/mas'O[] mAs'O[]/
/mas'akre mAs'akre/
/mas'ano mAs'Ono/
/mas'eto mAs'eto/
/mas'un mAs'u/
/mas'un mAs'un/
/masakr'a mAsAkr'a/
/mask'Ot mAskw'Ot/
/mask'a mAsk'a/
/maskaN'a mAskAN'a/
/maskaN'ajre mAskAN'ajre/
/maskar'a mAskAr'a mAskAL'a/
/maskarj'e/
/maskasarj'e/
/maskaseZ'a mAskAseZ'a/
/mast'ik mAst'ik/
/mast'is mAst'is/
/masunarj'e/
/mat'a mAt'a/
/mat'i mAt'i[]/
/mat'inOs mAt'inOs/
/mat'u mAt'u/
/matS'al mAtS'al/
/matSal mAtSal/
/matSyg'a mAtSyg'a matSy'a mAtSyk'a/
/matSyg'at mAtSyg'at/
/matal'Ot mAtAl'Ot mAtAlw'Ot/
/matal'Oto mAtAlw'Oto matel'Oto/
/matal'eno mAtAl'eno/
/matiN'e mAtiN'e/
/matin'us mAtin'us/
/matj'Eyro mAtj'Ejro/
/mato_mAdw'ono/
/matr'as mAtr'as/
/matrif'yzo mAtrif'yzo/
/matrifyz'a motrifyz'a/
/matyrit'at mAtyrit'at/
/mawd'ire mOwd'ire/
/mawd'it mOwd'it/
/mawgra_bj'Eu mawgra_bj'Ow mar:e_bj'Ew magre_bj'Ew/
/mawgrad'is/magrad'is/
/mawgurn'atse/mAgrun'atse/mAgrAn'adze/
/mawr'Eu mOwr'Ew mur'Ew/
/mawr'iLo mOwr'iLO/
/maynadZ'a mOjnAts'a majnadZ'a/
/mays'Elo mOys'Elo/
/maz'El mAz'El/
/maz'yk mAz'yk/
/mazarj'e mazarj'O/
/mazelj'e mAzelj'e/
/mazelj'e mozelj'e/
/maùguN'e mAùguN'E mAùgaN'E magaN'E/
/maùk'a mAùk'a/
/maùkad'is mAùkAd'is/
/maùkad'is mAùkOd'is/
/meL'a mjal'a/
/meZ'an meZ'On miZ'A/
/meZ'ano meZ'Ono mets'OnO/
/meZ'ano meZ'Ono/
/meZisArj'e meZisArj'O/
/meZisarj'e meZisarj'O/
/me_[]n_dun'et/
/medes'i medis'i/
/medes'ino medis'ino/
/medjAsj'ew/
/mefats/mefatS /
/mejn'a s mOjn'a s/
/mejrig'ado/
/mejsuN'E misuN'e/
/mejsun'a misun'a mOjsun'a/
/mejsunj'e moysunj'e misunj'e/
/mejt'at mit'at mint'at ment'at/
/mekan'iko mekOn'iko/
/mel'ijo mjOl'iko/
/mel'ingre men'ingre m'ingre/
/mel'iùgre/
/melAùkulj'o/
/mem'Orjo memw'Orjo memw'ero/
/memurj'A_s/
/men'a/
/men'az_luz_m'e/
/menAd'u/
/menZ'an_n'e/
/menad'is/
/menas'a menAs'a amenas'a/
/mend'it mendik /mend'itS/
/mendj'a mandj'a mAndj'a/
/mendj'an mandj'an mAndj'an/
/mens'un/
/mens'urgo mensw'Orgo mes'urgo/
/mensj'ew/
/mensjewn'a mensjun'a/
/ment'astre ment'aste maltr'aste/
/menzd'itSo mezd'itSo mend'itSo mend'ito/
/merguL'a margaL'a marguL'a/
/merkandeZ'a merkAndeZ'a/
/merkandeZ'ajre markandeZ'ajre/
/merlut'u/
/mes'urgO mensw'OrgO/
/mes'urgo meswOrgo/
/mes_ke b'engo/
/mesfid'us mufid'us/
/mesk'is/
/mesk'unte meskw'Onte/
/mesklad'is mesklAd'is/
/meskun'ejse meskun'ujse/
/meskw'Onte/
/mesp'ulo nesp'ulo/
/mespres'aple/
/mespulj'e mespurj'e bespulj'e nespulj'e nespuj'e nesplij'O empulj'e espulj'e espudj'e/
/metEjs/met'is/
/meyt'at mit'at mit'a /
/mez'uLo mez'ulo/
/mez'ulo mez'uLo/
/mezadj'e mezAdj'e/
/meziN'E/
/meziN'EjrO/
/meziN'Ejro/
/miL'argo/
/miL'as/
/miL'et/
/miL'u/
/miL'uno/
/miLAb'es miLAg'es/
/miN'art/
/miSArd'u/
/miSanset'a[t] /
/miZ'ono meZ'ono mits'OnO/
/mifut'Es/nifut'E/
/mig'u[]/
/mig'un m'ig'u mij'u amig'un Amig'un/
/migr'eno miùgr'eno/
/mil_r:'us/
/milo_d'iw/
/mim'i mim'ino/
/min'al emin'al/
/minutArj'e minutArj'O/
/minutarj'e/
/minysj'ews/
/mirAL'a_s miraL'a_s/
/mirAL'at/
/mirAL'e/
/mirAbiL'at/
/miraL'O/
/mirg'aso birg'aso berig'aso mArg'aso/
/mirgAs'at/
/mirgOL'a/
/mirgaL'at mirgAL'at/
/mis'On m'al/
/mis'an mis'on miS'On miS'an/majs'an/mejs'an/maS'an/
/mis'ar:o/
/mis'ar:u/
/mis'un mOjs'u mejs'u/
/mit'an mit'On/
/mitadarj'e/
/mitraL'a mitrAL'a/
/mizer'aple mizAr'aple/
/mizeraplom'en/
/mizerik'Ordo mizerikw'Ordo/
/mizerikOrdj'us/
/mizerikurdj'ews/
/miùgan'us/meùgan'us/
/miùgr'Ot miùgrw'Ot/
/mj'EZO/
/mj'Ej/mj'EtS/mj'E /mj'EZo/
/mj'Ew m'iw/
/mj'Ewno m'ewno/
/mj'Ol mW'Ol/
/mj'awl'a mjOwl'a mjOl'a mjal'a mjar'a mjawn'a mjawd'a Nawl'a/
/mj'eZo_nW'etS/
/mj'etS b'i/
/mj'olo mW'olo m'ylo/
/mjOwl'at mjOwg'at/
/mjawl'ajre mjOwl'ajre mjol'ajre mjawn'ajre mjawd'ajre/Nawl'ajre/
/mjeZarj'e/meZarj'e/
/mjeZom'en/
/mje[] _Z'ur mye[] _dz'un/
/mog'ONo/
/motSj'e/
/mpituj'aple/
/muL'Ejro mul'Ejro muL'eZo mulj'elgo/
/muLAd'yro/
/muLw'Olos mAL'OlOs/
/muS'El buS'El buts'El/
/muS'art/
/mubem'en mubOmen mubim'en/
/mud'u mul'u/
/mudEstom'en/
/mudeL'a/
/muderAsj'ew/
/mudest'io mudestj'O/
/mudiL'a/
/mufiN'a mufin'a mufj'a/
/mujs'al/
/mujs'eno/
/muk'a/
/mukad'u mukAd'u muùkAd'u/
/mul'E[]ge/mul'Erge/
/mul'Ege/mul'Ergue/
/mul'eùk mud'eùk/
/mul'i d w'Oli/
/mul'i/
/mul'ino/
/mul'u emul'u amul'u Amul'u mudul'u/
/mul'u/bul'u/
/muld'ujro mawd'yro mOwd'yro/
/muld'yro mult'yro/
/muldyr'a muldujr'a mawdyr'a/
/muled'u/
/muliN'EjrO/
/mulid'u bulid'u/
/mulin'u murin'u/
/mulj'ejro/
/mulun'ado Amulun'ado amulun'ado emulun'ado/
/mulun'et/
/mulz'Ejre/
/mument'u/
/mun'i[]/
/mun'il/
/munEstj'e munest'ire munAst'ire munast'Eri/
/munZ'il/
/munZiL'u/
/mund'ajre/
/mundZ'Ojo munZw'Ojo/
/muniL'at munill'at/
/munt'az Als 'i_[A]m'un/
/munt'et/
/muntAN'Ol/
/muntAN'wOl/
/muntAd'u/
/muntajr'u muntojr'u/
/mupl'a mypl'a/
/mur'et/
/mur'i/
/mur:'al murj'al murj'ar/
/mur:aL'a mur:AL'a amur:aL'a Amur:aL'a/
/mur:aL'a mur:AL'a mur:jal'a mur:jAl'a Amur:jOl'a/
/mur:aL'a mur:oL'a emmur:AL'a Amur:AL'a emmurjAl'a emmur:uw'a/
/mur:al'adO mur:Al'ado/
/mur:eZ'a/
/murd'aSOs murd'asOs murd'afOs mur:'asOs/
/murd'al/
/murd'ido/
/murdiL'a mudiL'a/
/murdis'al/
/murj'O/
/murj'e/murj'O/
/murmuL'Ejro/
/murmuL'a/
/murs'a/
/murs'al/
/murs'il mu[]s'il/
/mursiL'a musiL'a/
/murt'ajzo murt'ajdo murt'ajro/
/murtajr'Ol murtajd'Ol murtOjr'Ol murtOjrw'Ol/
/murtajz'a murtojz'a murtajd'a murtojz'a murtojr'a/
/murtrij'e myltrij'e/
/mus'i bus'i/
/musAr'Ow/ musAr'u musyr'Ow/
/musAr'ow de bob'is/
/musAr'ow fw'Ol/
/musAr'u[]/
/museg'a musig'a/
/museg'a/
/musegad'yro muzigad'yro muzigAd'yro musigAd'yro/
/muser'Ow de bAb'is/
/musiL'a mursiLa mursel'a musel'a musij'a/
/musig'Ot musij'Ot/
/musig'a muzig'a/
/musigAd'yro/
/muskAL'ado/
/muskAL'at/
/muskAL'u muskaL'u[]/
/muskatj'e muskAtj'e/
/must'elo myst'elo/
/mustaS'a mustAS'a/
/mustaS'al mustAS'al/
/mustaS'yt mustAS'yt/
/mustr'a munstr'a/
/musul'ino/
/musur'Ow de k'O/
/mut'u/
/mutAs'a/
/mutAs'ajre/
/mutOsj'e/
/mutSif'ar:o/
/mutoS'ajre/
/mutoSj'e/
/muz'i/
/muziL'a/
/muzig'a/
/muzigAd'yro musikAd'yro/
/mw'Ol/
/mylatj'e mylotj'e/
/myltiplikAsj'ew/
/mynisj'ew/
/myrAlj'e myralj'e/
/myraL'a myrAL'a/
/myrg'Oto mirg'Oto/
/myrgo m'irgo/
/myrm'yre merm'yre myrm'ys marm'ys/
/myskAd'El myskad'El/
/myskAd'elo/
/myskad'el myskAd'el/
/mytyElOm'en/
/myz'El myz'Ew my'El/
/myz'El myz'Ew my'[]El/
/myz'a/
/myzel'a amyzel'a Omyzel'a mj'ala meL'a/
/myzel'a myel'a/
/n A f'atsO []nO b'unO r:AZ'adO/
/n Ez esta[k] k'ito [A]n lA p'Ow/
/n abEm aby[]_[]n as'awt/
/n i_jA pas malom'en/
/n'Eko/
/n'Esplo/n'EsklO/
/n'Obi nw'Obi/
/n'Obo /n'Obo nw'Obo/
/n'Olre nw'Olre n'Ojre enw'Olre/
/n'Ople nw'Ople/
/n'Oro nw'Oro nw'ero/
/n'Oso nw'Oso/
/n'Ostre nw'Ostre/
/n'Ow/
/n'Oze nw'Oze/
/n'a endinn'a endriN'a/
/n'a endinn'a/
/n'a/
/n'akro/
/n'alt n'awt en'awt/
/n'ani/
/n'ap/
/n'apul/
/n'as n'Os/
/n'ats/
/n'autres n'altres n'antres/,/
/n'aw /
/n'awko/
/n'eLo/
/n'egro/
/n'eplo/
/n'esi n'Ek/
/n'ibu n'ibul/
/n'is n'iw nj'Ew/N'Ew nj'Ow/N'Ow n'iwk/
/n'its/n'is/niw/n'iwk/]/
/n'uno an'uno An'uno/
/n'us endig/
/n'us endinn'us/
/n'ut n'us/
/n'uz (e] estris'Ono/
/n'uz Ab'aro/
/n'uze de bez'eùko/
/n'uze g'algo/
/n'uze grum'Esto/
/n'uze n'uzo n'ugo/
/n/
/nAdAl'et/
/nAtyr'al/
/nE'jt n'et nW'etS ny'ets nj'OtS N'OtS/
/nOwk'ado/
/nOwk'at/
/nW'ejzo/
/nWetS'ado/
/n_i A pl'A[] / n_i A pl'Ases/
/nab'Ew nAb'Ew/
/nab'er nAb'et/
/nab'et nAb'et/
/nab'eto nOb'eto/
/nab'ew nAb'ew/
/nabj'Ol nAbj'Ol/
/nad'a nAd'a/
/nad'ajre nAd'ajre/
/nad'al nad'aw nAd'al/
/nad'iLo nAd'iLo/
/nadW'el nOdW'el nOndW'el OdW'el ozW'el/
/nadal'eùko nAdAl'eùko/
/nafr'a nAfr'a Nafr'a NAfr'a/
/najs'enso nOjs'enso/
/nar'iLo nAr'iLo n'ar:jo N'ar:o/
/nar'ino nAr'ino/
/nas'as nAs'as/
/nas'u nAs'u/
/nat'yro nAt'yro/
/nats'A/
/natyrelom'en /nAtyrelom'en/
/nawfr'atSe nOwfr'atSe/
/nawt'u nOwt'u/
/nays'en nOjs'en/
/naziL'a nAziL'a nOziL'a/
/nazit'Or naZit'or anit'Or/
/ne []n/
/ne b'A pez_n'yts/
/ne sOw pla r:awm'ati /
/neb'ut nab'ut/
/nebaL'a nebAL'a/
/nebaL'ado nebAL'ado/
/nebaLeZ'a nebALeZ'a/
/nebat'ado nebAt'ado/
/nebateZ'ado nebAteZ'ado/
/nebud'aLo/
/negAd'is/
/nego_f'Ol nego_fw'Ol/
/negr'u/
/negre_p'yt/
/negril'u[]/
/nek'e neg'e/
/nepl'a/
/nepl'at/
/nesesarjom'en neserasim'en/
/nesp'ulo esp'ulo esp'uro/
/nesp'uwo esp'ulo, esp'udo esp'uro/
/nesplij'e mesplij'e/
/nespoùlo/
/nespulj'e nespurj'e espulj'e espurj'e/
/niL'a/
/niL'ado/
/nibel'a anibel'a Anibel'a/
/nibul'ado/
/nig'awt/
/nigOwd'as/
/nigOwdeZ'a/
/nikod'Emo/
/nikuleZ'a nikureZ'a/
/nikw'es/
/nis'Ol nisw'Ol/
/nistAseZ'a/
/nistAseZom'en/
/nistaseZajre nistAseZ'ajre/
/nisulj'Ejro/
/nisulj'e/
/nitS'ulo tS'ulo/nitS'uno natSuno/
/niz'Ow/
/niz'ado nij'ado N'ado/
/niz'al nij'al nj'al/
/nizAlj'e nizarj'e niZolj'e/
/nizOjrw'Ol/
/nizad'u nizAd'u nijad'u nijAd'u/
/nj'Ejro/N'Ejro /nj'Ejdo N'Ejdo/
/nj'ewk'et Newk'et/
/no/
/noirisen nur:isen[t] /
/nu'E[]/
/nu_[]n tryf'On/
/nu_[]ù kal An'a/
/nubElom'en/
/nubj'atSe/
/nud'a nuz'a/
/nud'at nus'at nu'at/
/nud'et nuz'et nu'et nu'it/
/nudet'a nuzet'a nuet'a/
/nug'at nu'at/
/nug'aw nu'aw/
/nugaL'a nugAL'a nuAL'a/
/nugaL'a nugOL'a/
/nugaL'a nugoL'a nuoj'a/
/nugaL'u nugAL'u/
/nugaL'u nugoL'u/
/nugar'edo nugAr'edo/
/nugj'e nuj'e/
/nujr'i nur:'i/
/nujr'iso nur:'iso/
/nujr'it/
/numinAsj'ew/
/nupl'eso/
/nut'aple/
/nutArj'at/
/nutarj'e/
/nuz'El nuz'Ew/
/nuz'as/
/nuz'aw nu'aw nug'aw/
/nuzAd'u/
/nuz_'awts/
/nw'Ostro_d'amo de p'aro_pr'ats/
/o/
/oZ'ino enZ'ino/
/o_f'atS y lj'ews tAr:'iple/
/o_p -_Ak'O/
/o_p _Akw'o/
/o_p'E/aw_b'e/
/ob'e op'e Omb'e Owb'e Awb'ew ojop'e/
/ob'ere b'uno p'uNo/
/odug'yn/
/omorg'anto amarg'anto morg'anto/
/or'anZe/
/os/
/p'A_d_Ows'El/
/p'E_de f'er:e/
/p'E_de_ pw'Ork/
/p'E_de_k'at/
/p'E_sAb'atO/
/p'Ejle p'Ejre p'Elle/
/p'Ejle/
/p'Ejro ZAlibr'ado/
/p'Ejro de bAr'eno/
/p'Ejro de brezj'e/
/p'Ejro lebrAt'eùko/
/p'Ejro/
/p'Eko/
/p'Epjo p'Efjo/
/p'ErdO p'ErtO/
/p'Erdjo/
/p'Ergo/
/p'ErtSo/
/p'Eso/
/p'Eyro_de_t'yf p'ejro_de_tr'yfe p'ejro_de_tr'efe/
/p'O[]/
/p'Ople pw'Ople/
/p'Ose pw'Ose p'Oste pw'Oste/
/p'Oste pw'Oste/
/p'Ot pw'Ot/
/p'OtSo pw'OtSo pw'Otso p'Otso/
/p'Ow p'O p'u p'ur/
/p'Owre ke resAwp'es ez y (ù) kuk'i/
/p'aLo p'ALo/
/p'abO/
/p'ade/
/p'ajre bl'On/
/p'ajre bl'Oùk/
/p'ajre p'ajde/
/p'ajs p'eys/
/p'ajse Ambe de l'Ono/
/p'ajse p'aSe/
/p'ajse p'ejse/
/p'akte p'atte/
/p'akto p'atte p'ate/
/p'al p'aw/
/p'alO p'arO/
/p'alo_be[]s'a/
/p'ampre p'ampe/
/p'ampro p'ampo p'Ampo/
/p'ampro p'ampo p'Ampro p'Ompo pw'Ompo/
/p'an p'a[] p'O[] pw'O[]/
/p'anno p'ano/
/p'ano /
/p'anso p'Anso/
/p'api p'Epi/
/p'apo_lOjsw'Olos/
/p'apos/
/p'ar:e/
/p'arO lO s'ujrO/
/p'arO_pw'Ork/
/p'arge p'ar:e p'arke/
/p'arge/
/p'ari/
/p'arjo/
/p'ark/
/p'arlO_m'e p'ArlO_m'e /
/p'aro ap'aro/
/p'aro lO m'O/
/p'aro_m'uskos/
/p'art/
/p'as/
/p'asO/
/p'ase [e]ùk'aro/
/p'ase pEr kO_d_Ak'i/
/p'ase pr_yù_k'O[p] /
/p'askos/
/p'aso-pr'im/
/p'aso/
/p'aso_b'i/
/p'aso_bel'u[]/
/p'aso_deb'ut/
/p'aso_k'yro/
/p'aso_kAr:'ew/
/p'aso_lj'etS p'aso_lj'ets/
/p'aso_pert'ut/
/p'aso_r:'Ozo/
/p'aso_r:w'ezo p'aso_r:wOzO/
/p'aso_tSAb'al/
/p'asto/
/p'asto_murtj'e/
/p'astre/
/p'at patS/
/p'at/
/p'atSe/
/p'ati/
/p'ato/
/p'ats p'as p'atS/
/p'atys/
/p'aw[]/
/p'awk p'aw/
/p'awk'es/
/p'awko/
/p'awmo/
/p'awre/
/p'awto p'Owto/
/p'awto/
/p'awzo/
/p'eLo p'iLo/
/p'eS p'ets pW'eS pE/
/p'e_d_'awko/
/p'e_d_'aze/
/p'e_d_awk'et/
/p'e_de_pul'i pe_pul'i/
/p'e_dr'etS/
/p'ebre/
/p'ego/
/p'ejs/
/p'eko/
/p'el p'ew pj'Ol pj'al/
/p'el pik'ado en pj'Ol/
/p'el_myd'a pj'al_myd'a pj'ol_myd'a p'ew_myd'a/
/p'elses p'Erses pj'olses pj'alses/
/p'enSe de b'ujs A lo r:'ysko se kun'ujs/
/p'enSe p'inSe/
/p'enZo/pentsO/
/p'eno/
/p'enso/
/p'entSe p'intSe/
/p'esis/
/p'et de bj'eLo/
/p'etSe/
/p'ete/
/p'eto_r:us'i /
/p'eto_r:us'i/
/p'ew_tr'atS/
/p'ezes/
/p'i p'in/
/p'iNo p'ino/
/p'ibu p'ibul pib'ul/
/p'ibu/
/p'ifre/
/p'ik grAwL'en pi_grAL'e/
/p'ik_ trOwk'ajre/
/p'iko/
/p'iko_furn'izo/
/p'iko_p'ul/
/p'iko_p'ulo/
/p'iko_towp'etos/
/p'ilo pj'Alo pj'Olo/
/p'ilo pj'Olo/
/p'into/
/p'iso p'aLos/
/p'iso_k'O/
/p'iso_lj'EtS/
/p'ow_b'ow p'aw_b'al/
/p'uN p'un p'yn/
/p'uNo/
/p'udo/
/p'ujre/
/p'ul/
/p'ulses p'uses p'usis/
/p'ulses p'uses p'usis/p'usos/
/p'ulses/
/p'ulso p'uso/
/p'unSo p'untSo/
/p'unZe/p'untse/
/p'undZe p'undze p'uNe/
/p'unde/
/p'unt p'un p'ynt p'yn/
/p'untSo p'untsO/
/p'untSo p'untso p'yntso p'unto/
/p'untso/p'untSo/
/p'us/
/p'usO/
/p'usko/
/p'uso/
/p'yO/
/p'ydre/
/p'yo p'io /ap'yo Ap'yo/p'iBO/
/p'yo/
/p'yses pl'yses pysOs/plysOs/
/p'yto_f'i/
/pAL'Ejro parj'ejro/
/pAL'aso/
/pAL'e/
/pAL'enko/
/pALOs'u/
/pAN'e kAr:eZAd'u/
/pAN'e pAstyr'al/
/pAN'e pAstyr'eùk/
/pAN'e pAstyrAd'u/
/pA_r:Aùk'et/
/pAgAd'is/
/pAj'en/
/pAllAs'u[]/
/pApetArj'e/ pApetArj'O/
/pAr'Ew/
/pAr'a lO m'O/
/pAr'a lu b'ejre/
/pAr'ens/
/pAr'es pyz b'El ke nun 'es/
/pAr'ysos/
/pArben'i/
/pArkeZ'a [y]ù k'Om/
/pArl'a pAt'es/
/pArl'a pAtw'es/
/pArl'ajre parl'ajre/
/pArpAL'Ol pArpALw'Ol pOrpOL'Ol/
/pArt'i bu (n] _mAt'i/
/pArtid'u partid'u/
/pAs'ado pas'ado/
/pAs'ajre/
/pAser'a _de_lO_tjEwlado/pAser'at de tjEwl'ado/
/pAser'a[t] _bAst'art/
/pAser'at de kAn'u/
/pAsets'a/
/pAsj'Ew/
/pAsj'ew/
/pAsk'adO/
/pAst'u[]/
/pAstisArj'e pAstisArj'O/
/pAstiseZ'a pAstyseZ'a/
/pAstj'Ejro/
/pAstr'eto/
/pAstr'u/
/pAstyrAd'u ApAstyrOd'u/
/pAt'Erno/
/pAt'OrLo/
/pAt'is/
/pAtAnuN'Ejro/
/pAtArneZ'ajre/
/pAtS'ako/
/pAtSAkj'E/pAtSAkj'Eiro/
/pAterneZ'a pAtArneZ'a/
/pAtir'as/
/pAtis'en pl'O / pek'ajre/
/pAtrun'atSe/
/pAtteZ'a/
/pAtyf'art/
/pAtyfArd'as/
/pAwmasj'e/
/pAwpuneZ'a/
/pAwsi_b'al/
/pAŋgusj'e pOŋgusj'e/
/pE[]_lAwr'eù[]/
/pEjr'u/
/pEjrO_frets'al/
/pEjrj'Ejro/
/pEjrj'e/
/pEl_myd'a pjOl_myd'a/
/pEl_pr'a[t] /
/pElleB'aDo/
/pElleb'a pErleB'a/
/pEr fa nO r:ed'undoO/
/pEr sem matj'O lu m'Erle pundj'O / l ag'aso bastj'O/
/pEr_ r:Apw'Ort _a/
/pEr_Az'art/
/pEr_m'Ojo pEr_m'Ojos pEr_mw'Ojos/
/pEr_r:Apw'ort ke/
/pEr_sem_mAtj'A/
/pEr_ta[]_ke/
/pEr_tal_ke/pEr_taw_ke/
/pErbErsj'ew/
/pErbez'i purbez'i prubez'i/
/pErbezj'ew prubezj'ew purbezj'ew/
/pErbul'i pErbyl'i/
/pErd'its pErd'is pErd'ise/
/pErdig'al pErdj'al/
/pErdisj'ew/
/pErf'atS pref'atS/
/pErfAtSj'ejro/
/pErfaSj'e pErfAtSj'e/
/pErfj'etS/
/pErfjetSom'en/
/pErfym'yr parfym'yr pArfym'yr/
/pErg'ado/
/pErg'on/
/pErk'yro/
/pErkas'a purkas'a pErkAs'a/
/pErkyr'ajre/
/pErkyrAsj'ew prukyrAsj'ew/
/pErlw'Ofo/
/pErmen'ado purmen'ado/
/pErmez'i pErmeZ'i/
/pErmj'e premj'e primj'e prymj'E/
/pErnisj'us/
/pErp'Etjo/
/pErp'aws prep'aws/
/pErp'elo pArp'elo/
/pErp'il/
/pErpuz'at pOrpuz'at prupuz'at/
/pErs'Ek pres'Ek preS'Ek/
/pErs'aupre/
/pErs'il sOwb'atSe/
/pErs'uno pars'uno pArs'uno/
/pErseg'i/
/pErsekysj'ew/
/pErsentim'en/
/pErsept'u pErsett'u perset'u/
/pErsiL'ado/
/pErsipitadOmen/
/pErsist'ensO/
/pErskripsj'Ew/
/pErsyAzj'Ew/
/pErsyad'a pErsyAd'a/
/pO_mul'as pO_mur'as/
/pO_murAs'as/pOmuras'as/
/pO_muras'as/pAmurAs'as/
/pOjrul'u[]/
/pOlys'a pOrys'a/
/pOntAjs'a/
/pOntAr'El/
/pOntOr'Elo/
/pOr:uket'u[]/
/pOs'onto/
/pOtOn'u[]/
/pOtyfl'as/
/pOwb'Ero/
/pOwfisj'Ejro/
/pOwk'ado/
/pOwkeZ'a pOwkiZ'a/
/pOwmun'io pOwmuN'e/
/pOwpeZ'a/
/pOwpiL'u/
/pWOt'u/
/pWOt/
/pa :_[]m_p'et/
/paG'a nO r:'endo/
/paL'Ejro pAL'Ejro/
/paL'Ejro paL'Ejro/
/paL'Olo pAL'Olo pALw'olo/
/paL'a pAL'a apaL'a ApAL'a/
/paL'a pAL'a/
/paL'ado pAL'ado/
/paL'arg'Ol paLargw'Ol pALArgw'ol paL'arg'Or/
/paL'argo pAL'argo/
/paL'as pAL'as/
/paL'aso pAL'aso/
/paL'at pAL'at/
/paL'e pAL'e/
/paL'e pAlj'e pAL'O pAj'e/
/paL'enko pAL'eùko/
/paL'eto pAL'eto/
/paL'etos pAL'etos/
/paL'u pAL'u/
/paL'yn pAL'yn/
/paL'yses/
/paL'yt pAL'yt/
/paLar'at pALAgr'at/
/paLardarj'e/
/paLarg'Or/
/paLarg'u[] pOLOrg'u[]/
/paLas'ado pALAs'ado/
/paLas'u pALAs'u/
/paLasun'at pALAsun'at/
/paLaz'u pALAz'u/
/paLogr'ado pALogr'ado/
/paLogr'at pALogr'at/
/paLyrg'at pALyrg'at/
/paN'Ejro pAN'Ejro/
/paN'e pAN'e/
/paN'otO pAN'OtO/
/paNEjrun'at pANEjrun'at pANOjrun'at/
/paNejr'ado pANEjr'ado poNOjr'ado/
/paNejr'ajre pANejr'ajre pANOjr'ajre/
/paNejr'at pANejr'at pANOjr'at/
/paNejr'u pANejr'u/
/paS'Elo pAS'Elo paZ'Elo pAZj'elo pAZ'Elo pAts'Elo/
/paZ'elo pAZ'Elo/
/paZes pAZ'es pAtj'es pAtj'e/
/paZezj'O pAZezj'e/
/pa[]_seNatj'e pO_seNAtj'e/
/pab'Ot pAb'Ot pAbw'O/
/pab'ajre pAb'ajre/
/pab'at pAb'at/
/pab'atSe pAb'atSe/
/pab'u pAb'u pAb'u (n] pAw'u (n] paw'u (n] /
/pab'uno pAb'uno pAw'uno/
/paban'u pAbAn'u/
/pabiL'u pAbiL'u/
/pabun'a_se/
/pad'Elo pAd'Elo pAd'ELo pAl'Ejo pAr'Ejo/
/pad'Elo pAd'Elo/
/pad'elo pAd'elo parad'Elo pArAd'Elo pAlAd'ELo pArAd'ELo pArAb'Elo pur'ELo/
/pad'elo pAd'elo/
/pad'enO pod'enO/
/pad'eno pAd'eno/
/pad'u pAd'u/
/padeb'i[] panib'i[] pAnib'i[]/
/padel'ado pAdel'ado/
/paden'ado pAden'ado/
/padeneZ'ajre pAdeneZ'ajre/
/pag'a pAg'a/
/pag'a pAg'a/p'ago/
/pag'able pag'aple/
/pag'ajre pAg'ajre/
/pagad'u pOgOd'u/
/pagam'en pagom'en/
/paj'w'olo/
/pajr'Ol pOjr'Ol pOjrw'Ol pejr'Ol/
/pajr'Ol pejr'Ol pOjr'Ol pOjrw'Ol/
/pajr'Olo pOjrw'Olo pejrw'Olo/
/pajr'al pOjr'al/
/pajr'astre pAjr'astre/
/pajr'i pAjr'i pejr'i/
/pajr'olo pojrw'Olo pejr'Olo pejrw'Olo/
/pajrul'ado pOjrul'ado pejrul'ado/
/pajrul'ado pojrul'ado pejrul'ado/
/pajrul'et pejrul'et pOjrul'et/
/pajrulet'at pojrulet'at/
/pajryg'al pOjryg'al pejryg'al/
/pajs'El pEjs'El pOjs'El/
/pajs'el pejs'el pOjs'el/
/pajsel'a pOjsel'a/
/pajsj'Ejro pejsj'Ejro pOjsj'Ejro/
/pajz'an pOjs'an pOjz'On/
/pajzandarj'e pojzAndArj'O/
/pak'an pAk'an/
/pak'et pAk'et/
/pakete3'a pokete3'a/
/paketj'e pAketj'e/
/pakut'iLo/
/pal'a pAr'a/
/pal'ado pAl'ado/
/pal'ado pol'ado por'ado/
/pal'ajs pA/
/pal'an pAl'an pAl'On/
/pal'astre pAl'astre/
/pal'et pAl'et/
/pal'eto par'eto pAl'eto pAr'eto/
/pal'eùk pAl'eùk/
/pal'i pAl'i pall'i pAll'i/
/pal'iso pAl'iso pan'iso pAn'iso/
/pal_f'Er:e paw_f'Er:e/
/palad'as pAlAd'as pAlAdr'as pArAdr'as pArAg'as paragr'a /
/palajs'a_s pAlAjs'a_s pAlejs'a_s pAlajs'a_s/
/palastr'ako pAlastr'ako pAlAstr'ako pAlAstr'atSo/
/palaz'u[] poloz'u/
/paleùk'ado pAleùk'ado pareùk'ado/
/paleùk'at pareùk'at pAleùk'at/
/palis'a pAlis'a/
/palis'ado pAlis'ado/
/palj'Ejro pAlj'Ejro/
/palj'Ejro pAlj'ejro/
/palj'e pAlj'e pArj'e/
/pall'aso pAll'aso/
/palleZ'a pAlleZ'a/
/palm'a pawm'a pOlm'a pOwm'a/
/palo_bj'Ejso paro_bj'Ejso/
/palo_bjEjs'a pAlo_bjEjs'a palo_bes'a/
/palo_bjejs'a/
/palofik'a pAlOfik'a (t] /
/palp'a pAlp'a pOwp'a/
/palpit'a pAlpit'a/
/palpitasj'ew pAlpitAsj'ew/
/pals'ado pAls'ado/
/pals'u pAls'u/
/palsj'e pAlsj'e/
/paluN'e pAluN'e/
/pampaL'eto pAmpAL'eto/
/pampar:yg'eto pAmpAr:yg'eto/
/pan'El pan'Ew pAn'Ew/
/pan'Ew pAn'Ew/
/pan'a pAn'a/
/pan'aSo/
/pan'ado pAn'ado/
/pan'ajre pAn'ajre/
/pan'ari/panar'i pAn'ari/pAnAr'i/
/pan'art pAn'art/
/pan'at pAn'at/
/pan'el pAn'el/
/pan'ew pAn'ew/
/pan'uLo pAn'uLo/
/panAtj'Ejro pAnAtj'Ejro/,/
/panat'u[] ponot'u/
/panatj'Ejro pAnAtj'ejro/
/panatj'Eyro pAnAtj'Ejro/
/panatj'e pAnAtj'e/
/paneZ'a pAneZ'a/
/paneleZ'a poneleZ'a/
/panik'al punik'al pwOnik'al/
/pans'El/
/pans'El/pOns'El/
/pans'ado pAns'ado/
/pans'eto pAns'eto/
/pans'iLo pAns'iLo /
/pans'il pAns'il/
/pans'yt pAns'yt/
/panseZ'a pAnseZ'a/
/pansiL'u pAnsiL'u/
/pansj'ejrO pAnsj'ejrO/
/pant'Elo pant'eno/
/pant'ajs pAnt'ajs/
/pant'ajs pant'aS/
/pant'i pAnt'i/
/pant'uflo pAnt'uflo/
/pantajs'a pAntOjs'a/
/pantajs'a pantajS'a pontOjs'a /
/pantum'ino pAntum'/
/pantyg'a pAntyg'a pAnty'a/
/pantyg'a panty'a/
/pap'a pAp'a p'apo/
/pap'et pAp'et pAp'e/
/pap'eto pAp'eto/
/papar'Ot paparw'Ot/
/papastr'u[] pApAstr'u[]/
/papiL'Oto pApilj'wOto/
/papj'e pApj'e/
/papog'aj pApog'aj/
/par'Estre par'Etre pAr'etre/
/par'a pAr'a ApAr'a/
/par'a pAr'a apar'a ApAr'a/
/par'a pAr'a/
/par'ajre pAr'ajre/
/par'awlo pAr'awlo/
/par'eL pAr'eL/
/par'eL par'el pAr'el parj'e parj'Ew pArj'ew/
/par'en pAr'en/
/par'et pAr'et/
/par'eùk pAr'eùk/
/par'yn pAr'yn/
/par'yro pAr'yro/
/par-se_ke /pars_sO_ke /pEr_sA_ke/
/par:'Okjo pAr'Okjo pArw'Okjo/
/par:'Ot pAr:'ot/
/par:'a par:'O pAr:'O /
/par:'a[n] pAr:'o/
/par:an'elo pAr:An'elo/
/par:ig'ado pAr:ig'ado/
/par:uk'eto pAr:uk'eto/
/par:ukj'e pAr:ukj'e/
/par:usj'En pAr:usj'en/
/par:usj'en pAr:usj'en/
/par:uz'ino pAr:uz'ino/
/par:yg'ado pAr:yg'ado/
/par_Z'Ow/
/par_bj'ew par_dj'ew/
/para_b'en parO_b'en pArO_b'en/
/para_s'Ol/
/parab'olo pArAb'Olo/
/parad'Elo pArAd'elo pAlOd'Elo prad'Elo/
/parad'is pArAd'is/
/parad'u pArAd'u/
/paraf'a pArAf'a/
/parajr'a pArOjr'a/
/paralit'iko pArAlit'iko/
/paraliz'a pArAliz'a/
/paraliz'io pArAliz'io/
/parapl'eZO pAro_pl'eZO pAro_pl'OZO/
/parawl'yn pArOwl'yn/
/pareL'at pAreL'at/
/pared'ado pAred'ado/
/pared'ajre pAred'ajre/
/pared'al pAred'al/
/pared'u pAred'u parAd'u/
/pared'u pAred'u/
/parent'at pArent'at/
/pares'us pAres'us/
/parf'yn pArf'yn/
/parfetom'en[] pArfetOm'en/
/parfym'a pArfym'a pErfym'a/
/parfymarj'e perfymArj'O/
/parg'a pArg'a park'a pArk'a/
/parg'ado pArg'ado/
/parg'am parg'an pArg'an pArg'On perg'ami/
/parg'at pArg'at/
/parg'u pArg'u/
/pargam'in pArgAm'in pErgAm'i/
/pargasj'e pArgAsj'e/
/pargeZ'a []nO t'Er:O/
/parièbo /par'iwo parj'ebo pArj'ebo pAr'ibo/
/parj'O ApArj'O/
/parj'a pArj'a/
/parj'ajre pArj'ajre/
/parjot'Elo pArjAt'elo paLot'Ero panat'arjo pAnAt'arjo/
/park'et pArk'et/
/parl'a pArl'a/
/parl'ado pArl'ado/
/parl'atSe pArl'atSe pArl'atse/
/parl'az_m'e pOrl'az_m'e pArl'az_m'e/
/parl'us pArl'us/
/parlOm'en pArlOm'en/
/parlad'is pArlAd'is/
/parlad'iso pArlAd'iso/
/parlament'a porloment'a/
/parlik'ado pArlik'ado/
/parlyfeZ'a pArlyfeZ'a pArlufets'a/
/paro_bj'Ow/
/paro_p'El pArO_p'El/
/paro_pleZ'ajre/
/paro_s'Ol pAro_s'Ol/
/paro_sul'el pAro_sul'el/
/parof'ikso paraf'itso/
/parofW'El parof'El parof'yl/
/parofW'el parof'yl paraf'yl/
/parofyL'a parafyL'a/
/parom'en pArOm'en/
/parom'en pArom'en/
/parom'en porom'en/
/parp'alho pArp'aLo/
/parpaL'Ol parpaL'Or pArpALw'Ol/
/parpaL'Ol parpaj'Ol/
/parpaL'etos pArpAL'etos/
/parpalets'a parpaLets'a pArpALets'a/
/part'adZe pArt'atSe/pArt'atse/
/part'i pArt'i/
/part'ido pArt'ido/
/part'it pArt'it/
/partadZ'a pArtAdZ'a partatS'a pArtAtS'a/
/partid'ero pArtid'ero/
/partid'u pArtid'u/
/partikylj'e pArtikylj'e/
/partikyljEyrom'en portikyljEjrom'en/
/partir'Ej pas ke num b'eùgo/
/partisipasj'ew pArtisiposj'ew/
/partiz'an pArtiz'an/
/parw'eso pArw'eso/
/pas'a pAs'a/
/pas'ado pAs'ado/
/pas'ajre pAs'ajre/
/pas'an pAs'an pAs'On/
/pas'an pAs'an/
/pas'anto pAs'anto pAs'Onto/
/pas'at pAs'at/
/pas'i pAs'i/
/pasar'iLos pAsAr'iLos/
/pasariL'a pAsAriL'a/
/paseZ'a pAseZ'a pAsets'a/
/paseZ'a pAseZ'a/
/paseZ'ado pAseZ'ado pAsets'ado/
/paseZ'ado/
/paser'at pAser'a (t] /
/paser'at pAser'at ApAser'at apaser'at/
/paser'at pOser'a[t] /
/pasj'en pAsj'en/
/pasj'enso pAsj'enso pAs'inso/
/pasj'ew pAsj'ew/
/pasjent'a pAsjent'a/
/pasjewn'at posj'ewn'at/
/pask'ado pAsk'ado/
/pask'atse pAsk'atse/
/pask'etos pAsk'etos/
/paskaZ'u peskaZ'u pAskOZ'u pAskOS'u paskaS'u/
/paskad'el pAskAd'el pAskOt'el/
/paskal'a pAskAl'a baskal'a baskar'a kaskal'a/
/paskal'ado pAskAl'ado baskar'ado/
/paskatj'e pAskAtj'e/
/pasor'elo pOsOr'elo/
/past'a pAst'a/
/past'ado pAst'ado/
/past'ajre pAst'ajre/
/past'elo pOst'elO/
/past'yro pAst'yro/
/pastOn'akO pAstAn'akO pastan'agO/
/pastad'u pAstod'u/
/pastin'ago /pastin'argo pastan'ego/
/pastisj'e pAstisj'e pAstysj'e/
/pastiùg'a pAstiùg'a/
/pastj'Ejro pAstj'Ejro/
/pastr'eùk pAstr'eùk/
/pastyr'a pAstyr'a apastyr'a ApAstyr'a/
/pastyr'al pAstyr'al/
/pastyr'al postyr'al pAstur'aw/
/pastyr'eùk pAstyr'eùk ApAstyr'eùk/
/pastyrAd'u pAstyrAd'u/
/pat'Erno pAt'Erno pAt'Erlo put'Erlo/
/pat'ado pAt'ado/
/pat'ano pAt'Ono/
/pat'anto pAt'anto pAZoot'ento/
/pat'atSo pAt'atSo/
/pat'awt pAt'awt/
/pat'er pAt'er/
/pat'es pAt'es pAtw'es/
/pat'et pAt'et/
/pat'i pAt'i/
/pat'ufle pOt'ufle/
/patS'ak potS'ak pats'ak pAts'ak/
/patS'ako pats'ako pAtS'ako/
/patS'yn pAtS'yn/
/patSak'ajre pAtSAk'ajre patsak'ajre pAtsAk'ajre/
/patSake3'a pAtSAkeZ'a patsakeZ'a pAtsAkeZ'a/
/patSiN'e pAtSiN'e pAtsiN'e/
/patSig'a pAtSig'a patsig'a pAtsig'a/
/patSin'a pAtSin'a patsin'a pAtsin'a/
/patSo/
/patSuk'a pAtSuk'a/
/patafjal'a pAtOfjAl'a/
/patafl'Os pAtAfl'Osko/
/patafl'aw pAtAfl'aw patafl'as patadl'ask/
/patal'afo pAtAl'afo petol'afo/
/patan'il pAtAn'il/
/patan'u pAtAn'u/
/patast'Elo pAtAst'Elo/
/patat'a/patant'an patent'an/
/patatr'ak pAtAtr'ak pAtAt'an/
/pateZ'a pAteZ'a pAtets'a/
/pateZ'ajre pAteZ'ajre pAtets'ajre/
/patel'u pAtel'u/
/pateteZ'a pAteteZ'a pAtetets'a/
/pateteZ'ajre pAteteZ'ajre/
/patim'en potim'en/
/patir'as pAtir'as/
/patr'ako pAtr'ako/
/patr'at pAtr'at/
/patr'io pOtr'io/
/patr'u pAtr'u/
/patr'uLo pAtr'uLo/
/patrij'Ote pAtrij'Ote/
/patw'es pAtw'es pAt'es/
/patyflarj'e/
/paw_metj'ew pau_met'et paw_met'en/
/pawkeZ'a pOwkiZ'a/
/pawm'Elo pOwm'elo pOwm'ulo pawm'uro pAm'ulo pAm'uro/
/pawmen'iste pOwmen'iste pOwmun'iste/
/pawmuL'ejro pOwmuL'ejro pamuL'Eyro/
/pawp'il pOwp'il/
/pawp'itre pup'itre/
/pawr'yk pOwr'yk/
/pawrom'en/
/pawt'al pOwt'al pOwt'aw/
/pawt'u powt'u/
/pawt'u/
/pawt'yt powt'yt pat'yt/
/pawto_l'ubo/
/pazim'en pAzim'en/
/paziment'a poziment'a/
/paùk'arto pAùk'arto/
/peL'ajre piL'ajre/
/peL'ardo piL'ardo/
/peL'art piL'art/
/peL'as/
/peL'u[]/
/peL'us/
/peLArutj'e/
/peLar'ot peLArw'Ot/
/peLum'as peLym'as piLym'as/
/peLw'Ot/
/peS'e peSj'e/
/peZ'a apeZ'a apeS'a ApeS'a peS'a/
/peb'iNo/
/peber'Ot/
/peber'u/
/pebiN'us/
/pebiN'us/pebiN'uzo/
/pebiNa_s pibiN'a_s/
/pebr'in/
/pebr'ino/
/pebreZ'a/
/pecadoù /pekad'u pekAd'u/./
/pefunarj'e/
/peg'Ot pegw'Ot/
/peg'u/
/peg'us peg'uzo/
/pegal'at pegAl'at/
/pegal'u[] pegAl'u[]/
/peguteZ'ajre/
/pegutj'e/
/pejr'yt/pEjr'udO/
/pejryg'al pejry'al pejrig'al pejrij'al/
/pejs'u[]/
/pejsuN'E/pejsuN'Eiro/
/pejsunArj'e/
/pejtr'al pOjtr'al/
/pejtraleZ'a pejtrAleZ'a/
/pejz_'awbres/
/pejz_ust'als/
/pejz_w'Ome [s] /
/pejz_w'els/
/pek'ajre/
/pek'ul/
/pek'yNo/
/pekad'iLo pekAd'iLo/
/pel lO pAr'et/
/pel lOs fW'eLos/
/pel'a pAl'a/
/pel'a pal'a pAl'a pAr'a par'a/
/pel'a pal'a pAl'a pAr'a/
/pel'a pal'a par'a pAl'a pAr'a pOw'a pjOl'a pjal'a pjar'a/
/pel'aLo pal'aLo pAl'aLo pjar'aLo/
/pel'aLo pal'aLo pAl'aLo/
/pel'afO pal'afO /pel'Ofo/
/pel'afo pal'afo pOl'afo/
/pel'art pjal'art pjol'art/
/pel'art/pjal'art/pjAl (art/pial'ardo/pjAl'ardo/
/pel'at pal'at pAl'at/
/pel'eto/
/pel'eùk/
/pel'iso pel'yso/
/pel'u/
/pel'u[]/
/pel'ufe pel'ufre/
/pel'ufo pelw'Ofo/
/pel'ujro/
/pel'yk/
/pel'yt pjal'yt pjAl'yt/
/pelad'Elo palad'Elo pAlAd'Elo/
/pelatj'e pelAtj'e pelutj'e/
/peleg'usto/pelig'usto/
/peler'in peleùgr'in/
/peler'ino pelir'ino/
/peluN'e/
/pelunedz'a/
/pelunets'a/
/pelw'Ot pel'Ot/
/pen'ado/
/pen'al/
/pen'iple pin'iple/
/pen'u/
/penS'en penS'an penS'in/
/penSenAd'yros/
/penZ'a pents'a/
/penZAz'u/
/penZad'u penZAd'u/
/pend'El/
/pend'art pind'art/
/pend'en/
/pend'iLo/
/pend'il/
/pend'ylo pend'yro pind'ylo/
/pendZ'a/pentS'a/
/penduL'u/
/peneZ'a penneZ'a/
/penek'a/
/penetrAsj'ew/
/peniplom'en/
/penit'en/
/penj'an penZ'An/
/pens'a pans'a/
/pensj'Ewn'a/
/pensj'ew/
/pensj'ewn'at/
/pensjewn'ari/
/pensom'en/
/pentSen'a/pintSin'a/
/pentok'usto pAntok'usto pAndej'ustO/
/pentok'usto pAntok'usto/
/pep'i pip'i/
/per pAsk'etos loZ Owmel'etos/
/per sent_Andr'iw bejr'es lO pusinj'ejrO Al r:j'ew/
/per tA[]_p'aw[] _ke mw'Onte/
/per'u/
/per:'Ot pAr:'Ot/
/per:'yko pAr:'yko/
/per:'yko par:'yko pAr:'yko/
/per:eZ'i per:ets'i/
/per:uk'et par:uk'et pAr:uk'et/
/per:ykj'e par:ykj'e pAr:ykj'e/
/perAlj'Ejro/
/per_Akw'O d_Ak'i tal/_ r:'aj/
/per_t'a[]_ke/
/perd'u/
/perf'et parf'et pArf'et/
/perfeksj'ew prefeksj'ew/
/periL'us/
/perim'a prim'a/ /
/peris'aple/
/periùk'eto perliùk'eto/
/perj'Ejr'at perjOjr'at/
/permez'a permeZ'a/
/permisj'Ew/
/pers'Egre/
/pers'ego pres'ego/
/perseber'ensO/
/perseg'je/
/pes pr'a[ts] /
/pes'eto pjes'eto/
/pes'eto/
/pes_pr'a[ts] /
/pesk'a Al trAsAd'u/
/pesk'a An lO t'elo/
/peskj'EjrO pestj'EjrO pOstj'EjrO/
/peskj'e piskj'e pestj'e/
/pesom'en pesam'en/
/pesoment'us/
/pestr'i prest'i/
/pesw'Oto/
/pet'Ofjo /
/pet'a pys n'awt ke suù kj'Ew/
/pet'ego/
/pet'eto/
/pet'iflo/
/pet'unto/
/petAd'is petad'is/
/petAr'El/
/petAr:'i/
/petEjrOlo/
/pet_'untS/
/pet_untS'yn/
/petajr'olo petOjrw'Olo petEjr'olo/
/petar'El petAr'El/
/petar'Elo petAr'Elo/
/petar'el petAr'el/
/petar:'ado petAr:'ado/
/petard'Elo petArd'Elo/
/petas'a petAs'a/
/petas'ajre petAs'ajre/
/petas'al petAs'al petAsj'al petAs'aw patawsj'aw/
/petas'u petAs'u[]/
/petelj'Ejro/
/peto_b'art/
/peto_ga'r:/
/peto_k'ar:o/
/peto_kAr:'at/
/peto_l'afo A kOmp'Onos/
/petos'al/
/petr'al/
/petr'ys/
/petruN'/
/petrum'as petrym'as/
/petrys'u[]/
/petufj'as/
/petufj'e/
/petujr'a_s/
/petul'as petu'[]as/
/petuntS'yn/
/pew_ful'et pj'Ol_ful'et/
/pew_pr'es pjOl_pr'es/
/pez d'ets/
/pez'Els/
/pez'Ono pez'ONo/
/pez'Ono pez'ano/
/pez'Ot pezw'Ot/
/pez'aNo pez'ONo/
/pez'ado/
/pez'an pez'An/
/pez'eto/
/pez'oNo pez'Ono/
/pez'uLo/
/pez'ul/
/pez_bw'Oses pezbw'Oskes/
/pezant'u pezAnt'u/
/peziL'ado pezen'ado/
/peziL'ado/
/pezuL'Ejro/
/pi _grAwL'E pi _grAL'E/
/piL'a/
/piL'ard'u piLord'u/
/piL'art/
/piL'atSe/
/piLard'u piLArd'u/
/piLardun'as/
/piN'at/
/piN'u/
/piN'u[]/
/piNAr'edo/
/piS'ar:o/
/piSj'Ejro/
/piSj'e pySj'e/
/piZ'un fAb'art/
/piZ'un pAwt'yt/
/pibun'ado pibu'ado/
/pig'aso pij'aso pj'aso pj'aSo/
/pig'aso pj'aso pij'aSo/./
/pig'at pij'at pj'at/
/pigAs'u pijAs'u/
/pigaL'u[] pigAL'u/
/pigas'a pigAs'a/
/pigas'at pigAs'at/
/pigas'u pigAs'u pijAs'u pikAs'u/
/pigrolj'e/
/pik'Oto pikw'Oto/
/pik'a/
/pik'u/
/pik'u[]/
/pikALas'u[]/
/pikAd'is pekAd'is/
/pikAd'is/
/pikAd'u/
/pikAr'al_bl'y/
/pikArAL'u[]/
/pikArL'u/
/pikArw'Olo/
/pikAtj'ejro/
/pikOjrul'eto/
/pik_AgAs'u/
/pik_Ows'El/
/pikaL'as pikAL'as/
/pikaN'a_s pikAN'a_s/
/pikad'u pikod'u/
/pikar'aLo/
/pikardj'O/
/pikorL'as pikoL'as pikor'as pikor'al pikur'al pik'Owrj'ol/
/pikorL'u/
/pikur'Ew/
/pil'ajre/
/pil'un/
/pil'ylo pill'ylo/
/pilad'u pilAd'u/
/pilj'e de kAbAr'et/
/pimpAn'elo pimpin'Elo/
/pimpAn'elo/
/pimpOn'Elo/
/pimpOr'elo/
/pin'El/
/pin'Elo/
/pin'edo pin'ido/
/pinduL'a/
/pindul'a/
/pindul'a_s Espindul'a_s/
/pindul'as/
/pindul'et/
/pindul'eto/
/pins'El/
/pins'a/
/pins'ajre/
/pins'el pins'ew/
/pint'u/
/pint'yro pintr'yro/
/pintr'a []nO p'Orto/
/pintrAd'iso/
/pintsur'a/
/pinz'el/
/pinzel'a/
/pip'atS/
/pipatS'ado pipAtS'ado/
/piram'ido pirAm'ido/
/pis'Ol pisw'Ol/
/pis'u/
/pisAd'u/
/piso_lj'EtS/
/piso_lj'etS/
/pist'Olo pistw'Olo/
/pitS'Ot pitSw'Ot/
/pitS'u/
/pitSj'e pitS'e petSj'e/
/pitSw'Ot r:'ube/
/pitSw'ot_r:'ube/
/piwr'El/
/piz'Ot pizw'Ot/
/piz'u/
/piùk'a/
/pj'Eso/
/pj'Etre p'itre/
/pj'Ew_pj'Ew/
/pj'Ewze/
/pj'Ol_plAnt'at/
/pj'Olo/
/pj'Ot pW'Ot/
/pj'Oto pW'Oto/
/pj'aL'a pjAL'a/
/pj'aLo/
/pj'ado/
/pj'al/
/pj'al_ful'et pj'ol_ful'et/
/pj'ej pW'ej p'ej ap'ej Ap'ej ApW'ej pj'Ejs pj'Ejso pj'Ejsos pj'Oj/
/pj'etS pj'Es pj'Ejs py'ejs/
/pj'etS pj'eS pj'ets, pj'es pj'ejs pj'Ejs/
/pj'etS/
/pj'ew/
/pj'ew_pj'ew/
/pj'ewze/
/pjAl'us/
/pjEl_f'ik/pjOl_f'ik/
/pjEwt'a/
/pjEwt'ajre pyot'ajre/
/pjOl r:'as/
/pjal'aLO pjar'aLO/peraLO pr'aLO/
/pjal'ado/pjAr'Ado/pjal'ajo/
/pjeZ'a/pEts'a/pEtS'a/
/pjeZ'a/pjets'a/petS'a/pets'a/
/pjet'at pjat'at pjAt'at/
/pjetad'us pjatad'us pjAtAd'us/
/pjewl'a pjewr'a pjawl'a pjowl'a pj'al'a pjol'a/, /
/pjewl'a/
/pjews'a/
/pjotj'e pWOtj'E/
/pjotj'e pWotj'e/
/pjut'ado pWOt'ado/
/pjut'ajre pWot'ajre/
/pjut'eùk pWot'eù (k] /
/pjut'u/
/pl'Aùko pl'antSo pl'AntSo/
/pl'Ek/
/pl'OZo/
/pl'Ow a g'asis/
/pl'Owre/pl'awre/pl'ewre/
/pl'a pl'O/
/pl'aNe pl'ANe pl'anZe pl'OnZe/
/pl'ajre/
/pl'ajso/
/pl'ako/
/pl'an pl'On/
/pl'an pl'a[] pl'O[]/
/pl'anSo pl'AnSo/
/pl'anSo/
/pl'anko pl'Oùko/
/pl'ano pl'Ono/
/pl'anto pl'onto/
/pl'aso kur:'aw/
/pl'aso/
/pl'at pl'ate/
/pl'ato/
/pl'ayso pl'Ojso/
/pl'egOz_'u pEr AkEl pet'as/
/pl'ego/
/pl'en pl'e/
/pl'en pl'e/pl'eno/
/pl'eses/
/pl'etsO/Aplets'i/
/pl'etso de sen_fArW'Ol bul'unto pas l Owrj'Ol/
/pl'un/
/pl'unZj'Ejro plynZj'Ejro/
/pl'un[]/
/pl'ymo pl'umo/
/pl'ys p'ys/
/plAN'Ol plAN'Ol plANw'Ol plAN'Ol/
/plAnejrw'Olo plAnejr'Owo/
/plAnt'a nO r:azO/
/plAs'u[]/
/plAstrij'e/
/plW'eZo pl'eZo pl'etso plejZo/
/plW'eZo/pl'etsO/./
/plaN'Olo plAN'Olo plan'Oro plOn'Olo plon'oro ploNw'Olo plowN'olo/
/plaN'e plAN'e/
/plaZ'a plejZ'a plOjZ'a/
/plaZ'ajre ploZ'ajre plejZ'ajre/
/plajdeZ'a plOjdeZ'a/
/plajdeZ'ajre plojdeZ'ajre/
/plan'et plAn'et/
/planZ'i plOnZ'i/
/planZj'Ejro pranZj'Ejro plunZj'Ejro plynZj'Ejro/
/planeZ'a ploneZ'a/
/plans'Ol plAns'Ol plAns'Ow plAnsw'Ol/
/plans'art plAns'art/
/plans'as plAns'as/
/plans'u plAns'u/
/plant'a plAnt'a/
/plant'ado plAnt'ado/
/plant'u plAnt'u plAns'u/
/plant'u plAnt'u/
/plant'ul plAnt'ul pl'Ansul plAns'u /
/plantasj'ew plontosj'ew/
/plantj'e plAntj'e plAntj'O/
/plantj'e plAntj'o/
/plantulj'e plAntulj'e/
/plas'a plAs'a/
/plas'yro plAs'yro/
/plaseZ'a plAseZ'a/
/plasj'e plAsj'e/
/plasom'en plOsom'en/
/plastr'u plAstr'u/
/plat'at plAt'at/
/plat'eu/
/plat'ino plAt'ino/
/plat'ino/
/platyg'as plAtyg'as/
/platyg'as/plAtyg'as/
/plawt'i plOwt'i prawt'i prOwt'i pOwtr'i prawz'i prOwz'i/
/plaz'e plAz'e/
/plaz'en plAz'en/
/plaùk'a plAùk'a/
/plaùk'ado plOùk'ado/
/plaùk'at plOùk'at/
/plaùk'eto plOùk'eto/
/plegad'is plegAd'is/
/plegad'yro plegAd'yro/
/plegat'iw/plegatj'Ew/
/plejdarj'e pleidarj'O/
/plem_p'un plam_p'un plAm-p'un/
/plem_p'un plam_p'un plAm_p'un/
/plubiS'us/
/plubineZ'a plobineZ'a plymineZ'a/
/plubj'ews/
/plumb'u/
/plunZ'a plynZ'a/
/plunZ'u plynZ'u/
/plund'u/
/plunz'yt/
/plur'Ezi/flur'Ezi/
/plur'ajro/
/plyZ'a plets'a/
/plyZ'a/
/plyZ'ado/
/plyZ'at/
/plyZA'ado/
/plym'a plum'a/,/
/plym'al/
/plym'u/
/plyndZj'ejro plunZj'ajro/
/pojrulet'at/
/postar'Elo/
/pr'Eso/
/pr'Est pr'Este/
/pr'Esto/
/pr'OSe prw'OSe/
/pr'Obo prw'Obo/
/pr'Odu[l] /
/pr'Opre pr'Ope prw'Opre/
/pr'ado/
/pr'ego_mArj'ano/
/pr'en de tAb'a(t) kumo_ n bj'Ow de p'usos/
/pr'endre pr'ene/
/pr'enso pr'ewso prj'Ewso pr'inso/
/pr'est pr'es pr'Ets/
/pr'ezo/
/pr'im pr'in/primo/
/pr'imo/
/pr'insO/
/pr'u (n] /pruna/
/pr'un/
/pr'unto/
/pr'uses/
/pr'yze/
/prEskripsj'Ew/
/prOdel'et/
/prOdel'u[]/
/pr_ak'O pr_akw'O pr_Akw'O pr_ek'o pEr_Ak'O/
/pr_ak'i pr_Ak'i pr_ejk'i/
/pr_ak'i/
/pr_am'u_ke pr-Am'u_ke/
/pr_am'u_ke/
/pr_amu_de/
/pr_amu_ke/
/prad'el prAd'el/
/prad'el prOd'el/
/prad'et prAd'et/
/pradarj'e prAdArj'e/
/pradel'et prAdel'et/
/pral'ino prAl'ino pErl'ino/
/prat'iko prAt'iko/
/pratik'a apratik'a AprAtik'a/
/pratik'a prAtik'a/
/pratik'aple prAtik'aple/
/preSarj'e/
/preZ'ydisj'aple/
/preZyd'isi/
/preb'Ejre/
/preb'eze/
/prebal'e prebAl'e pErbAl'a/
/preben'i/
/prebil'eZi pribil'eZe/
/predikAsj'ew/
/prediksj'ew/
/predileksj'Ew/
/pref'et pErf'et/
/prefer'aple/
/prefer'enso pErfer'enso/
/prefer'enso/
/preferaplom'en/
/prefett'yro pErfett'uro/
/preg'un pl'un/
/preg'un pre'un prij'un pl'un/
/preg'un prig'un pri[]'un pl'un/
/pregund'u prigund'u/
/pregund'u prijund'u plund'u/
/pregundom'en prijundom'en/
/prekAs'a pErkAs'a/
/prekas'iw/prekasj'Ew/
/prekawsj'ew pErkOwsj'ew/
/prekowsjewn'a_s perkOwsjewn'a/
/premeditAsj'Ew/
/premj'e primj'e prymj'e/
/premjejrom'en/
/prens'ipe/
/prenunsjAsj'ew/
/prenz_'u/
/prep'aws pErp'aws/
/present'i pErs'enti/
/present'ido pErsentido/
/presept'u presett'u/
/presip'isi presip'ise pErsep'isi/
/presipit'a pErsipit'a/
/presipitAsj'ew/
/presizom'en pErsizom'en/
/presj'ews/
/presjewzom'en/
/preskrj'ewre/
/prestid'u/
/pretensj'Ew/
/prez'ik/
/prez'u/
/prezErba/pErzErb'a/
/prezent'aple/
/prezentom'en/
/prezerbAsj'ew pErzErbAsj'Ew/
/prezunsj'Ew/
/prezunt'us prezunty'us/
/prezuntj'Ew/
/prezyr'u/
/pribasj'ew pribAsj'Ew/
/prigundom'en/
/prijund'u/
/prim'albo prim'awbo prim'awro/
/primOwt'at/
/primutj'e/primutj'Ejro/
/prinsipalom'en/
/print'ens/
/printAN'E/printaN'Ejro/
/priz'u prez'u[]/
/prizuN'E/presuN'E/
/probd'a/
/pru_b'E bE_pr'u/
/prub'Erbe prud'Erbe/
/prub'aple/
/prub'atSe/
/prubOjn'a/
/prubajn'a prubejn'a prubOjn'a/
/prubaplom'en/
/pruben'enso /pErben'enso/
/pruben'i pErben'i preben'i/
/pruben'i/
/prubez'i pErbez'i prebez'i purbezri Apurbez'i ApErbez'i/
/prubizj'ew prebizj'ew pErbizj'ew/
/prud'El purd'El pred'ul/
/prud'El/
/prud'el prudj'Ol purd'El/
/prud'u/
/prudW'ire/prod'yr:e/pruduz'i/prudW'i/
/prudj'Ol prudj'al/
/prudyksj'ew/
/pruf'it prufiEtS pErfiEtS/
/pruf'it/prufj'EtS pErfiEtS/
/pruf'un/pruf'undo/
/pruf'un[] pref'un/
/prufAnAsj'ew/
/prufan'a prufAn'a/
/prufesj'O/
/prufesj'ew/
/prufit'a aprufit'a Aprufit'a profitS'a aprufitS'a/
/prufund'u prefund'u/
/prufundom'en/
/pruklAmAsj'ew pruklamasj'Ew/
/pruklam'a pruklAm'a/
/prukurasj'ew pErkurAsj'Ew/
/prukyr'a pErkyr'a/
/prukyr'a perkyr'a/
/prukyr'a prokyr'a pErkyr'a/
/prukyr'ajre pErkyr'ajre/
/prukyr'yr pErkyr'ur/
/prulungom'en/
/prumen'a pErmen'a/
/prumen'a purmen'a pErmen'a/
/prumen'ado pErmen'ado/
/pruntom'en/
/prununs'a prenuns'a pErnuns'a/
/prununs'a prenuns'a/
/prununsjAsj'Ew prenunsjAsj'Ew/pErnunsjAsj'Ew/
/prupj'ari/
/pruprijet'ari prupjet'ari/
/prupursj'ew prupisj'ew/
/prupursj'ewn'a prupi[]sj'ewn'a/
/prupuz'a prepuz'a pErpuz'a/
/prusesj'Ew p[]usesj'Ew/
/prusesj'Ew pusesj'Ew/
/pruskripsj'Ew/
/prutejsj'Ew prutejs'iw/
/prutett'u prutekt'u prutet:'u/
/pry'ino/
/pryNEirat/pruNEirado/
/pryd'en/
/prydentom'en/
/pryn'El/
/pryz'en/
/pryz'i/
/pryz'u/
/puL'eZo/
/puL'etsO/
/puN'ado/
/puN'al/
/puN'ard'a puNArd'a/
/puN'art/
/puN'at/
/puNeZ'a puNets'a/puNetS'a/
/pu[]kan'ado/
/pubigj'e pubij'e pubj'e/
/pud'a/
/pud'as/
/pud'e p'udre p'ure p'ujre/
/pud'et/
/pudAd'u/
/pudad'u/
/pudad'uyro /pudAd'ujro/
/puder'us/
/pudreZ'a/
/pujr'i pur:'i/
/pujr'it pur:'it/pujr'ido/
/pujrid'u pur:id'u/
/pujrit'ydo pur:it'ydo/
/pujsinj'ejro/
/pujz'u pwejz'u/
/pul'aLo/
/pul'akre pw'akre/
/pul'akres bul'agres b'ugres/
/pul'akres bul'akres bul'agres b'ulgres/
/pul'eLo pun'eLo/
/pul'ejo pur'ejo/
/pul'eto_de_nw'Ostre_s'eNe/
/pul'i/
/pul'u/
/pulAndrij'e/
/pulaL'e pulAL'e/
/pulb'Ero pulb'Ejro pOwb'Ejro/
/pulber'us pylber/
/pulber'us pylberus puber'us/
/pulisunArj'e/
/puls'a/
/puls'et/
/puls'ik pus'ik/
/puls'ik/
/puls'us/pus'us/
/pulsin'as/
/pulsj'Ejro/pusj'Ejro/
/pulziN'E/
/pulziN'E/puziN'E/
/pulzin'a/
/pum'atSo/
/pump'ils/
/punSj'e/
/pund'a/
/pundZ'a puntS'a/
/pundZ'i punts'i puN'i pun'i/
/punsiL'u/
/puntS'Ol punSw'Ol punS'al punSj'Ol/
/puntS'a/
/puntS'al/
/puntS'u punts'u/
/puntS'yDo punts'ydo/
/puntSets'a/
/puntSez'u puNeZ'u/
/puntSiL'u puntSiL'us/
/punts'a/
/punts'u/
/pup'uno/
/pup'ydo/
/puplij'a/
/pupyl'aso/
/pupyl'us/
/pupylAsj'Ew/
/pursel'a pusel'a/
/pursj'Ew pu sj'Ew/
/purt'a nO par'awlo/
/purt'a Apurt'a/
/purtan'El purtAn'El/
/pus'a/
/pus'iple/pus'iplO/
/pus'iw pusj'Ew/
/pus'iw/pus'ik/
/pus'iw/pusj'Ew/
/pus'us/
/pus/p'usO/
/pusk'inO/
/puskin'a/
/pust'El/
/pust'Elo/
/pust'a Apust'a/
/pust'a/
/pust'ado/
/pust'at/
/pust'eLo pust'ErLo/
/pustAr'Elo/
/pusteL'a/
/pusteL'ado pusterL'ado/
/pustiL'u/
/put'ado/
/put'ar:u/
/put'atSe/
/put'eko/
/put'i/
/put'ino/
/put'u/
/put'unto/
/putAdZj'e putAtSj'e/
/putAr:'u/
/putAr:'u[]/
/putS'ado/
/putS'yn pAtS'yn/
/putSintS'in/
/putineZ'a/putinets'a/budineZ'a/
/putineZ'ajre petineZ'ajre/
/putr'al pwotr'al/
/putun'a/
/putuneZ'a/
/putuneZ'ajre putunets'ajre/
/putuntuneZ'a putuntunets'a/
/pw'Op pa[] demour'a: []l lW'Ok/
/pw'Ose de res'eto/
/pw'Oste/
/pw'Ot de k'rambo/
/pw'eS pW'eS p'ES pEts pW'e pE/
/pw'ento/
/pw'ose de r:'ube/
/pw'oste de gAr:'ik/
/pwens'un/pw'Ens'u[]/
/pyN'astre piN'astre puN'astre/
/pyd'i/
/pyd'is/
/pyd'u/
/pynisj'Ew/
/pynisj'ew/
/pyp'yt/
/pypl'ik/
/pyplik'a/
/pyplikAsj'ew/
/pyplikom'en/
/pyrZ'a/
/pyrg'a/
/pyrgAt'if/
/pyrgAtw'Ori pErkAtw'Ori/
/pyrgAtw'Ori perkAtw'Ori pergat'Ori/
/pyrgas'iw pyrgAsj'Ew/
/pyrifikAsj'Ew/
/pyrifikotw'ero pyrifikat'Ori/
/pytArj'e/
/pyz_l'ew py[]_l'Ew/
/quantes/
/r'Olle rw'Olle/
/r'Ompo/
/r'alle de bek'aso/
/r'amo r'Omo/
/r'esO A r:ef'endre/
/r'eyre kum yn S'i/
/r'uL r'ul/
/r:'Ajse/
/r:'Ampo/
/r:'Ejre/
/r:'Ejre_gr'an/
/r:'Ejre_p'yn r:'Eyre_p'un/
/r:'Ek/
/r:'Eyre_neb'ut/
/r:'OGu r:'ow/
/r:'OdO r:w'OdO/
/r:'Odo rw'Odo/
/r:'Odu (l] /
/r:'Ojse/
/r:'Ok r:w'Ok/
/r:'Ompo/
/r:'Ose r:'Osi rw'Ose/
/r:'Ose r:w'Ose/
/r:'Ose sAm p'yos/
/r:'Ose_A_p'yos/
/r:'Oso r:w'Oso/
/r:'Ozo r:w'Ozo r:w'ezo/
/r:'Où (k/
/r:'aLo/
/r:'abo mAg'Ono/
/r:'afe/
/r:'aj r:'aj/
/r:'aj r:'atS/
/r:'ajo r:'Ajo r:'OjO/
/r:'ajo/
/r:'ajre/
/r:'ajse r:'ejse r:'Ojse r'ise/
/r:'ajse r:Ajse r:Ojse/
/r:'ale r:'alle/
/r:'alle d AlOwz'eto/
/r:'alle de bekAs'ino/
/r:'alle de k'aLo/
/r:'amo r:'Amo/
/r:'ampo r:'Ampo/
/r:'ampo r:'ompo/
/r:'an r:'On/
/r:'anO r:'AnO/
/r:'anO r:'OnO/
/r:'ande r:'ando r:'Ande r:'Ondo r:'ende r:'Ondre ar:'ando Ar:'Ondo bAr:'ondo/
/r:'ando r:'ondo/
/r:'anse r:'Onse/
/r:'apple r:'eple/
/r:'asklo/
/r:'asklo_par'et r:'Asklo_pAr'et/
/r:'aso/
/r:'aspo/
/r:'aste/
/r:'at grj'Ewle/
/r:'at mirAlj'e/
/r:'at tOwradj'e/
/r:'at towpj'e r:'at talpj'e/
/r:'atZo r:'atSo/
/r:'aw/r:aGu/r:'Aw/r:Ow/
/r:'awk/
/r:'awzo r:'Awzo/
/r:'awzo/
/r:'azo r:'awzo r'aso/
/r:'azo/
/r:'aùk r:'Oùk/
/r:'aùk r:'oùk/
/r:'eL r:'el r:'il/
/r:'eLo/
/r:'ebbl'e r:'able r:'epple r:'eple r:'ibblée/
/r:'ebe/
/r:'ede r:'edde r:'ette/
/r:'ede r:'eze r:'ejse/
/r:'eglo r:'ekklo r:'eklo/
/r:'ego/
/r:'ej d AlAwz'eto/
/r:'ej de bek'aso/
/r:'ejre_d Owr'e/
/r:'ejre_t'anto/
/r:'endo/
/r:'endre r:'Andre r:'andre/
/r:'eno/
/r:'ens/
/r:'epo r:ebo/
/r:'es ar:'Es Ar:'E Ar:'Es/
/r:'esO (A] lemondo/
/r:'esO_A_m'O/
/r:'eso turn'iso/
/r:'eso/
/r:'est r'es r:'ese ar:'es Ar:'es/r:Estes r'Eses/
/r:'esto/
/r:'ete r:'ette/r:Ede r:Edde/
/r:'ette r:edde/
/r:'eze r!ezi r:'ejse r:'ede/
/r:'iSe/
/r:'ibo/
/r:'ido/
/r:'iflo/
/r:'iple/
/r:'ire r:'ejre/
/r:'is ke g'afo/
/r:'ise/
/r:'ispo/
/r:'iw r:j'ew r:j'al/ r:j'alo/
/r:'uLo/
/r:'uNo/
/r:'ube r:'ujre/
/r:'ube/
/r:'ujno/
/r:'ujre/
/r:'ul r:w'El rW'El/
/r:'ul/
/r:'umo/
/r:'umpO_kj'Ew/
/r:'un/
/r:'unse r:'unze/
/r:'unso r:'unzo/
/r:'upo/
/r:'uspjo r'ustjo/
/r:'usto r:'ustjo/
/r:'utS r:'udZe r:'utse/
/r:'yfO/
/r:'yfa r':yga/
/r:'yllo/
/r:'yn/
/r:'ysko/
/r:AZ'jejro/r:AzjEirO/
/r:Ab'ew/
/r:AbAl'a lAs k'Erbos/
/r:AbAl'a lOZ 'alos/
/r:AbAleZ'a r:AbAlets'a/
/r:AbAn'Elo/
/r:AbAsj'e/
/r:AbOlAd'is r:abalad'is r:abarad'is/
/r:Aban'Elo de munt'ANo/
/r:AbustuleZ'a r:Abustulets'a/
/r:AdAb'El/
/r:AfAstiN'us/
/r:AfOstiN'us/
/r:Ag'as/
/r:Amb'al r:AmbW'Ej/
/r:Ampl'i lO p'Anso/
/r:And'Oto/
/r:And'aLo/
/r:Ande_b'us/
/r:AnduleZ'a r:Andulets'a/
/r:AnduleZ'ajre/
/r:Ap'el/
/r:Ask'al de g'an/
/r:Ask'al/
/r:Ask'alo/
/r:AskA/
/r:AskAL'a/
/r:AskAl'ajre/
/r:Askl'et/
/r:AsklOd'yro/
/r:Asp'a de kud'uns/
/r:Asp'et/
/r:Ast'El de l'esk'ino/
/r:AsteleZ'a rAstelets'a/
/r:AsteleZ'ajre/
/r:At'Elo/
/r:AtOjrw'Ol/
/r:AtS'a r:adZ'a/
/r:Atj'e dEl r:Ojn'al/
/r:AwN'Olo r:OwNw'olo/
/r:Awp'iLo rup'iLo/
/r:Az'ujro/
/r:Azin'u/
/r:Aùkuntr'a/
/r:E[k/m/] _m'Ort/
/r:Ejre_but'igo/
/r:Esp'Ek[]/
/r:Eyr_'uùkle/
/r:Ojn'al/
/r:OjnAll'aso/
/r:OjsineZ'a r:ojsinets'a/
/r:OjsineZ'ajre r:oIsinets'ajre/
/r:Okof'ort r:Okofw'Ort/
/r:Omb'aLo/
/r:Omb'al/
/r:Ontel'a_s/
/r:OwNul'a/
/r:OwNuneZ'a rOwNOuleZ'a/
/r:OwfiN'a/
/r:OwmAZod'yros/
/r:Owmin'a/
/r:Owz'El grOwz'El/
/r:Owzel'a_s/
/r:W'estOs/
/r:aZ'a r:ats'a r:Ats'a rAZ'a/
/r:aZ'ado r:AZ'ado/
/r:aZ'al r:AZ'al r:aZ'Ol r:AZ'Ol r:AZw'Ol/
/r:aZ'al r:AZ'al/
/r:aZul'a r:OZul'a/
/r:aZul'ado r:AZul'ado/
/r:ab'Ew r:Ab'Ew/
/r:ab'Ot r:Ab'Ot r:Abw'Ot/
/r:ab'a rabeZ'a/
/r:ab'a/r:abarj'e/
/r:ab'ajs r:Ab'ajs/
/r:ab'as r:Ab'as/
/r:ab'at r:A b'at/
/r:ab'atSe r:Ab'atSe/
/r:ab'atre r:Ab'atre/
/r:ab'i r:Ab'i/
/r:ab'is r:Ab'is/
/r:ab'ot r:Ab'Ot r:Abw'Ot/
/r:abadZ'a r:abatS'a r:AbatS'a r:abats'a/
/r:abal'Ot r:ABAlw'Ot/
/r:abal'in r:AbAl'in r:ebal'in/
/r:abalad'is r:obolod'is r:ebalad'is r:ebAlAd'is/
/r:abalaseZ'a r:AbAlAsets'a/
/r:abas'Ot r:AbAs'ot r:AbAsw'Ot/
/r:abas'et r:AbAs'et/
/r:abas'u r:AbAs'u/
/r:abastin'Elo r:AbAstin'Elo/
/r:abastin'a r:AbAstin'a/
/r:abeZ'a r:AbeZ'a r:Abets'a/
/r:abiL'u r:AbiL'u/
/r:abin'El r:Abin'El/
/r:abin'El r:Abin'el/
/r:abin'a r:Abin'a/
/r:abin'at r:Abin'at/
/r:abin'uzO r:Abin'uzO/
/r:abis'en r:Abis'en/
/r:abisj'e r:Abisj'e/
/r:abisom'en r:Abisem'en/
/r:abj'Ejro r:Abj'Ejro/
/r:abj'e r:Abj'e/
/r:abon'elo r:AbAn'elo/
/r:abust'ujre r:Abust'ujre/
/r:abutad'et r:AbutAd'et/
/r:abyg'a r:Abyg'a/
/r:abyg'ado r:Obyg'ado/
/r:abyg'as r:Abyg'as/
/r:abysk'al/
/r:abyz'a r:Abyz'a/
/r:abyz'a r:obyz'a/
/r:adZ'al r:AdZ'al r:Ats'al r:AZ'Ol r:AZw'Ol/
/r:af'art r:Af'art/
/r:af'i r:Af'i/
/r:af'i_s r:Af'i_s/
/r:af'it r:Af'it/
/r:afaleZ'a r:awfaleZ'a r:afarets'a/
/r:afastiN'a_s r:AfAstiN'a_s/
/r:afastiN'us r:AfAstiN'us/
/r:afat'al r:AfAt'al/
/r:afat'yn r:AfAt'yn/
/r:afid'yro r:Afid'yro/
/r:afin'a r:Afin'a/
/r:afl'a r:Afl'a/
/r:afl'ajre r:Afl'ajre/
/r:ag'Ot r:Ag'Ot r:Agw'Ot/
/r:ag'Ot r:ab'Ot r:Ab'Ot/
/r:ag'as r:Ag'as/
/r:ag'as rAg'as/
/r:ag'ust r:Ag'ust/
/r:aj'a/
/r:aj'at r:ej'at r:ij'at r:Aj'at/
/r:aj'un r:Aj'u[]/
/r:ajm'atS r:Ojm'atS r:Am'atS r:awm'atS r:Owm'atS r:ajm'at r:Ojm'at razim'atS r:Azim'atS r:Azim'at r:im'at/
/r:ajn'al r:ejn'al r:Ojn'al/
/r:ajn'aldO r:Ojn'aldO r:Ojn'allO/
/r:ajn'etO r:Ojn'etO/
/r:ajn'etO/
/r:ajn'eto r:Ojn'eto/
/r:ajs'a r:ejs'a r:Ojs'a/
/r:ajs'al r:Ojs'al r:ejs'al/
/r:ajses/
/r:ajsib'ado/
/r:ak'aLo r:Ak'aLo/
/r:ak'ajre r:Ak'ajre/
/r:akat'a r:AkAt'a/
/r:akit'a_s r:Akit'a_s/
/r:akunt'a r:Ak'unt'a/
/r:akurd'a r:Akurd'a/
/r:alym'a r:Alym'a/
/r:am'El r:Am'El/
/r:am'El r:Am'el/
/r:am'ado r:Am'ado/
/r:am'at r:Am'at/
/r:am'el r:Am'el/
/r:am'yt :r:Am'yt/
/r:amajz'a r:AmOjz'a r:amawz'a/
/r:amas'a r:AmAs'a/
/r:amas'ado r:AmAs'ado/
/r:amas'ado r:AmOs'ado/
/r:amas'ajre r:Ams'ajre/
/r:amas'is r:AmAs'is/
/r:amawz'iLo r:AmAz'iLO/
/r:amb'aLo r:Amb'aLo/
/r:amb'al r:Amb'al r:amb'ul r:Amb'ul r:OmbW'al/
/r:amb'al r:Amb'al/
/r:ambAL'a/
/r:ambaL'ajre rOmbAL'ajre/
/r:ambaL'at r:OmbOL'at r:OmbuL'at/
/r:ambaLad'is r:OmbALad'is/
/r:ambaLad'is r:OmbOLOd'is/
/r:ambj'ajre r:Ambj'ajre/
/r:ambl'e r:Ambl'e/
/r:amblej'a r:Amblej'a/
/r:amel'et r:Amel'et/
/r:amela_s r:Amel'a_s/
/r:amj'Ejro r:Amj'Ejro/
/r:amj'e r:Amj'e/
/r:amp'a r:Amp'a/
/r:amp'aNo r:Amp'ONo r:amp'ONo/
/r:amp'an r:Amp'an/
/r:amp'art r:Amp'art/
/r:amp'at r:Amp'at/
/r:amp'ew r:Amp'ew r:amp'El r:Amp'El/
/r:amp'ew r:Omp'ew r:amp'El r:Omp'el/
/r:ampel'a r:Ampel'a/
/r:ampel'ado r:Ampel'ado/
/r:ampel'ado r:Ompel'ado/
/r:amul'i r:Amul'i/
/r:amun'a r:Amun'a/
/r:anSj'e r:OnSj'e/
/r:anSj'ejro r:AnSj'Ejro/
/r:and'aLo r:And'aLo/
/r:and'al r:Ond'al/
/r:anduleZ'a r:Andulets'a/
/r:anduneZ'a r:AnduneZ'a r:Ondunets'a/
/r:anferm'a r:OnfErm'a/
/r:ans'i r:Ons'i/
/r:ans'yn r:Ons'yn/
/r:ansiL'a r:AnsiL'a r:ansal'a r:AnsAL'a/
/r:ant'ElO/r:Ont'ElO/r:Ontj'ElO/r:at'ElO r:At'ElO/
/r:ant'Elo r:Ont'Elo r:Ontj'Elo r:Antj'alO r:At'Elo/
/r:antel'at r:Antel'at/
/r:antel'at r:Ontel'at/
/r:ap'El r:Ap'El/
/r:ap'Ort r:Apw'Ort/
/r:ap'i[] r:Ap'i[] /
/r:ap'ide r:Ap'ide/
/r:ap'yt Ar:Ap'yt/
/r:apel'a r:Apel'a/
/r:apel'ajre r:Apel'ajre/
/r:apidit'at r:Apidit'at/
/r:apin'a r:Apin'a/
/r:apj'Ejro r:Apj'Ejro/
/r:apurt'a r:Apurt'a/
/r:are/r:ale/r:aDe/
/r:aret'at r:Aret'at/
/r:arom'en/
/r:as'ado r:As'ado/
/r:as'ino r:Os'ino/
/r:as'is r:As'is/
/r:asazj'a r:AsAzj'a/
/r:aseZ'a r:Asets'a/
/r:asegyr'a r:Asegyr'a/
/r:asembl'a r:Asembl'a/
/r:asin'a r:Osin'a/
/r:asj'e rAsj'e/
/r:asj'ew r:Asj'ew/
/r:ask'al r:Ask'al/
/r:ask'al r:Osk'al/
/r:ask'as r:Ask'as/
/r:askaL'a r:AskAL'a/
/r:askal'a r:AskAl'a/
/r:askal'ajre r:AskAl'ayre/
/r:askal'u[] r:AskAl'u[]/
/r:askl'a r:Askl'a/
/r:askl'ado r:Askl'ado/
/r:askl'et r:Askl'et/
/r:askl'yn r:Askl'yn/
/r:asklad'yro r:AsklAd'yro/
/r:asklawz'a/
/r:asklawz'ado/
/r:asp'a r:Asp'a/
/r:asp'aLo r:Asp'aLo/
/r:asp'ado r:Asp'ado/
/r:asp'al r:Asp'al/
/r:aspaL'a r:AspAL'a/
/r:aspal'a /rAspAL'a r:AspAlla/
/r:aspal'a r:AspAl'a/
/r:ast'El r:Ast'El/
/r:ast'uLo r:Ast'uLo/
/r:ast'uLo/
/r:ast'ul r:Ast'ul/
/r:astel'a r:Astel'a/
/r:astel'ado rostel'ado/
/r:astel'ajre r:Astel'ajre/
/r:astelj'e r:Astelj'e/
/r:astuL'a r:Astulj'a r:estuL'a/
/r:astuL'ado r:AstuL'ado/
/r:astulj'a r:AstuL'a/
/r:asul'a r:Asul'a/
/r:asyr'a r:Asyr'a/
/r:at'a r:At'a/
/r:at'ado r:At'ado/
/r:at'as r:ot'as/
/r:at'elo r:At'elo/
/r:at'eto r:At'eto/
/r:at'u[] r:At'u[]/
/r:atS'at r:AtS'at r'atS/
/r:atS/
/r:atS/r:atSes/
/r:atSes/
/r:atafj'at r:AtAfj'at/
/r:atajr'Ol r:AtOjrw'Ol r:Atejrw'Ol/
/r:atat'uLo r:AtAt'uLo/
/r:atj'Ejro r:Atj'ejro/
/r:atj'e r:Atj'e/
/r:ato_pen'ado r:ato_pAn'ado r:ApAtAn'ado r:ato_pl'eno r:ato_plen'ado/
/r:atun'a r:Atun'a/
/r:atun'ado r:Atun'ado/
/r:atunj'Ejro r:Atun'Ejro/
/r:avad'is/
/r:awN'a r:OwN'a r:uN'a gruN'a r:unZ'a/
/r:awN'a r:OwN'a/
/r:awN'ajre rOwN'ajre/
/r:awZ'Olo r:OwZ'Olo r:uZw'Olo/
/r:awb'a r:Awb'a/
/r:awb'a r:Owb'a/
/r:awb'ajre r:Owb'ajre/
/r:awf'El r:Awf'El/
/r:awfel'a r:Awfel'a/
/r:awfel'us r:Awfel'us/
/r:awfeleZ'a r:Awfelets'a/
/r:awk'iLo r:Awk'iLo r:Oùk'iLo/
/r:awk'us r:Owk'us/
/r:awkeZ'a r:OwkeZ'a r:Awkets'a/
/r:awkeleZ'a r:Awkelets'a/
/r:awkj'Ejro r:Owkj'Ejro/
/r:awm'as r:Owm'as/
/r:awm'at r:Owm'at/
/r:awmat'i r:Owmat'i /
/r:awmatS'a r:OwmatS'a r:OwmotS'a r:ajmadZ'a r:OjmodZ'a/
/r:awmaz'iLos r:OwmAz'iLos r:emAwS'iLos/
/r:awme gr'awme/
/r:awseg'a r:Owseg'a/ [V_causatif/passivable/rossegar/raussegar/
/r:awz'Olos r:Awz'Olos r:uz'Olos/
/r:awz'Ols r:Awz'Ols r:uz'Ols/
/r:awz'a r:Owz'a/
/r:awz'al r:Owz'al ru'[]al/
/r:awz'il r:owz'il/
/r:awz'ils/
/r:awz'us r:Owz'us/
/r:awzyr'a r:Owzyr'a/
/r:ays'ado r:ejs'ado/
/r:az'a r:Az'a/
/r:az'ado r:Az'ado/
/r:az'in r:Az'i[] r:Ad'in r:A'j z'i[n]/
/r:az'u r:Az'u/
/r:az'u[] r:Az'u[]/
/r:az'ujro r:oz'ujro/
/r:azad'ujro r:AsAd'ujro/
/r:azim'at r:Azim'at/
/r:azun'a r:Azun'a/
/r:azun'ajre r:Azun'ajre/
/r:azun'aple r:Azun'aple/
/r:azunaplom'en[] r:Azunaplom'en[]/
/r:azunom'en r:Azunom'en/
/r:aùk'et r:Oùk'et/
/r:aùk'uL r:aùk'ul r:Oùk'ul r:Aùk'us/
/r:aùk'yno r:Oùk'yno/
/r:aùkeZ'a r:oùkeZ'a/
/r:aùkj'EjrO r:Oùkj'EjrO/
/r:aùkj'ejro r:Oùkj'ejro/
/r:aùkj'ejro r:oùkj'ejro/
/r:aùkj'ejro/
/r:aùkun'et r:Oùkun'et/
/r:eElom'en r:Elom'en/
/r:eL'u/
/r:eMf'Ort r:AMfw'Ort/
/r:eMfOrt:aMf'ort r:aMfw'ort r:OMfw'ort/
/r:eMfw'ort r:aMfw'Ort rOMfw'Ort/
/r:eSOwS'u/
/r:eZ'en r:ets'en/
/r:eZ'ino r:AZ'ino/
/r:eZ'untS/
/r:eZ'untS/r:eZ'untSO/r:etsuntsO/
/r:eZenerAsj'Ew/
/r:eZet'a r:etset'a/
/r:eZim'en r:etsim'en/
/r:eZiskl'a r:etsiskl'a r:esiskl'a/
/r:eZiskl'a r:etsiskl'a/
/r:e_ys'i r:[]ys'i/
/r:eb'al/
/r:eb'alo r:Ab'alo r:Ab'aro/
/r:eb'alo r:Ab'alo r:ab'alo r:Ab'aro/
/r:eb'alo r:eb'aro r:Ab'alo/
/r:eb'arbO r:yb'arbO/
/r:eb'arbo r:yb'arbo/
/r:eb'es Ar:eb'es/
/r:eb'ujbre r:'ujbre/
/r:eb'ulbre/
/r:eb'ulo/r:eg'ulo/
/r:eb'umbo/
/r:eb'yt/
/r:ebAs'a r:ebujs'a/
/r:ebOls'a r:ebOws'a r:ebaws'a r:ebus'a r:ebys'a r:ebujs'a r:egys'a/
/r:ebal'Ot r:ebar'Ot r:ebAr'Ot r:ebArw'Ot/
/r:ebal'a r::abal'a r:abar'a r:AbAl'a r:ebOl'a/
/r:ebal'a r:AbAl'a r:ebar'a/
/r:ebal'as r:AbAl'as/
/r:ebalad'is r:AbAlAd'is r:abalad'is r:ebAlOd'is/
/r:ebeL'at Ar:ibiL'at/
/r:ebeL'u r:ebiL'u/
/r:eben'en r:eben'an/
/r:ebend'Ejre/
/r:ebend'a []nO b'iNO/
/r:ebend'a/
/r:ebert'a/
/r:ebesin'a/
/r:ebir'ado/
/r:ebir'al/
/r:ebir'u/
/r:ebiskul'a r:abiskur'a abiskur'a/
/r:ebj'Ejro r:ibj'Ejro/
/r:ebj'Ewre r:ujbre r:uire r:eb'ujbre r:ebujbrar/
/r:ebjEjr'al/
/r:ebl'a r:epl'a/
/r:ebl'yt r:epl'yt/
/r:eblanS'i r:eblOnS'i/
/r:ebr'ut/
/r:ebrut'ado/
/r:ebrut'yn/
/r:ebryg'a/
/r:ebuL'yt/
/r:ebuS'i/
/r:ebujS'El/
/r:ebujbr'a r:ujbr'a/
/r:ebujbr'a/
/r:ebul'i/
/r:ebul'i_s/
/r:ebul'ido/
/r:ebul'ym/r:egul'ym/
/r:ebul'yme/
/r:ebul'yn/ r:egul'yn/
/r:ebulym'ado r:egulym'ado/
/r:ebulysj'ew/
/r:ebulysjewn'ari/
/r:ebumb'El/
/r:ebumbAs'al r:emumbAs'al/
/r:eburdel'a/regurdel'a/regutel'a rebutel'a/rekutel'a/
/r:eburdel'ado/r:egurdel'ado/r:ebutel'ado/
/r:ebut'at r:abut'at r:Abut'at/
/r:ebutiL'at r:ebutiL'ado/
/r:ebyl'ido/
/r:ebyrg'al/
/r:ed'Orto r:edw'Orto/
/r:ed'aple r:Ad'aple/
/r:ed'itS/
/r:ed'un/
/r:ed'ytS r:ed'y (tS/
/r:eddom'en r:ettom'en/
/r:edeb'aple/
/r:edeb'enso/
/r:edeben'i/
/r:ediùg'oto r:ediùgw'Oto relingw'Oto/
/r:edom'en r:ettom'en retom'en/
/r:edul'a r:edug'a r:eduw'a r:edu'a r:udel'a r:ydel'a r:yll'a/
/r:edul'ado r:udul'ado r:ydel'ado r:yll'ado/
/r:edund'et/
/r:edund'u/
/r:edundj'al/
/r:edupl'a/
/r:eduplom'en/
/r:edur'yn redul'yn/
/r:edutS r:ed'y (tS] /
/r:edytsj'Ew/
/r:ef'Ormo r:efw'Ormo/
/r:ef'en/r:ef'endo/
/r:ef'ys/
/r:ef'yt/
/r:efenid'a/
/r:efil'a r:efjal'a r:efjAl'a r:efjOl'a/
/r:eflEksj'Ew/
/r:efreZid'u r:efrezid'u/
/r:efreZim'en r:efretsim'en/
/r:efred'i r:efreZ'i r:eferZ'i/
/r:efresk'Eri/
/r:efresk'a r:efesk'a/
/r:efresk'atse r:efesk'atse/
/r:efruN'at/
/r:efurf'a r:efulf'a/
/r:efurf'yn/
/r:efyz'a refyD'a/
/r:efyz'ajre r:efyd'ajre/
/r:eg'Erge/
/r:eg'aN/r:egan r:agan/
/r:eg'art/
/r:eg'erge reB'erge r:ug'erge/
/r:eg'u[n]/
/r:eg'urt r:eg'Ort r:egw'Ort/
/r:eg'urt/
/r:egAN'a lu kj'ew/
/r:egAN'u/
/r:egErg'a/
/r:egaN'a_s r:egAN'a_s se_r:egawN'a se regAwN'a /
/r:egaN'ado r:egAN'ado/
/r:egaN'ajre r:egAN'ajre/
/r:egaN'at regAN'at/
/r:egaN'u r:egAN'u/
/r:egaN'u[] regAN'u/
/r:egaN'us r:egAN'us/
/r:egaN'yt r:egAN'yt/
/r:egaNun'a r:egANun'a/
/r:egal'a r:egAl'a r:igAl'a/
/r:egal'a r:egAl'a/
/r:egal'ado r:egAl'ado/
/r:egal'iso r:egOl'iso/
/r:egal'iso/r:egAl'iso/r:egAl'ysjo/
/r:egan'al r:egAN'al/
/r:egan'iLo r:egAn'iLo/
/r:egant'a/
/r:egardad'yro r:egArdAd'yro/
/r:egas'a /r:egAs'a/
/r:egas'at/r:egAs'at/
/r:egatS'a/
/r:eginn'a/
/r:egl'a rrekkl'a/
/r:egl'at r:ekkl'at r:ekl'at/
/r:eglam'en r:eglom'en r:ekklom'en r:eklom'en/
/r:egr'eL regr'El/
/r:egurd'et/
/r:egurtj'Ol/
/r:egurtsom'en/
/r:egys'a r:ebys'a r:egus'a/
/r:egys'at/
/r:ej'alme r:ij'alme r:uj'awme/
/r:ej_pet'it r:epet'it/
/r:ejnalj'ErO r:OjnAlj'ErO/
/r:ejnall'u[] r:OjnAll'u[]/
/r:ejnalleZ'a r:ojnAlleZ'a/
/r:ek'Ors r:ekw'Ors/
/r:ek'a/
/r:ek'api/
/r:ek'at r:ek'atte r:ek'ate/
/r:ekW'etS r:ekw'eS/r:ekj'OtS/
/r:ekW'etSo/
/r:ekabal'a_s r:ekAbAl'a_s/
/r:ekabiL'a r:ekAbiL'a/
/r:ekabys'a/
/r:ekals'a r:ekAls'a r:ekOws'a/
/r:ekant'u r:ekAnt'u/
/r:ekarg'a r:ekArg'a/
/r:ekarz'i r:ekArz'i/
/r:ekas'a r:ekAs'a r:AkAs'a/
/r:ekas'eto/
/r:ekat'ajre r:ekAt'ajre/
/r:ekat'at r:ekAt'at/
/r:ekatad'u r:ekAtAd'u/
/r:ekatt'a r:ekAtt'a r:ekat'a r:ekAt'a/
/r:ekatt'a_s r:ekAtt'as_s/
/r:ekawf'a r:ekOwf'a/
/r:ekawf'at r:ekOwf'at/
/r:eker'i r:ekez'i/
/r:ekeùkiL'a r:ekiùkilj'a r:ekukiL'a/
/r:ekik'i r:ikik'i/
/r:ekl'ys r:ekr'ys/
/r:eklamasj'Aw reklAmAsj'ew/
/r:eklyZ'a/
/r:eklyzj'Ew/
/r:ekrytom'en/
/r:ekubr'a /r:ekybr'a/
/r:ekubrom'en/
/r:ekul'a/
/r:ekun'ujse r:ekun'ejse/
/r:ekunujs'en r:ekunejs'en/
/r:ekunujs'enso rekunejs'enso/
/r:ekupom'en/
/r:ekur'a nO r:andO/
/r:ekw'Ojre r:ek'Ojre r:ek'ujre/
/r:ekyLOm'en/
/r:ekyl'a r:ekjewl'a r:ekyAl'a/
/r:ekyl'a rekjEwl'a rekjAl'a rekWOl'a/
/r:ekyl'ado r:ekjewl'ado r:ekyol'ado/
/r:ekyl'ado r:ekjewl'ado/
/r:ekyl'i/
/r:ekyl'it/
/r:ekyr'atse r:ekyr'atSe/
/r:ekyr'iLos/
/r:ekyr'u/
/r:ekyr'yn/
/r:ekyrad'u r:ekyrAd'u/
/r:el'OtSe r:el'Otse r:el'OdZe r:elw'Otse r:elw'OdZe r:elw'OtSe/
/r:el'aSe/
/r:el'en r:el'an r:el'An/
/r:elajS'a relAS'a/
/r:elajs/r:elaS/
/r:elej'a/
/r:elent'i r:al'enti r:AlOnt'i/
/r:elent'i r:elant'i r:elAnt'i r:alant'i r:AlAnt'i/
/r:eliZj'Ew/
/r:eliZj'Ews/r:eliZj'us/r:eliZj'Ewzo/r:eliZj'uzo/
/r:elig'a r:elij'a/
/r:elig'ajre r:elij'ajre/
/r:elutS'yr/
/r:elutSj'e/
/r:em'Ede r:em'Edi/
/r:em'Olre r:emw'Olre rem'Or:e/
/r:em'Ors r:emw'ors/
/r:em'arg'u[] r:umArg'u[]/
/r:em'argo r:um'argo/
/r:em'ezo rem'izo/
/r:emawz'iLos r:emOwz'iLos rAmAz'iLos r:AmAZ'iLos rAwmAS'iLos/
/r:emb'it r:amb'it r:Amb'it r:Ab'it/
/r:embErsom'en r:AmbErsom'en/
/r:embaL'a r:ambaL'a r:AmbAL'a/
/r:embaL'ajre r:ambaL'ayre r:AmbAL'ajre r:AmbuL'ajre/
/r:embers'a r:embes'a r:ambes'a r:Ambers'a r:Ambes'a/
/r:embit'a r:ambit'a r:Ambit'a/
/r:embuj'a r:ambuj'a r:Ambuj'a/
/r:emembr'a r:emumbr'a/
/r:emembr'ensos r:emembr'ansos r:emembrAnsos/
/r:emisj'ew/
/r:emjaL'a r:imjaL'a/
/r:empl'et r:ampl'et r:Ampl'et/
/r:empl'i r:ampl'i r:Ompl'i/
/r:emplas'a r:amplas'a r:Amplas'a/
/r:emplasom'en r:AmplAsom'en/
/r:emuL'a/
/r:emul'a r:amul'a r:Amul'a/
/r:emulin'a r:emurin'a r:ebulin'a r:eburin'a/
/r:emulin'ado/r:ebulin'ado/
/r:emumbr'a/
/r:emumbr'anso/
/r:emuntAd'u/
/r:emuntr'a r:emustr'a/
/r:emustaS'a r:emustAS'a/
/r:emuz'a r:emawz'a r:emAwz'a r:emOwz'a/
/r:emuz'iLos/
/r:en'a r:Enn'a/
/r:en'ego kumo [ n dem'u/
/r:en'us ar:en'us Ar:en'us/
/r:en'us/
/r:en'yro rejn'yro/
/r:enZ'a r:ents'a/
/r:enad'iw r:enAdj'ew/ r:enad'ibo r:enAd'ibo/
/r:entel'a_s r:Antel'a_s/
/r:entj'e r:antj'e r:Antj'e/
/r:entr'a r:antr'a r:Antr'a/
/r:enunsjAsj'Ew/
/r:enunsom'en/
/r:ep'aso/
/r:ep'endre/
/r:ep'ik/
/r:epApj'a/
/r:epAr'u/
/r:epAs'a/
/r:epab'a r:epAb'a/
/r:epajs'a r:epOjs'a/
/r:epapj'a r:epApj'a/
/r:epapj'ajre repApj'ajre/
/r:epar'a r:epAr'a/
/r:epar'u r:epAr'u/
/r:eparasj'Ew r:epArAsj'Ew/
/r:epart'i r:epArt'i/
/r:epartid'u r:epArtid'u r:epArtit'u/
/r:epas'a r:epAs'a/
/r:epas'ado r:epAs'ado/
/r:epast'it r:epAst'it/
/r:epatym'a r:epAtym'a/
/r:epawz'a r:epOwz'a/
/r:epazim'a r:epAzim'a/
/r:epesk'a/
/r:epetad'us r:epetAd'us/
/r:epetas'a r:epetAs'a/
/r:epetas'ajre repetAs'ajre/
/r:epl'Ek/
/r:epl'ik/r:epl'i /
/r:epr'ezo/
/r:epr'im/
/r:epr'in/
/r:eprim'ando r:eprim'Ando/
/r:eprimand'a r:eprimAnd'a/
/r:eprubAsj'Ew/
/r:epuntS'u r:epunts'u/
/r:epuntS'u/r:epunts'u[]/
/r:epunts'u/r:epuntsus r:espuntsus/
/r:epunts'u/r:espunts'u[]/
/r:epusad'u r:epusAd'u/
/r:eputeg'a/
/r:eputeg'ajre/
/r:eputegAz'u/
/r:eputin'a/
/r:epypl'iko/
/r:epyplik'en/
/r:epytasj'ew r:epytAsj'ew/
/r:es'Erklo res'awklo res'Ewklo/
/r:es'Erko/
/r:es'Ort r:eswOrt/
/r:es'Ort resw'Ort/
/r:es'Oto/
/r:es'a de pw'Ose /
/r:es'a r:as'a/
/r:es'ajre/
/r:es'awt/
/r:es'egos/
/r:es'egre/
/r:es'et r:as'et/
/r:es'et/
/r:es'eto r:as'eto/
/r:es'eto/
/r:es'etos/
/r:es'uk/
/r:es'uko/
/r:es'yn/
/r:esEpsj'Ew r:esEtsj'Ew r:eseSj'ew/
/r:esEwkl'a resawkl'a resOwkl'a/
/r:esOwt'a/
/r:esad'u r:esAd'u/
/r:esawkl'adZe r:esawkl'atse/
/r:esaz'i r:esAz'i/
/r:eseb'aple/
/r:eseg'a/
/r:esek'a/
/r:esemel'atSe/
/r:esensom'en/
/r:eset'a/
/r:esiskl'ado/
/r:esit'a lO lAjs'u/
/r:esitAsj'Ew/
/r:esiùgl'a/
/r:esk'undre r:esk'Ondre r:eskw'Ondre/
/r:eskalf'a r:eskawf'a r:eskOwf'a/
/r:esklans'i r:esklOns'i/
/r:esklawf'it r:esklOwf'it/
/r:eskumpas'a r:eskumpAs'a/
/r:eskund'i/
/r:eskund'iLos/
/r:eskund'us reskundyd'us/
/r:eskundiL'us/
/r:eskundyd'u/
/r:eskunk'aLo/
/r:eskustj'Ejro/
/r:esowsiL'at r:esOwsiL'at/
/r:espEtt'a/
/r:espEtt'aple/
/r:espet r:esp'Ek/
/r:espetty'us/
/r:espirAsj'ew/
/r:espland'i r:esplOnd'i/
/r:espland'it r:esplOnd'it/
/r:esplendis'en resplandis'en r:esplAndis'en/
/r:est'an/
/r:estAr'Em p'a [s] d u f'ajre/
/r:estapl'i r:estApl'i/
/r:estitysj'ew/
/r:estres'i/
/r:esul'atSe/
/r:esund'i/
/r:et'Ors r:etw'Ors/
/r:et'Orse r:etw'Orse/
/r:et'aL r:et'al r:At'al/
/r:et'ene/
/r:et'ur bAlr'O mAt'inos/
/r:et'ur/
/r:etaL'a r:etAL'a/
/r:etap'a r:etAp'a/
/r:etap'at r:etAp'at/
/r:etard'a r:etArd'a/
/r:etened'u/
/r:etip'a/
/r:etir'a_s/
/r:etir'at/
/r:etr'eto/
/r:etr'us/
/r:etr'yn/
/r:etranS'a r:etrOnS'a/
/r:etrantSom'en r:etrAntSom'en/
/r:etrun'i retunn'i retourn'i/
/r:ets'untse r:ets'uNe r:eZ'uNe reZ'undZe/
/r:ets'untso/
/r:etsiskl'al/
/r:etsubena, awbre/
/r:etund'iLos/
/r:etursed'u/
/r:eturtiL'a r:etOwtiL'a/
/r:eziN'a_s rezinn'a_s/
/r:ezinnAsj'ew/
/r:eùg'a r:enZ'a/
/r:eùg'a/
/r:eùg'ado/
/r:eùk'yno r:aùk'yno r:Oùk'yno/
/r:eùk/
/r:eùkuntr'a r:Aùkuntr'a/r/
/r:ib'Ons/
/r:ib'ans r:ib'Ons/
/r:ib'at/
/r:ibajr'Ol r:ebjejr'Ol r:ebjejrw'Ol r:ebOyrw'Ol/
/r:ibanarj'e/
/r:ibat'El r:ibAt'El/
/r:ibj'Ejro r:ebj'Ejro/
/r:ibut'yr/
/r:idik'yle r:idik'ylle/
/r:ifl'a r:yf'a_s r:yf'a/
/r:ig'Olo r:eg'Olo r:egw'Olo r:egw'Oro/
/r:ig'Olo r:eg'Olo r:ig'Alo/
/r:igo-r:'ago/r:iùgo_r:'aùgo/
/r:im'a r:ym'a/
/r:im'a_s/
/r:im'at r:ym'at/
/r:imaL'a r:imAL'a/
/r:imaL'ado r:imAL'ado/
/r:imajr'u r:imOyr'u r:imejr'u/
/r:ipl'a/
/r:isk'aple/
/r:isp'u[]/
/r:it'eto/
/r:it'u/
/r:it'uno/
/r:its'an/
/r:j'Alo r:j'Olo/
/r:j'alo r:j'Olo gj'Olo/
/r:j'etSo Arj'etSo/
/r:jEw/
/r:jeZ'a r:jetS'a Ar:jetS'a/
/r:omp'ONo r:amp'aNo/
/r:u'art/
/r:u'at/
/r:uL'a/ar:ulla/
/r:uMfl'a/
/r:uN'u[]/
/r:uN'us r:AwN'us/
/r:uZ'et r:udzet/
/r:uZ'u r:udz'u r:uts'u/
/r:uZejrw'Olo ruZOjrw'Olo r:utsEjr'OlO/
/r:uZetj'o/
/r:uZj'Ejro r:utsjEirO/
/r:uZj'e r:utsj'e/
/r:u[]'al/
/r:u_ibr'ado r:ujbr'ado r:ebujbr'adO/
/r:ub'ibre r:ud'ibre r:u'ibre rebul'ibre regul'ibre gu'ibre/
/r:uben'et/
/r:ubin'a/
/r:ud'Elo r:yd'Elo r:und'Elo/
/r:ud'Elo r:yd'Elo rund'elo/
/r:ud'Elo r:yd'Elo/
/r:ud'aple r:ad'aple/
/r:ud'u[]/
/r:udob'Elo r:udAd'Elo/
/r:udom'en/
/r:udurj'e/
/r:ufiN'a r:awfiN'a r:OwfiN'a/
/r:ufl'ajre/
/r:ug'erge/
/r:ugasj'Ews r:ugAsj'Ews/
/r:ujn'a ar:ujn'a Ar:ujn'a/
/r:uk'a ar:uk'a/
/r:uk'ajr'Ol r:ukejr'Ol r:ukOjrw'Ol/
/r:uk'as/
/r:uk'eto/
/r:ukOjrul'eto/
/r:ukaL'ado r:uAL'ado/
/r:ukaL'as r:ukAL'as/
/r:ukaL'yt r:ukAL'yt/
/r:ukaN'ado r:ukAN'ado/
/r:ukajr'OlO r:ukOjrw'OlO r:ukejrw'OlO/
/r:ukat'ado r:ukAt'ado/
/r:ukj'EjrO/
/r:ukot'Elo r:ukod'Elo/
/r:ull'a r:yll'a/
/r:ull'a/r:uL'a/
/r:ullAd'u/
/r:um'Ego/
/r:um'ego/
/r:um'ek r:um'et ar:'um'et Ar:um'et/
/r:um'ek/
/r:um'ezi/r:um'Ezjo/
/r:um'ibo/
/r:um'iw r:umj'ew/
/r:umAn'i ()/
/r:umAn'i/
/r:umAn'i[]/
/r:umAt'ismo/
/r:umeg'ado/
/r:umeg'al/
/r:umeg'as/
/r:umj'Ew/
/r:umj'a ruN'a r:yN'a/
/r:unS'ajre/
/r:und'u/
/r:undom'en[]/
/r:us'aLo/
/r:us'eto/
/r:us'i[]/
/r:usAn'Elo/
/r:usat'aLo r:usAt'aLo/
/r:usatj'e r:usAtj'e/
/r:useG'a r:use'a/
/r:useg'a/
/r:usel'u[]/
/r:usel'us/
/r:usiN'E/
/r:usiN'wOl r:awsiNw'Ol/
/r:uspj'a/
/r:ust'i/
/r:ust'it/
/r:ut/r:Ot/
/r:utS'a r:ytS'a/
/r:utS'a/r:rutS'adO/
/r:uz'ErbO r:es'ErbO res'ElbO/
/r:uz'al r:u'[]al/
/r:uz'al r:u'al/
/r:uz'ik/
/r:uzOl'at ru[]Ol'at/
/r:uzal'a ru al'a/
/r:uzig'a/
/r:uzigom'en[]/
/r:uzin'a r:wOzin'a r:wezin'a/
/r:uùk'a/
/r:uùk'ajre/
/r:uùkarj'e/
/r:w'Ose py'at/
/r:yb'an r:ib'an r:ib'On/
/r:yd'Elo de gud'i[]/
/r:ydom'en/
/r:yf'at r:yg'at ry'at/
/r:yg'at r:yd'at r:y'[]at/
/r:yllAd'u/
/r:ytS'adO/
/r:ytSO_kj'ewlO/
/rAd'al rud'al/
/rAskAl'a/
/rAtS'a rats'a/
/rAwmoZAd'yros/
/rOspOd'ujro/
/raS'at r:AS'at/
/raZ'ejro raZj'ejro r:AZ'ejro/
/rabeZ'ajre r:AbeZ'ajre r:Abets'ajre/
/racioû/
/rafat'aLo r:AfAt'aLo/
/rag'as rOg'as r:Ag'atS/
/ragust'us r:Agust'us/
/ragustEù r:Agust'en /
/rakurs'i r:Akurs'i/
/ram'a r:Am'a/
/ram'iLo r:Am'iLo/
/ram'is r:Am'is/
/ramaL'as r:AmAL'as/
/rambaL'a r:AmbAL'a r:AmbuL'a/
/rambaL'at r:AmbAL'at/
/rambj'a r:Ambj'a/
/ramel'a r:Amel'a/
/ramel'et r:Amel'et/
/ramun'ajre r:Amun'ajre/
/rantel'at r:Antel'at/
/ras'ino rOs'ino/
/rasin'yn rosin'yn/
/raskaL'ajre r:AskAL'ajre/
/raspaseZ'a r:AspAsets'a/
/razujr'a rozujr'a/
/rdre kuntrw'Ordre/
/rdre/
/reSinS'i/
/reZet'al/
/reZiskl'ado retsiskl'ado/
/reb'undre reb'Ondre/
/reb'ys/ r:e'bus r:eb'ut/r:egys/
/rebast'i rebAst'i/./
/rebeLun'a rebiLun'a/
/rebruL'a rebryL'a/
/rebrut'a/
/rebul'un regul'yn/
/reburdel'a regurdel'a/
/rebyt'a/
/red'eù/
/red'u/
/redemsj'ew r:edensjEw/
/redemt'u r:edent'u/
/refen'i refren'i refened'i/
/refratt'ari refrett'ari/
/refrescadoù / r:efreskad'u refreskAd'u/
/refreskAd'yro refeskAd'yro/
/regurd'ado/
/regurdel'a reburdel'a/
/rekatt'a rekAtt'a r:ekat'a r:ekAt'a/
/rekreAsj'Ew/
/remarg'a remArg'a/
/remark'a remArk'a/
/remau/
/remersjom'en/
/rempurt'a r:ampurt'a r:Ompurt'a/
/remuntOr'u/
/remuntr'anso remustr'Onso/
/ren'ajre/
/ren'eto rejn'eto r:ojn'eto/
/repApiL'a_s repipiL'a_s/
/repep'ino/
/repetAs'ajre/
/repj'e r:apj'e r:Apj'e/
/repl'atSe repl'atse/
/repr'OSe reprw'OSe/
/repr'ezo/
/repr'in/
/reprezentosj'ew/
/repy'a/
/res'Erkos/
/res'awpre res'awre r:esawpyt/
/resiskl'an[]/
/resp'undre respw'Ondre r:esp'Ondre/
/respett'a/
/restAplisem'en restAplisom'en/
/ret'aple/
/retr'ajre/
/retrAtOsj'ew/
/retratt'a retrAtt'a retrat'a r:etrOt'a/
/retribysj'ew/
/retsuben'a/
/returg'ajre r:uturg'ajre rezurg'ajre/
/returtiL'a s retOwtiL'a_s/
/revalar las alas, revalar-se/
/reyn'i/
/reynj'u/
/reys'i/
/rezulysj'Ew/
/riS'art/
/riS'eso riS'ezo/
/ribans r:ib'Ons/
/rifl'at/r:ifl'adO/
/rig'alo ri'jalo/
/ro/
/ruZ'aw r:uts'aw ruZj'aw ruZj'Ow r:uZ'Ol /
/ru[]'ino r:y[]'ino/
/rujn'us/
/rumAn'Elo/
/rusat'i[]/
/ruz'Ergo ru'Ergo/
/ruzerg'as r:uerg'as/
/ruzul'us r:u[]Owl'us/
/rwezin'ado r:wOzin'ado/
/ry'ejro/
/ràbo magàno/
/s eùgalafat'a_s eùgAlAfOt'a_s/
/s'Erkle s'ewkle s'awkle/
/s'Olo sw'Olo/
/s'abi sabi[t] /
/s'abi/s'abjO/
/s'adZe s'atSe/s'atSe/
/s'ajle/
/s'ajlo s'aLo/
/s'ajso/
/s'ako/
/s'akre_djEw sakre_bj'Ew/ []kre_bj'Ew/sakOr:O_bj'Ew/sakre_bj'Ewse/[] _bj'Ewse/
/s'albjO s'awbjO/
/s'alle/
/s'anO_gr'els/
/s'ann'ajre sOnn'ayre/
/s'anno_r:ik'et/
/s'awpre s'awre/
/s'awpre_bj'ewre/
/s'awpre_f'a/
/s'aùk s'Aùk/
/s'ego/
/s'egos/
/s'eme/
/s'enSO s'enZo/
/s'iple s'yple/
/s'istre S'istre/
/s'ujrO/s'ujdO/
/s'um'aru tsum'ar:u Zum'ar:u/Zim'Er:e Zym'Er:i/
/s'unZe fw'Ol/
/s'unZe/
/s'unso/
/s/
/sAb'en[]/
/sAd'ul/
/sAk'a no p'uso/
/sAkets'a kumo n sak de kit'Onsos/
/sAkutS'ujre/
/sAlta o_p'es_Z'unts Z'ynts/
/sAmbw'El/
/sAn'ajre/
/sAnis'u/
/sAnn'a/
/sAns'i/sOns'i suns'i/
/sAns'uLo/
/sAnsuL'a_s/
/sAwmj'e/
/sAùk_trAùk'ille/
/sErkl'a/sewkl'a/
/sErpantj'e sErpAntj'e sErpOntj'o SArpontj'e/
/sON'as/
/sOn mez'yro/
/sOn'ajre/
/sOnn'uzo/
/sOns'ago/
/sOnz_Adj'Ew/
/sOw l'As ke luz br'Ases me t'umbu/
/sOwfiN'a sawfiN'a sOwfin'a sowfeN'a/fulzin'a/
/sOwkl'a/
/sOwkl'eto/
/sOwmj'e/
/sOùg'eto saùk'eto soùk'eto/
/sOùgl'ut seùgl'ut/saùgl'yt/
/s_'Anibul'a/
/s_AZ'ajre/
/s_AtrAp'Eru pes p'elses/
/s_aZ'ajre s_AZ'ajre ats'ajr/
/s_engurZun'a/
/s_enr:Asin'a/
/s_entonS'a/
/s_esf'undre/
/s_eùgALust'a/
/s_eùgAlOt'a/
/s_eùgorgoLust'a /
/saL'i/
/saL'u sajl'u sAjl'u sAlj'u sOL'u/
/saN'us/
/saZ'i sAj'i sAts'i[]/
/sa_Z'ys/
/sa_[e]ntr'as sajentr'as/
/sa_ke_l'a sO_ke_l'a sa_ke_del'a/
/sab'e sAb'e sAb'ere sAb'yre/
/sab'en[] sAb'en[]/
/sab'yk sAg'yt sAh'yt sA[]'yt samb'yk sOmb'yk sAmb'y[t] asa[]'yt asah'yt [A]sAg'yt s[]'yk/
/sabat'u/
/sabent'yro sAbent'yro/
/sabj'ezO/
/sablun'adO sOblun'adO sAbun'adO/
/sabytj'E sAgytj'e sAhytj'E [A]sAgytj'E/sambytj'E sAmbytj'E sambykj'E/
/sacar una possa/
/sad'ul sAd'ul/
/sagram'en/
/saj_en_r:'ejres/
/sajl'a sAjl'a saL'a sAL'a sall'a sAll'a sanl'a/
/sak'ado sAk'ado/
/sakarj'e/
/sakrez'u/
/sal'i sAl'i/
/salad'u sAlOd'u/
/salb'adZe salb'atse salb'atSe/
/salb'atSe sawb'atSe sOwb'atSe/
/salm'ujro sOwm'ujro/
/sann'ad'u[] sAnnAd'u[]/
/sann'ajre sAnn'ajre/
/sann'ajre sOnn'ajre saùg'ayre sAùg'ajre/
/sann'eto sAnn'eto/
/sann'us sAnn'us/
/sann'us sOnn'us/
/sannet'a sOnnet'a/
/sannj'EjrO sAnnj'Ejro/
/sansj'a/sOnsj'a/sunsj'a/
/sap'i sAp'i/
/sapj'en[] sApj'en[]/
/sapj'enso sApj'enso/
/sarkl'eto sawkl'eto/
/sawbadZ'inO sOwbatS'inO sOwbodZ'inO salbats'inO salbadz'inO/
/sawbatS'yn sOwbats'yn sOwbotS'yn salbats'yn/
/sawbo_m'ajre/
/sawkléet/
/sawmj'e/
/sawpre gr'at/
/saù_b'ert sAù_b'ert/
/saù_glas'a sAù_glAs'a/
/saù_glasom'en sAù_glAsom'en/
/saùg'a sOùg'a sAnn'a sann'a/sajn'a sOjn'a saN'a sAN'a/sawn'a/
/saùg'et sAùg'et saùk'et sOùk'et/
/saùg'eto/
/saùg'i[] sOùg'i[] /
/saùg'ino sOùg'ino/
/saùgin'ado sOùgin'ado/
/saùgin'us sOùgin'us /
/saùgl'en[] sOùgl'en[]/
/se Z'ajre/
/se b'en l'Oj/
/se bj'El pudj'O/
/se l'Oj dAb'ale/
/se lOj b'Ene t ApErtegAr'aj kumo k'al/
/se sabj'O ke kw'Oj din l 'ulO/
/se ts'ube sAbj'O/
/seL'a siL'a/
/seL'u[] siL'u[]/
/seLun'a siLun'a/
/se_despAdel'a/
/se_gAst'a/
/se_k'urtSu/
/se_n An'et tum muk'et/
/se_n ez_An'a (t] tum muk'et/
/se_pen'edre/
/se_r:'ejre de/
/se_r:emawz'i se_r:emOwz'i/
/se_r:emen'a lu kj'Ew/
/seg'a nO p'OstO]./
/seg'al seg'Al segj'Ol sig'a/
/segal'a segAl'a/
/segal'i[] segAl'i[]/
/segal'ino segol'ino/
/segalj'e segOlj'e/
/segyrom'en/
/sem'eno kwOn pur:'as / ke kwOn luz awtres segAr'Ow / ty segAr'as/
/sem'enso/
/sem_mArt'i/
/sememp'iw semempj'Ew/ pj'Ew/sinipj'Ew siNepj'Ew senepj'Ew senepj'u/
/semen'a /samen'a/
/semen'aLos semen'iLos/
/semenOd'u/
/semenad'u semenAd'u/
/sen_r:egAl'asi/
/senespj'u senEspjEw synEspj'Ew sarampjEw/
/sent'eNo sentejno/
/sent'eno seùk'eno/
/senten'a seùken'a/
/serj'Ejo seL'Ejo/ [SFSG coefficient_rhotacisme]/
/serj'Eys seL'Ejs/
/serjEjr'at seLEjr'at/
/seùgl'u/
/siL'at /
/si_d_Ab'On/
/sib'ado kuj'ulo/
/sib'ado sib'aro/
/sif'Ern/Sif'Ern/
/sigw'ONo/
/sim'ul/
/simAd'El/
/sip'ErnO/Sip'ErnO /
/sipl'a sypl'a/
/sipl'ayre sypl'ajre/
/sipl'et/
/sir'a Essir'a/ejsir'a/
/sir'a essir'a/
/sir'a/sjEwl'a/siber'a/
/sirb'ento/
/sirgOt'El/
/sj'ago sj'Ago sj'aSo sj'O/
/sj'eZo/
/sjOz yn'aze Amaj ym br'abe/
/skAmut'a/
/so/
/sons ma_r:'es/
/sso/
/su remyd'ats de Zirm'Os/
/suL'a_s/
/subateZ'a subAteZ'a/
/subr'ONo sur'ONo/
/subr'u[n]/
/subrund'a/
/sujrig'atS/
/sukj'Ejro/
/sul'adO sur'adO suw'adO su[]'ado sug'adO/
/sul'ado/
/sul_leb'a/
/sum'ar:u Sum'ar:u tsum'ar:u Sim'ar:u/
/sum'es/
/sum'ezo/
/sumj'a/
/sumj'ajre/
/sunZarj'e/
/suns'i/
/suns'u/
/sunsjAd'uro/
/sunsjAd'yro/
/sunsjad'yrO/
/sunz'i sulz'i sOnz'i sAns'i/
/sunz'ido/
/sustar:'a sustAr:'a/
/suzmErkad'a/
/sw'Olo des p'es/
/syberparl'a syberpArl'a/
/syr'an/
/syrom'en/
/syrplumb'a/
/sysor'Elo SySOr'elo/
/sysplets'a_s/
/t'Aùko_bw'Ow/
/t'Ebi/
/t'Erme/
/t'ajs t'ejS t'eS/
/t'ako/
/t'ap/
/t'awlo /t'awo/
/t'eS t'ets/
/t'ene_p'e/
/t'ewle t'ewre tj'ewle t'awle t'Awle/
/t'ewlo tj'ewlo/
/t'ewlo/tj'ewlo/t'ewro/
/t'urtse/
/t'ut_kw'Op/
/t'ybo t'ypo t'ygo t'yo/
/t'yrko t'yrgo/
/t/
/tA []_p'aw[k] /
/tAL'ajre/
/tALAd'is/
/tA[]_p'aw[] ke bOwdr'es/
/tA[]_pl'a[] bendr'ej/
/tA_[]p'awk u kr'eze/
/tAb'O/
/tAb'O/tAb'Ono tAb'Ono/
/tAbur'i/
/tAbur'ino/
/tAl'OSO/
/tAl'OSo/
/tAn miL'u/
/tAr'at/
/tAr'i/
/tAr:'eùk mj'ewle/
/tArAb'ul/
/tArd'ibos/
/tAs'Elo /
/tAst'a/
/tEr:o_fw'Ort/
/tErs'u tres'u/
/tEwlos'eùk/tjEwlAs'eùk/
/tOfOn'ari/
/tOkuneZ'a tAkunets'a/
/tOlun'a/
/tOn'Ok/
/tOr'at/
/tOwlj'e/
/tOwp'eto/
/tOwpj'ejro/
/tOwr'igo tur'ijo/
/tOwr'ino/
/tS'Or ts'Or/
/tS/S/
/tSAwpik'a/
/tSawp'i tSOwp'i/
/tSombrij'ejro/
/tab'an/tab'ar/
/tal se r:'is de lO p'Erto de su bez'i[] k'A lo s'ijo pel kAm'i[]/
/tal ser'ej de su bez'i / k a lO sj'EwnO pEl kAm'i/
/talb'Ero tarb'Ero/
/tanar'ido tAnOr'ido tAnOr'edo tAnOr'ijo/
/tar:abal'i/
/tard'iw tardj'ew tArdj'ew/
/tarib'ari/
/tarj'Ejro tArj'Ejro/
/tarj'Ejro/
/tarj'Eyro tArj'Ejro/
/tast'a/
/tawb'ErO/
/teL'yt/
/teS'a tets'a/
/teS'at tets'at taS'at tAS'at/
/te_[]n dun'et/
/tewl'a tewr'a tjewl'a/
/tewl'a tj'ewl'a/
/tewl'ado/tjewl'ado/
/tewl'as/tewr'as/tjewl'as/
/tewl'at/tjewl'at/
/tewl'u/tjewl'u/
/tewlj'e tjewlj'e/
/tewlj'ejro/tjewlj'ejro/
/tiko_t'ako/
/tim'u/
/timar:'u/
/timp'ulos temp'uros/
/tir'a lu b'erp del n'as/
/tir'a_[]n_Eskur:eZ'ado/Eskur:ets'adO/
/tir'an tir'On/
/tj'Ejro/
/tjEwlAs'eùk/
/tjewl'as/
/tr'On tr'Ons/
/tr'aw tr'Ow/
/tr'efo/
/tr'iso_m'utos/
/tr'owkO_s'ak/
/tr'owko_s'ak/
/tr'unso/
/tr'us tr'uS/
/tr'us/tr'uS/
/tr'utSo tr'utso/
/tr'utSo/
/tr'ykO/
/trAb'al/
/trAb'eso/
/trAbuk'a/
/trAm'ajre/
/trAm'ego/
/trOm'as/
/trW'EZo/
/trab'eto trAb'eto/
/trabat'El trAbAt'El/
/trafeg'a trAfeg'a/
/trant'al trAnt'al trAnt'Ol trAnt'Ow trant'ul/
/tras'a trAs'a/
/tras'ado trAs'ado/
/trasplumb'a trAsplumb'a/
/trawk'a trAwk'a/
/traz_b'i/
/treZ_'uroz Ow pik'at/
/tref'et/
/tref'u/
/trefetj'Ejro/
/trelyk'at tyrlyk'at/
/trempo_k'jew/
/tresk'Ol treskw'Ol tresk'Ow/
/treskOl'an treskal'an treskar'an treskr'an/
/treskul'a/
/trip'u/
/trip'u[]/
/tris'a trys'a/
/tris'ajre trys'ajre/
/tris'u trys'u/
/trisad'u trisAd'u trysAd'u/
/triùk'ets/
/trw'One/
/trySom'an toSim'On/
/tryf'aso/
/tryfj'Ejro trefj'Ejro/
/tryk'eto tyrk'eto/
/ts'ino_b'ako/
/ts'utO/
/ts'yste/
/ts/tS/
/ts/tS/Œ/
/tsAwn'i/
/tsOb'al tSab'al/
/tsard'in/
/tsawb'Ert/tsawbErt'asO/
/tsip'Elo/sip'Elo Zip'Elo/
/tsist'El/
/tsump'et/
/tsuùk'inO/
/tsystOm'en/
/tsyts'a/
/tu'at/
/tud'u ted'u/
/tumb'a sys pOwt'us/
/tun n'yk kum y b'Erp/
/tundroseZ'a tundrosets'a/
/tundroseZ'a/
/tupin'u/
/tupinw'Ol tupin'Ol/
/tupinw'Ol/
/tur'at/
/turn'El/
/turn'a: gOtS'a/
/tw'Oko_s'en/
/tw'Orse lu kw'Ol/
/tyb'a/
/tybAr'eZa tybarets'a/
/tybAreZ'a tybarets'a/
/tyewl'eto/
/tysto_mArt'El/
/u t'aj d'itS/
/uKAzjewn'a AkAzjewn'a/
/uL'a/
/uL'ew/
/uLO/
/ube'i ubu'i/
/ubeis'en ubuis'en/
/ubeis'enso ubuis'enso/
/ubt'ene upt'ene ut'ene ut'eùge/
/uf'isi uf'ise yf'ise/
/ufr'i yfr'i/
/ujr'a/
/ujre/
/ul'adO ur'adO/
/ul'ant/
/ul'as/
/ul'asO/
/ul'ibO/awl'ibO/Awr'iBO u'iBO/
/ul'iw ul'Ew u[] 'Ew/
/ulj'e olj'e/
/umbr'atSe/
/umbr'eùk/
/umbrAtS'us/
/umen'u/
/umisj'ew/
/un'u/
/unEstom'en/
/unZid'u untSid'u untsid'u/
/un_d'un unt_'un/
/unso/
/untS'a en d eng'en/
/untS'a g'untSa/
/untS'a lO pAd'eno/
/untS'a_se lO gArgAm'Elo/
/untS'at/
/untS'yn/
/untS'yro/
/untS/
/untsj'ew/
/unur'a/
/unur'aple/
/unuraplom'en/
/unzjemom'en/
/upOwz'a/
/upOwz'a_s/
/uperosj'ew/
/upinj'ew/
/upl'ik upl'it upl'i[]/
/upliZ'a/
/uplid'a/
/uplid'us/
/upligAsj'ew/
/upresj'ew/
/upserbAsj'ew/
/upt'ene utt'ene ut'ene/
/upten'i utten'i uten'i/
/upuzisj'ew/
/ur'anZo ir'anZo/
/ur'unZo l'unZo/
/ur'unZo ul'unZo []l'unZo/
/ur:'iple/
/ur:ets'a/
/urOnZ'ado irandZ'ado/
/urZul'at arZul'at urZul'ado/
/uranZ'ado urAnZ'ado iranZ'ado irAnZ'ado/
/urb'ari/
/urbjet'an urbjat'an OrbjOt'an arbijatan/
/urd'i gurd'i/
/urd'iLO gurdiLO/
/urden'ari urdin'ari/
/urdid'u/
/urdinAsj'ew/
/urdinarjom'en/
/urdj'at/
/urdre/
/urez'un/
/uriZ'ino/
/uriZinAlit'at/
/urn'a unr'a/
/urnom'en/
/uronZ'at ironZ'at iranZ'at/
/urt'aLo/
/urt'ado/
/urt'ik/
/urtig'a urtij'a/
/us'u[]/
/us/
/usiL'u[]/
/uspitAlit'at/
/ust'akle/
/ust'al ust'aw/
/ust'il/
/ust'io w'Ostjo/
/ustAl'et/
/ustAl'u/
/ustAlOrj'O/
/ustal'ado ustAl'ado/
/ustalAm'ento/
/ustalarj'e/
/ustalj'e/
/utrAdZ'a utrats'a/
/utro_pAs'a/
/uw'ibO/
/uùg'en eùg'en/
/uùgl'u[]/
/uùkl'et/
/uùkle/
/w'OfrO/
/w'Ol/[A]/bOjr'u e t'ar su loj prinsip'alos r:ebj'Ejros del despArtOm'en/
/w'Ol[] es pys r:Ap'ide ke []bojr'u/
/w'OlbO 'AwbO 'Owb'O 'Ow:O 'OwO b'OlmO/
/w'Or:e_m'al/
/w'Ordi deskyfel'at/
/w'Ordre/'urdi/
/w'Ow j'Ow/
/w'ej/
/w'ordi ibern'eùk/
/wEjt wejt WEtS/
/wO/
/y bw'ow kALw'Ol/
/y flw'Ok de l'Ono/
/y k'o pik'art/
/y put'u d'eùg'en/
/y'ew j'u/
/yS'aw iS'aw/
/ySj'e/
/y[] bAr:ikun'at/
/y[m] b'e de dus pAr'Els/
/y[n] nOwk'at de bj'ewre/
/yfl'a/
/ym pAr'el de piZ'uns/
/ym'u /ymur'us/ymur'uzO/
/ym'ur im'u im'ur ym'u/
/ym_pjALu[]_de/ym_pjeL'u[]_de/
/yn AgyL'o de fj'Ol/
/yn[] 'unso de tAb'at/
/yno p'awko/
/yno pAl'ado de gr'o/
/yno pOjrul'ado de bj'Ewre/
/yno pust'ErLo de kArt'u/
/yno putun'ado d eùg'en/
/yno_p'uso d'_ert/
/yr'us er'us/
/yù_kw'Op/
/z Ets'e mO/
/zu/u/
/ò/
/ó/

Retour au formulaire